Začínáme – vytvoření publikace

Můžete vytvářet vlastní publikace s pomocí profesionálně navržených šablon aplikace Microsoft Publisher 2010, tyto šablony podle potřeby upravovat a potom je znovu používat. Potřebujete vytvořit více publikací pro stejný podnik? Můžete vytvořit různé typy publikací vycházející ze stejných možností a informací, například se stejným barevným schématem a stejnou sadou informací o podniku.

V tomto článku najdete postup vytvoření trojskládanky. Nejprve stáhnete šablonu z kolekce šablon Office Online. Potom pomocí ní vytvoříte novou publikaci. A nakonec pomocí zobrazení Backstage zadáte některé informace o podniku, které v publikaci použijete.

V tomto článku


Stažení šablony

Tato publikace bude trojskládanka vytvořená pomocí šablony z kolekce šablon Office Online.

  Klikněte na tlačítko Stáhnout, odsouhlaste výchozí nastavení možností dialogového okna Uložit jako a pokud budete vyzváni, umožněte aplikaci otevřít obsah. Aplikace Publisher 2010 pak otevře šablonu trojskládanky.
  Kliknutím na tento odkaz otevřete podnikovou trojskládanku (civilní návrh).

Vytvoření publikace

Šablona obsahuje dvě stránky zobrazené v podokně Navigace na stránce:

Dvoustránková trojskládanka zobrazená v navigačním podokně aplikace Publisher 2010

Publikace bude otevřena na stránce jedna. Uvidíte zástupný text a obrázky a na první stránce najdete zástupné informace o podniku, které za chvíli aktualizujete. Nejprve nahraďte obrázek stohu knih na první stránce klipartovým obrázkem poštovního balíku:

 1. Klikněte na obrázek stohu knih v levém podokně první stránky.
 2. Na pásu karet klikněte na kartu Vložení a klikněte na tlačítko Klipart.
 3. V podokně Klipart zadejte do pole Hledat text: balíky.
 4. Ve výsledcích by měl být seznam, zrušte výběr všech položek kromě Ilustrací a potom zaškrtněte políčko Zahrnout obsah webu Office.com.
 5. Tlačítkem Hledat spusťte hledání.
 6. Chcete-li vložit klipartový obrázek ze seznamu výsledků, klikněte dvakrát na na obrázek, jako je například tento:
  Klipart balíku

   Poznámka    Zvolte kterýkoli obrázek balíku, nemusí to být zrovna tento obrázek.

Pokud obrázek nesedí přesně a vypadá takto:

Klipart s rámečkem a úchyty oříznutí v aplikaci Publisher 2010

Jasně vidíte část obrázku, která se vejde přesně do prostoru, který zabíral stoh knih. Část obrázku, která se do prostoru nevejde, je zašedlá a při tisku publikace se nezobrazí. Černé čáry a rohy okolo obrázku se nazývají úchyty oříznutí a slouží k ořezání obrázku.

Ořezání obrázku, aby se zobrazil celý:

 1. Přesuňte kurzor myši nad úchytem pro oříznutí v pravém dolním rohu, kurzor se změní na černý rožek.
 2. Klikněte a přetáhněte kurzor dolů na dolní okraj původního obrázku.
 3. Potom přesuňte kurzor nad úchytem pro oříznutí pravého horního rohu a kliknutím a přetažením kurzoru zobrazte celý obrázek.

Nyní je zobrazen celý obrázek, ale dolní roh balíku se nachází pod úrovní části skládanky nejvíce vlevo.

Přesunutí obrázku:

 1. Přesuňte kurzor myši nad obrázkem, až se změní na ukazatel přesunutí Ukazatel přesunutí.
 2. Přetáhněte obrázek nahoru, aby se vešel celý nad dolní okraj levé části skládanky.

Nyní pokračujte a nahraďte dva obrázky na druhé stránce jinými klipartovými obrázky balíků. Pokud budete chtít, můžete také nahradit zástupný text v textových polích.

Začátek stránky Začátek stránky

Zadání informací o podniku

Možná ani nemáte nic, co byste považovali za informace o podniku. Můžete vytvářet občanský nebo charitativní bulletin nebo jen publikace k prodeji vaší rodinné garáže, ale stejně budete mít nějaké informace, které budete chtít v publikacích použít opakovaně. Tak se dejte do toho a pomocí zobrazení Backstage zadejte informace o vaší organizaci.

 1. Klikněte na kartu Soubor (více informací o kartě Soubor a zobrazení Backstage najdete zde: Co je zobrazení Backstage a kde se nachází).
 2. Na kartě Informace klikněte na tlačítko Upravit informace o zaměstnání.
 3. V dialogovém okně Vytvořit novou sadu informací o zaměstnání zadejte požadované informace: Klikněte do příslušných textových polí a klikněte na tlačítko Změnit, pokud budete chtít změnit obrázek loga. Nezapomeňte, že se můžete vrátit a kdykoli tyto informace změnit. Další informace najdete v tomto článku: Informace o zaměstnání, nástroj Kontrola návrhu a nastavení pro komerční tisk.
  Vytvoření nové sady informací o zaměstnání v aplikaci Publisher 2010

   Poznámka    Toto dialogové okno otevřete také tlačítkem Informace o zaměstnání na kartě Vložení a následným kliknutím na příkaz Upravit informace o zaměstnání.

 4. Do pole Název sady informací o zaměstnání zadejte název a potom klikněte na tlačítko Uložit.
  Klikněte na tlačítko Aktualizovat publikaci.
  Kliknutím na kartu Soubor se vraťte do publikace.

Nyní je skládanka upravena nejen obrázky a textem, ale i opakovaně použitelnými informacemi o podniku.

Dalším krokem je tisk skládanky. Informace najdete v článku Začínáme – tisk publikace.

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Publisher 2010