Co je OneDrive pro firmy?

OneDrive pro firmy je osobní knihovna určená pro ukládání a uspořádávání pracovních dokumentů. Jako integrální součást Office 365 nebo SharePoint Serveru 2013 vám OneDrive pro firmy umožní pracovat v kontextu vaší organizace s funkcemi, jako je třeba přímý přístup k adresáři vaší organizace.

 Poznámka    OneDrive pro firmy se liší od služby OneDrive, což by mělo být osobní úložiště oddělené od vašeho pracovního prostoru. OneDrive pro firmy se taky liší od týmového webu, který je určený k ukládání dokumentů vztahujících se k týmu nebo projektu.

Poznámka: SkyDrive je teď OneDrive a SkyDrive Pro je teď OneDrive pro firmy. O této změně se dozvíte víc v článku Od SkyDrivu k OneDrivu.

Ukládání pracovních dokumentů a souvisejících souborů

Pokud používáte Office 365, získáte 1 TB prostoru v cloudu pro OneDrive pro firmy a související obsah webu. Pokud je vaše knihovna služby OneDrive pro firmy hostovaná na sharepointovém serveru ve vaší organizaci, pak vám velikost prostoru úložiště určí váš správce.

Všechny soubory, které si uložíte na OneDrive pro firmy, jsou zpočátku soukromé a uvidíte je jenom vy, pokud se je nerozhodnete sdílet. Můžete třeba snadno sdílet nějaký soubor se všemi uživateli ve svojí organizaci tak, že ho umístíte do složky Sdílené se všemi. Můžete taky sdílet soubory se zadanými kolegy, se kterými spolupracujete na projektech. Pokud se přihlásíte k Office 365, můžou se vám navíc otevřít nové možnosti jako sdílení dokumentů s partnery mimo vaši organizaci, pokud to vaše firma povolí.

Pokud chcete používat svou knihovnu služby OneDrive pro firmy, vyberte OneDrive (zkratka pro OneDrive pro firmy) v záhlaví v horní části stránky na SharePointu nebo v Office 365.

Výběr knihovny OneDrive pro firmy

OneDrive pro firmy je dostupný v rámci předplatného SharePointu Online v Office 365, které si pořídila vaše organizace, nebo prostřednictvím místní instalace SharePoint Serveru 2013.

Další informace o knihovně služby OneDrive pro firmy najdete tady:

Začátek stránky Začátek stránky

Synchronizace služby OneDrive pro firmy s vaším počítačem

Synchronizační aplikace OneDrive pro firmy umožňuje synchronizovat vaši knihovnu služby OneDrive pro firmy nebo jiné knihovny sharepointového webu s vaším místním počítačem. Tato synchronizační aplikace je dostupná v rámci Office 2013 nebo předplatných Office 365, která zahrnují aplikace Office 2013. Pokud Office 2013 nemáte, je dostupné taky bezplatné stažení synchronizační aplikace OneDrive pro firmy.

Pokud chcete OneDrive pro firmy synchronizovat, přihlaste se k Office 365 nebo SharePointu, v horní části stránky vyberte OneDrive a pak klikněte na Synchronizovat.

Synchronizace knihovny s vaším počítačem

Synchronizované soubory najdete v oblíbených položkách v Průzkumníku souborů. Pokud synchronizujete knihovnu služby OneDrive pro firmy v rámci Office 365, synchronizované soubory se objeví ve složce s příponou OneDrive@<organizace>. Pokud chcete, můžete s nimi pracovat místně a provedené změny se budou automaticky synchronizovat s vaší knihovnou OneDrive pro firmy, až budete online.

Začátek stránky Začátek stránky

Jak se OneDrive pro firmy liší od OneDrive?

Microsoft nabízí i další službu úložiště s názvem OneDrive. Možná už OneDrive používáte k ukládání dokumentů a jiného obsahu v cloudu. Tato služba se ale od služby OneDrive pro firmy liší:

  • OneDrive je bezplatné online osobní úložiště, které získáte k účtu Microsoft nebo Outlook.com. OneDrive můžete používat  k ukládání dokumentů, fotek a dalších souborů v cloudu, jejich sdílení s přáteli a dokonce ke spolupráci na obsahu. Záleží jen na vás, k čemu ho použijete.
  • OneDrive pro firmy je online úložiště určené pro pracovní účely. Vaši knihovnu služby OneDrive pro firmy spravuje vaše organizace a umožňuje vám v ní sdílet dokumenty a spolupracovat na nich s kolegy. O tom, co můžete v knihovně dělat, rozhodují správci kolekce webů ve vaší organizaci.

 Poznámka    V záhlaví nebo na jiných místech sharepointového webu nebo webu Office 365 můžete někdy vidět jenom označení OneDrive jako jednodušší zkratku pro OneDrive pro firmy .

Začátek stránky Začátek stránky

Další informace

Další informace o použití služby OneDrive pro firmy a synchronizační aplikaci služby OneDrive pro firmy najdete tady:

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Office 365 Enterprise, Office 365 Midsize Business user, Office 365 Small Business Premium, OneDrive for Business, SharePoint Online Enterprise (E1), SharePoint Online Enterprise (E3 a E4), SharePoint Online Midsized Business, SharePoint Online Small Business, SharePoint Server 2013 Enterprise, SharePoint Server 2013 Standard, Správce Office 365 Midsize Business, Správce služeb Office 365 Enterprise, Správce služeb Office 365 Small Business