Tisk bulletinu na papír formátu 11×17

Tisk novin nebo brožury, které mají velikost tabloidu a v polovině se přehýbají, je mnohem složitější než jen prostý tisk na papír formátu 11×17 palců. Trik spočívá v tom, že použijete nastavení tisku, které rozloží stránky o velikosti 8,5×11 palců na obě poloviny 11×17palcového papíru. Přeložením papíru napůl vzniknou noviny. Tuto techniku můžete použít pro jakoukoli publikaci, kde je velikost stránky polovinou velikosti papíru.

Nastavení bulletinu

  1. Klikněte na Soubor > Tisk.
  2. V seznamu Tiskárna vyberte tiskárnu, kterou chcete použít.
  3. Zadejte toto nastavení:
  1. Brožura, přeložená po straně
  1. Tabloid (11 x 7”)
  1. Na šířku
  1. Oboustranný tisk – Překlápět listy po šířce

 Poznámka    Pokud možnost Brožura, přeložená po straně není dostupná, vybraná velikost papíru bude asi pro stránky malá. Zkontrolujte, že velikost papíru je dvojnásobná než velikost stránky.

  1. V oblasti Náhled uvidíte, jak budou dvě stránky vypadat vytištěné na jednom papíru formátu tabloid.

  1. Klikněte na Tisk.

Microsoft Office Publisher vytiskne na jednu stranu papíru první a poslední stránku, na další druhou a předposlední stránku a tak dále, jak vidíte na obrázku.

Pokud počítač nepodporuje oboustranný tisk, Microsoft Office Publisher vytiskne na jeden list papíru první a poslední stránku, na druhý list druhou a předposlední stránku a tak dále. Když skopírujete stránky zadní stranou k sobě, budou ve správném pořadí.


 Poznámky 

Začátek stránky Začátek stránky

Další články o bulletinech

 
 
Platí pro:
Publisher 2013