Správa verzí dokumentů ve službě OneDrive pro firmy

Pokud máte ve službě OneDrive pro firmyzapnutou správu verzí dokumentů, můžete zobrazit nebo obnovit předchozí verze dokumentů. Pokud je správa verzí dokumentů vypnutá, můžete i tak předchozí verzi dokumentu obnovit, ale jenom verzi s posledními úpravami.

Obnovení předchozí verze dokumentu (správa verzí dokumentů je zapnutá)

 1. Vyberte dokument, u kterého chcete obnovit dřívější verzi.
 2. Na pásu karet vyberte Soubory > Historie verzí.
 3. V dialogu Historie verzí otevřete rozevírací nabídku u verze dokumentu, kterou chcete obnovit.
  Výběr možnosti Obnovit z rozevírací nabídky u vybrané verze dokumentu
 4. Klikněte na Obnovit.
 5. V potvrzovací zprávě klikněte na OK.
  Z vybrané verze dokumentu se stane aktuální verze. Předchozí aktuální verze se stane předchozí verzí v seznamu.

Zobrazení předchozí verze dokumentu

Někdy se může stát, že se potřebujete jenom podívat na dřívější verzi dokumentu. Nebo třeba si chcete dřívější verzi dokumentu prohlédnout a porovnat, než ji obnovíte jako aktuální verzi.

 1. Vyberte dokument, u kterého chcete zobrazit dřívější verzi.
 2. Na pásu karet vyberte Soubory > Historie verzí.
 3. Vyberte odkaz u verze dokumentu, kterou chcete zobrazit.
  Kliknutím odkaz u verze dokumentu otevřete.
  Dokument se otevře ve svojí aplikaci. V závislosti na typu dokumentu se můžou zobrazit možnosti pro porovnání verzí dokumentů.

Obnovení dřívější verze dokumentu (správa verzí dokumentů je vypnutá)

Pokud je ve vaší knihovně OneDrive pro firmy správa verzí dokumentů vypnutá, můžete i tak obnovit předchozí verzi dokumentu.

 Poznámka    Tato funkce je dostupná jenom v případě, že je ve službě OneDrive pro firmy správa verzí dokumentů vypnutá. Navíc se tato funkce vztahuje jenom na dokumenty, které sdílíte s ostatními. Nevztahuje se na dokumenty, které jiné osoby sdílejí s vámi.

 1. Ve službě OneDrive pro firmy vyberte tři tečky (...) vedle dokumentu, u kterého chcete obnovit předchozí verzi.
  Zobrazí se okno popisku se jménem osoby, která poslední změnu dokumentu provedla, a datum této změny.
  Vrácení posledních změn dokumentu zpět
 2. Pokud chcete před obnovením dokumentu zobrazit jeho předchozí verzi, klikněte na Moje poslední úpravy.
 3. Výběrem možnosti Vrátit změny otevřete dialog Vrácení změn v dokumentu.
 4. Pokud chcete obnovit předchozí verzi dokumentu, klikněte na Obnovit.

Mám ve službě OneDrive pro firmy zapnutou správu verzí dokumentů?

Ověření, jestli máte ve službě OneDrive pro firmy zapnutou správu verzí dokumentů:

 1. Vyberte libovolný soubor v knihovně.
 2. Klikněte na Soubory > Historie verzí.

Zobrazení historie verzí

Pokud je tlačítko Historie verzí šedé, správa verzí není zapnutá.

Zapnutí správy verzí dokumentů

Podle toho, jak vaše organizace nastavila osobní weby, můžete mít možnost zapnout správu verzí dokumentů. Podrobnosti najdete v tématu Povolení a konfigurace správy verzí pro seznam nebo knihovnu.

Další informace o nastavení správy verzí SharePointu najdete v tématu Jak funguje správa verzí v seznamu nebo knihovně?

 
 
Platí pro:
SharePoint Online Enterprise (E1), SharePoint Online Enterprise (E3 a E4), SharePoint Online Midsized Business, SharePoint Online Small Business, SharePoint Server 2013 Enterprise, SharePoint Server 2013 Standard