Začínáme – Co je nového v aplikaci Publisher 2010

Aplikace Microsoft Publisher 2010 přináší nové možnosti, které vám pomohou vytvářet, tisknout a distribuovat publikace a marketingové materiály v profesionální kvalitě. S aktualizovaným uživatelským rozhraním, zdokonalenými možnostmi tisku, které pomáhají tisknout efektivněji, novou technologií zarovnávání objektů, novými nástroji pro umisťování fotografií a práci s nimi, vytvářením bloků obsahu a dokonalejšími typografickými možnostmi, jako jsou skutečně malé kapitálky, ligatury a stylistické alternativy, zdokonaluje aplikace Publisher 2010 možnosti tisku z počítačů a umožňuje dosáhnout předvídatelnějších výsledků, abyste získali publikace podle svých představ.

Co je nové a co bylo zdokonaleno

  1. Novinka! Pusťte se rychle do práce s aktualizovaným uživatelským rozhraním, které obsahuje pás karet, zobrazení Backstage a přehlednější pracovní prostor, díky nimž intuitivně objevíte více příkazů a zvládnete své úkoly rychleji.
  2. Zdokonaleno! Bez problémů přidejte nebo upravujte obrázky ve svých publikacích bez narušení celkového vzhledu dokumentu. K získání požadovaných výsledků vám pomohou funkce vizuálního posouvání, oříznutí a lupy.
  3. Zdokonaleno! Získejte lepší kontrolu nad návrhem s novou technologií zarovnání objektů, která přináší kontrolu nad vizuálním rozložením a současně vám umožňuje řídit konečné umístění obrázků, textových polí a dalších prvků v dokumentu nebo šabloně.
  4. Novinka! Tiskněte efektivně a snadno. Aplikace Publisher 2010 kombinuje použití tisku a náhledu, což usnadňuje tisk jednoduchých i složitých dokumentů. Současné zobrazení obou stránek listu, více stránek, okrajů stránek a dalších důležitých tiskových informací umožňuje získat hned napoprvé očekávané výsledky.
  5. Zdokonaleno! Snadnější přístup k online šablonám vytvořeným podniky i komunitou uživatelů aplikace Publisher.
  6. Novinka! Rychlé vytváření publikací díky využití stavebních bloků obsahu navrženého a předem vytvořeného specialisty, galerií stylů a motivů písem a barev, které přispějí k profesionálnímu vzhledu vašich výsledků.
  7. Zdokonaleno! Spojte se se zákazníky díky personalizaci vašich publikací určených k tisku nebo distribuci e-mailem pomocí hromadné korespondence a e-mailů a vylepšeného sloučení katalogů.
  8. Novinka! Dodejte svým publikacím na kultivovanosti díky dokonalejším typografickým možnostem, jako jsou skutečně malé kapitálky, ligatury a stylistické alternativy a alternativní tvary číslic.

Začátek stránky Začátek stránky

Porovnání verzí

Funkce a výhody

Publisher 2003 Publisher 2007 Publisher 2010
Aktualizované efektivnější uživatelské prostředí s pásem karet, zobrazením Backstage a přehlednějším pracovním prostorem NOVINKA VE VERZI PUBLISHER 2010
Vyberte si z knihovny stovek přizpůsobitelných šablon návrhů a prázdných šablon pro oblíbené tištěné a e-mailem odesílané publikace, jako jsou brožury, letáky, katalogy, vizitky, pohlednice a bulletiny. FUNKCE ZAHRNUTY ZDOKONALENO ZDOKONALENO
Sloučení katalogů slouží k vytváření vlastních materiálů, jako jsou datové listy nebo katalogy, pomocí sloučení textu a obrázků z databáze – například v aplikaci Microsoft Office Excel, Access nebo Outlook. FUNKCE ZAHRNUTY ZDOKONALENO ZDOKONALENO
Pokud jste připojeni k Internetu, můžete získat přístup ke stovkám šablon aplikace Publisher, které jsou k dispozici na webu Office Online přímo z aplikace Publisher. FUNKCE ZAHRNUTY FUNKCE ZAHRNUTY ZDOKONALENO
Nová technologie zarovnání objektů vás vede, ale současně umožňuje zachovat si kontrolu nad konečným umístěním jakýchkoli nových objektů, jako jsou obrázky nebo textová pole. NOVINKA VE VERZI PUBLISHER 2010
Použijte novou technologii posouvání, oříznutí a lupy k snadnému nahrazení obrázků při současném zachování rozložení a vzhledu dokumentu. FUNKCE ZAHRNUTY FUNKCE ZAHRNUTY ZDOKONALENO
Přidejte titulky. Titulky pro své fotografie si vyberte z galerie rozložení titulků. NOVINKA VE VERZI PUBLISHER 2010
Získejte přístup k stavebním blokům obsahu, jako je grafika nadpisu, grafika a další, a získejte výsledky v profesionální kvalitě. FUNKCE ZAHRNUTY FUNKCE ZAHRNUTY ZDOKONALENO
Aplikace Publisher 2010 obsahuje kombinované možnosti tisku a náhledu, které usnadňují tisk jednoduchých i složitých dokumentů. NOVINKA VE VERZI PUBLISHER 2010
Před vytištěním publikace si zobrazte obě její stránky, abyste mohli mít jistotu, že bude vytištěná verze vypadat stejně jako na obrazovce. NOVINKA VE VERZI PUBLISHER 2010
Zobrazte si okraje stránek, čísla stránek a pravítka listů v náhledu, abyste dosáhli takových výsledků, jaké požadujete.   NOVINKA VE VERZI PUBLISHER 2010
Uložení souboru ve formátu PDF nebo XPS pro snadnější sdílení a tisk NOVINKA VE VERZI PUBLISHER 2007 FUNKCE ZAHRNUTY

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Publisher 2010