Oříznutí obrázku do obrazce

Obrázky uvnitř obrazců vnášejí do publikací vizuální atraktivitu a život. Zvažte obrazec, který se bude k vašemu obrázku nejvíc hodit: čtvercový obrázek uvnitř kruhu, obdélníkový obrázek uvnitř oválu nebo hvězda pro nasměrování pozornosti diváka.

Pomocí funkcí pro úpravy v Publisheru můžete u svého obrázku měnit velikost, nastavit průhlednou oblast, otočit ho, změnit jeho barevnost atd.

Směsice obrázků různých tvarů

Oříznutí obrázku do obrazce

Krok 1: Vložení obrázku

 1. Otevřete nebo vytvořte publikaci, do které chcete přidat obrázek.
 2. Na kartě Domů nebo na kartě Vložení klikněte na položku Obrázek.
 3. V dialogu Vložit obrázek vyhledejte složku obsahující obrázek, který chcete vložit. Vyberte soubor obrázku a klikněte na Vložit.

Krok 2: Výběr obrazce

 1. Vyberte obrázek.
 2. Na kartě Nástroje obrázku přejděte na položku Tvar obrázku a vyberte obrazec, který chcete u obrázku použít.

Krok 3: Změna velikosti a umístění obrázku

Oříznutí obrázku

 1. Vyberte obrázek a na kartě Nástroje obrázku klikněte na Oříznout.
 2. Umístěte ukazatel myši nad některý z úchytů pro oříznutí.

Úchyt pro oříznutí

Popisek 1 Úchyt pro oříznutí
 1. Proveďte některou z následujících akcí:
  • Chcete-li oříznout jednu stranu, přetáhněte středový úchyt na této straně.
  • Pokud chcete rovnoměrně oříznout současně dvě strany, podržte klávesu Ctrl a přetáhněte úchyt.
  • Jestliže chcete současně oříznout všechny čtyři strany a přitom zachovat proporce obrázku, podržte klávesy Ctrl+Shift a přetáhněte rohový úchyt.
 2. Klikněte znovu na tlačítko Oříznout, klikněte pravým tlačítkem myši klikněte na obrázek a poté v místní nabídce klikněte na příkaz Uložit jako obrázek.
 3. V části Uložit jako zadejte název souboru a vyberte požadovaný formát nebo použijte formát výchozí.
 4. Klikněte na tlačítko Uložit.

Posouvání obrázku uvnitř obrazce

Obrázek můžete uvnitř obrazce také posunout, aby se v obrazci zobrazila jiná část obrázku.

 1. Vyberte obrázek a na kartě Nástroje obrázku klikněte na Oříznout.
 2. Klikněte na obrázek a přetáhněte jej, aby byl umístěn uvnitř obrazce.

Změna velikosti obrázku

Chcete-li změnit velikost obrázku, vyberte obrazec, umístěte ukazatel myši na jeden z úchytů pro změnu velikosti a přetáhněte úchyt myší.

Změna velikosti automatických obrazců

 
 
Platí pro:
Publisher 2013