Vytvoření sloupců v textovém poli

  1. Klepněte pravým tlačítkem myši na textové pole, které chcete změnit, a poté klepněte na příkaz Formát textového pole.
  2. V dialogovém okně Formát textového pole klepněte na kartu Textové pole a potom na tlačítko Sloupce.
  3. V dialogovém okně Sloupce zadejte do pole Počet požadovaný počet sloupců nebo příslušný počet vyberte a potom do pole Mezery zadejte požadovanou velikost mezery (velikost místa pro vazbu (Mezera mezi tiskovými segmenty: Prázdná oblast mezi dvěma či více sloupci textu nebo mezi dvěma protilehlými stránkami v publikaci)) nebo příslušnou hodnotu vyberte.
  4. Klepněte dvakrát na tlačítko OK.
 
 
Platí pro:
Publisher 2007, Publisher 2003