Předání souboru aplikace Publisher komerční tiskárně

Pokud potřebujete využít možnosti tisku, které nemáte k dispozici na stolní tiskárně, můžete publikaci předat komerční tiskárně, která publikaci dokáže reprodukovat na ofsetovém tiskařském stroji nebo na digitální tiskárně s vysokou kvalitou.

Také v případech, kdy například potřebujete tisknout ve větším množství nebo potřebujete použít speciální papíry (jako je velínový neboli pergamenový papír nebo kartón), případně použít speciální vazbu, ořez a konečné úpravy, může být tento postup vhodnější.

Potřebujete-li stovky nebo tisíce výtisků, může být komerční tiskárna nejúspornějším a nejefektivnějším způsobem tisku publikace.

Co chcete udělat?


Konzultace s pracovníkem společnosti zabývající se komerčním tiskem

Nejdůležitějším krokem při spolupráci s komerční tiskárnou je diskuse předcházející předání souboru aplikace Microsoft Office Publisher tiskárně. Před zahájením projektu popište projekt a jeho cíle a ověřte si požadavky tiskárny. Jestliže budete v konzultacích s pracovníkem společnosti zabývající se komerčním tiskem před návrhem publikace a v jeho průběhu pokračovat, ušetříte čas a finanční prostředky.

Před vytvořením publikace dohodněte následující záležitosti:

 Poznámka   V aplikacích systému Microsoft Office 2007 je možné soubory ukládat ve formátech PDF a XPS až po instalaci doplňku. Další informace naleznete v části Povolení podpory jiných formátů souborů, například PDF a XPS.

 • Informujte tiskárnu o požadavcích projektu na tisk, jako je množství, kvalita, druh a velikost použitého papíru, doporučený barevný model, vazba, skládání papíru, ořízka, rozpočet, omezení velikosti souborů a termíny. Vždy ověřte, zda má dodavatel na skladě požadovaný materiál.
 • Informujte tiskárnu, zda bude publikace obsahovat naskenované obrázky a pokud ano, zda je budete skenovat sami, nebo zda budou skenovány komerční tiskárnou nebo DTP studiem.
 • Zeptejte se, zda budou probíhat nějaké práce před tiskem, například soutisk nebo aplikace stránek od jiných dodavatelů.
 • Vyžádejte si doporučení pro optimalizaci nákladů.

Proč komerční tiskárny vyžadují soubor ve formátu aplikace Publisher nebo soubor PDF

Předáte-li soubor aplikace Publisher, bude mít tisková služba možnost kontroly nad způsobem tisku publikace. Tisk na sázecím zařízení (Sázecí zařízení: Zařízení pro výstup s vysokým rozlišením, které tiskne na papír či fólii nebo přímo na tiskařskou desku. Publikace určené pro komerční tisk jsou obvykle nejdříve vytištěny pomocí sázecího zařízení a teprve potom předány do tisku.) je složitější a náročnější než tisk na stolní tiskárně. Z důvodů zajištění kvality tisku a předcházení chybám při zpracování tiskových úloh si komerční tiskárny raději samy nastavují možnosti tisku. Komerční tiskárna může také provést v publikaci některé nutné opravy, jako je například opětovné propojení s obrázkem.

Předáte-li soubor ve formátu PDF, tisková služba nepotřebuje mít k dispozici aplikaci Publisher, pracovník tiskové služby ovšem musí spoléhat na to, že jste při ukládání souboru správně nastavili možnosti tisku. Pracovník tiskové služby si může stáhnout soubor PDF do procesoru Raster Image Processor (RIP) (Procesor RIP: Procesor v sázecím zařízení nebo stolní tiskárně, který interpretuje příkazy odeslané ovladačem tiskárny a převádí je na rastrovou mřížku za účelem přenesení na papír nebo fólii) sázecího zařízení, extrahovat obrázky a v případě potřeby je měnit. Pracovník tiskové služby má ovšem pouze omezené možnosti provádět jiné změny nebo opravy. Tisková služba nemůže například měnit text nebo písmo.

Předáte-li soubor ve formátu PDF i soubor ve formátu aplikace Publisher, dáte tím komerční tiskárně možnost dokončit tiskovou úlohu nejlepším možným způsobem.

Začátek stránky Začátek stránky

Použití Průvodce na cesty

Práce s Průvodcem na cesty výrazně usnadňuje proces přípravy souborů pro komerční tisk. Průvodce na cesty vytvoří sbalený soubor aplikace Publisher obsahující všechny prvky požadované komerční tiskárnou a také soubor ve formátu PDF, jestliže tuto možnost zvolíte.

Průvodce na cesty vytvoří v publikaci propojené grafické objekty a vloží písma tak, aby grafické objekty a písma použitá v publikaci byla k dispozici pro tiskovou službu. Kromě toho průvodce zobrazí seznam písem, která nemohl vložit, a ohlásí případné potíže s propojenými grafickými objekty.

Sbalení publikace pomocí Průvodce na cesty

 • V nabídce Soubor nastavte ukazatel myši na příkaz Na cesty a pak klepněte na příkaz Přenést do komerční tiskárny.

Průvodce na cesty s vámi projde všemi kroky postupu pro sbalení souborů. Podrobnosti o průvodci na cesty naleznete v částiSbalení a rozbalení publikací pro komerční tisk pomocí Průvodce na cesty.

 Poznámka   Pokud v publikaci provedete po sbalení změny, nezapomeňte znovu použít Průvodce na cesty, aby se změny promítly i do publikace, kterou předáte komerční tiskárně.

Začátek stránky Začátek stránky

Použití funkce Kontrola návrhu ke zjištění potíží v publikaci

Funkce Kontrola návrhu se spouští jako součást Průvodce na cesty a je nastavena pouze pro spuštění kontroly pro komerční tisk. Funkci Kontrola návrhu můžete také spustit v průběhu vytváření publikace.

Kontrola návrhu vytvoří seznam všech zjištěných potíží, mezi něž patří například prvek částečně umístěný mimo stránku, přetečení (Přetečení: Text, který se nevejde do textového pole. Pokud není text v oblasti přetečení umístěn do nového textového pole nebo pokud není velikost textového pole změněna tak, aby odpovídalo objemu daného textu, bude tento text skryt.) textu (Text: Text obsažený v jednom textovém poli nebo řetězci propojených textových polí) nebo obrázek, u kterého není zachován poměr stran. V některých případech budete mít možnost odstranit tyto problémy automaticky. Někdy však bude nutné odstranit je ručně.

Funkce Kontrola návrhu vytvoří seznam potíží podle nastavení na kartě Kontroly. Můžete zvolit možnost spustit kontrolu pro komerční tisk, některé jiné kontroly nebo všechny kontroly.

Po spuštění běží Kontrola návrhu nepřetržitě. Jakmile je položka opravena, zmizí ze seznamu problémových položek. Veškeré nové problémy se na seznamu automaticky zobrazí.

Spuštění Kontroly návrhu ke kontrole potíží v publikaci

Funkce Kontrola návrhu ve výchozím nastavení spouští jednotlivé kontroly podle typu vytvářené publikace. Provádíte-li kontrolu, abyste zjistili, jestli je publikace připravena ke komerčnímu tisku, mohou být některé kontroly zbytečné.

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Kontrola návrhu.
 2. Požadujete-li, aby funkce Kontrola návrhu prováděla pouze kontroly pro komerční tisk, zaškrtněte políčko Spustit kontroly pro komerční tisk a zrušte zaškrtnutí ostatních políček.
 3. V části Vyberte položku, kterou chcete opravit v podokně úloh Kontrola návrhu klepněte na šipku zobrazenou vedle položky, kterou chcete opravit, a potom proveďte jednu z následujících akcí:
  • Klepnutím na příkaz Přejít na tuto položku přejdete na stránku, kde je tato položka umístěna.
  • Klepněte na příkaz Oprava návrh automatické opravy a oprava dané položky bude automaticky provedena.

 Poznámka    Automatická oprava závisí na konkrétním problému. Ve většině případů nebude k dispozici žádná automatická oprava.

 • Klepnutím na příkaz Tuto kontrolu již nespouštět danou kontrolu zakážete. Tato akce bude mít vliv na všechny výskyty daného problému.
 • Klepnutím na příkaz Vysvětlit otevřete téma nápovědy, ve kterém je daný problém podrobněji vysvětlen a kde je navrženo jeho řešení.

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Publisher 2007