Jak v aplikaci Publisher dosáhnout originálního vzhledu klipartů

Od Mary Sauerové, odbornice na technologie společnosti Microsoft a autorky webu Clip Art & Media Help (v angličtině)

Platí pro:
Microsoft® Office Publisher 2003
Microsoft Office Small Business Edition 2003

Web Microsoft Office Online – Klipart a média obsahuje více než 140 000 obrázků. To je velký výběr! Nepovažujete-li se za umělce, mohou vám tyto kliparty pomoci oživit letáky, brožury, bulletiny a další obrázkové publikace. Jistě byste však nechtěli, aby vaše publikace vypadaly konvenčně nebo jako od někoho jiného. V tomto článku se dozvíte:

 • Co byste měli vzít v úvahu při hledání obrázku a jak můžete najít správný klip, který bude vyhovovat vašim požadavkům.
 • Jak pomocí nástrojů pro kreslení aplikace Publisher upravit klipart tak, aby působil originálně, měl správnou atmosféru a odpovídal požadavkům publikace. Poznáte, jak pomocí nástrojů pro kreslení provádět tyto akce:
  • rozložení klipartu na dílčí objekty a odstranění nežádoucích čar a dalších částí,
  • změna velikosti klipu,
  • přebarvení klipu,
  • přidání stínu,
  • otočení klipu,
  • překrytí klipů,
  • přidání prostorových efektů.

Použití správného obrázku

Obrázky a text patří k sobě. Text informuje čtenáře, ale obrázky vyvolávají dojem.

Volbou písma publikace můžete zapůsobit na čtenáře zvláštním způsobem. Stejně pečlivě byste měli vybírat kliparty. Nesprávný obrázek může zapůsobit nevhodně, jak je ukázáno na tomto divadelním letáku pro nábor členů.

Divadelní masky na prvním letáku obecního divadelního spolku jsou jednoduché, ale působivé symboly divadla. Jsou úhledné, čisté a nevtíravé.

Leták obecního divadelního spolku s divadelními maskami

Pytle s penězi na druhém letáku představují nevhodnou volbu. Nábor členů sice představuje shromažďování prostředků, ale většině čtenářů se nebude taková bezostyšná forma žádosti líbit.

Leták obecního divadelního spolku s pytli peněz

Hledání dokonalého klipu

Pokud víte, co chcete najít, je nalezení dokonalého klipu na webu Klipart a média snadnou záležitostí. Tento web můžete prohledávat z aplikace Publisher pomocí podokna úloh Klipart, nebo můžete přejít přímo na domovskou stránku tohoto webu.

 • Chcete-li v aplikaci Publisher zobrazit podokno úloh Klipart, přejděte v nabídce Vložit na příkaz Obrázek a klepněte na příkaz Klipart.

Podokno úloh Klipart

Zadáte-li hledaný pojem do pole Hledat a klepnete na tlačítko Hledat, v podokně úloh se zobrazí klipy vyhovující podmínce hledání. Klepnutím na klip v podokně úloh můžete tento klip vložit do publikace.

 Tip   Výsledky hledání je možné omezit a získat tak místo fotografií a dalších typů médií pouze kliparty. V rozevíracím seznamu Očekávané výsledky zaškrtněte políčko Klipart a zrušte zaškrtnutí všech ostatních políček.

Pokud požadujete více možností hledání, můžete v dolní části podokna úloh klepnout na odkaz Kliparty na webu Office Online a otevřít tak web Klipart a média. Na tomto webu je možné omezit hledání podle kategorie nebo stylu a vybrat mnoho klipů k současnému stažení a uložení do Galerie médií pro budoucí potřebu.

 Tip   Chcete-li rychle přidat do publikace pouze jeden klip z webu, klepněte na miniaturní obrázek klipu pravým tlačítkem, klepněte na příkaz Kopírovat a pak vložte klipart ze schránky do publikace.

Hledání podle kategorií

Jedním z nejefektivnějších způsobů prohledávání webu je zvolení určité kategorie. Například jednoduché obrázky lidí vždy dobře ilustrují články o podnikání, proto můžete na domovské stránce Klipart a média v oblasti Procházet kategorie Klipart a média klepnout na kategorii Lidé.

Kategorie na webu Klipart a média

V horní části domovské stránky můžete zadat slova jako žena, stůl, počítač nebo schůzka a klepnout na tlačítko Přejít.

Vyhledávací panel na webu Klipart a média

Pokud nevíte, kterou kategorii chcete zobrazit, zadejte klíčová slova z publikace do pole hledání. Pokud se například článek týká občerstvení, zvolte slova jako potraviny, nádobí nebo číšník. Určitě najdete dokonalý klip!

Hledání podle typů médií

Hledání je možné nejprve omezit na určitý typ médií (například klipart, fotografie nebo animace) a potom zadat konkrétní hledané pojmy. Klepněte na šipku na pravé straně rozevíracího seznamu Hledat a vyberte typ Klipart. Pak zadejte hledané pojmy.

Vyhledávací panel na webu Klipart a média

Klipy použité na letáku obecního divadelního spolku můžete například najít tak, že v rozevíracím seznamu Hledat klepnete na položku Klipart a do vedlejšího pole zadáte text divadla nebo peníze.

Podrobnější informace o používání webu Klipart a média získáte klepnutím na odkaz v poli Viz také.

Hledání podle stylů

Většina klipů má své číslo stylu. Chcete-li zachovat konzistentní vzhled publikace, můžete volit klipy se stejným číslem stylu.

 • Chcete-li zjistit číslo stylu určitého klipu, klepněte na tento klip na webu Klipart a média pravým tlačítkem myši a poté klepněte na příkaz Vlastnosti. Otevře se podokno náhledu, které vypadá přibližně takto:

Podokno náhledu klipartu

Klepnete-li na číslo stylu (na obrázku nahoře je to číslo 436), zobrazí se na webové stránce Klipart a média další klipy ze všech kategorií, jejichž styl je podobný.

 Tip   Pokud se chcete vyhnout potížím při stahování klipů, mažte pravidelně mezipaměť Internetu. Plná mezipaměť se projevuje takto:

 • Při hledání klipartů v Galerii médií nebo pomocí podokna úloh v aplikaci sady Office se zobrazí generické klipy s názvy jako Dglxasset.aspx.
 • Po stažení klipu z webu se zobrazí v Galerii médií zpráva typu Soubor nebyl nalezen.

Postup vymazání mezipaměti Internetu:

 1. V aplikaci Microsoft Internet Explorer klepněte v nabídce Nástroje na příkaz Možnosti Internetu.
 2. Ve skupinovém rámečku Dočasné soubory Internetu klepněte na tlačítko Odstranit soubory.

Část karty Obecné v dialogovém okně Možnosti Internetu

Úpravy klipů

Nástroje pro kreslení v aplikaci Publisher umožňují upravit kliparty na osobité a přitažlivé ilustrace. Jediným omezením bude vaše fantazie.

 Tip   Upravený klip budete pravděpodobně chtít uložit, abyste ho mohli znovu použít. Postupujte takto: Klepněte pravým tlačítkem na klip a poté klepněte na příkaz Uložit jako obrázek. V dialogovém okně Uložit jako vyberte v rozevíracím seznamu Typ souboru formát souboru. Budete-li chtít upravený klip používat v publikacích určených pro tisk, uložte ho ve formátu WMF. Budete-li chtít klip používat ve webových publikacích, klepněte na tlačítko Změnit umístěné vpravo od pole Rozlišení a zvolte možnost Web (96 dpi). Klip potom uložte ve formátu GIF. V rozevíracím seznamu Uložit do vyberte umístění a poté klepněte na tlačítko Uložit.

Rozložení divadelních klipů, změna velikosti a barvy klipů a jejich překlápění

Do letáku obecního divadelního spolku byste chtěli vložit obrázek divadla jako součást mapky vysvětlující umístění divadla. Na webu jste našli pěkný divadelní klip, je však pro dané účely příliš barevný a velký.

Divadelní klipart

Klip by v současné podobě pouze rušil celkový dojem, ale vzdát se ho nemusíte. Můžete změnit jeho velikost, rozložit ho na dílčí objekty a nepotřebné části odstranit, přebarvit ho a překlopit ve vodorovném směru, aby tak sloužil požadovanému účelu.

Rozložení

Po zkopírování nebo vložení klipu do publikace ho nejprve rozložte. Rozložením se klipart rozdělí na jednotlivé části. Nepotřebné části je možné odstranit a zjednodušený obrázek znovu seskupit.

 Poznámka   Klip, který byl rozložen a znovu seskupen, vypadá v publikaci ztlumeně, ale vytiskne se ostře a jasně.

Postup rozložení klipu, odstranění částí a opětovného seskupení:

 1. Pokud kolem klipu nejsou zobrazeny kulaté úchyty, vyberte klip klepnutím myší.
 2. V nabídce Uspořádat klepněte na příkaz Oddělit.
 3. Zobrazí-li se dotaz, zda má být importovaný obrázek převeden, klepněte na tlačítko Ano.
 4. Pod rozloženým klipem je zobrazena ikona Oddělit objektyIkona Oddělit objekty. Klepněte na ni.

Rozložený klipart

Rozložený klip je nyní pokryt množstvím malých kulatých výběrových úchytů. Je to způsobeno tím, že jste klip rozložili na všechny jeho části a všechny jednotlivé části jsou vybrány.

 1. Nyní jste připraveni odstranit nežádoucí části. V poli LupaPole Lupa na panelu nástrojů Standardní zvolte zvětšení rozloženého klipu 200 %. Klepnutím na stránku mimo klip zrušte výběr.
 2. Vyberte pouze část, kterou chcete odstranit, a stiskněte klávesu DELETE.

U divadelního klipu můžete například odstranit hvězdičky na markýze, barevné panely na oknech a rámeček kolem celého klipu (většina klipů má rámeček průhledný).

Klip po odstranění částí

Tip:     Několik částí současně můžete vybrat tak, že podržíte stisknutou klávesu SHIFT a klepnete na jednotlivé části.

 1. Po odstranění nepotřebných částí roztáhněte výběrový obdélník přes celý klip, aby byly vybrány všechny zbývající části klipu.
 2. Klepněte na ikonu Seskupit objektyIkona Seskupit objekty.

Tip:     Pokud po odstranění nežádoucích částí zůstane pouze jedna část, není ikona Seskupit objektyIkona Seskupit objekty zobrazena.

Další příklad rozložení klipu

Výhody rozložení klipu a odstranění částí lze pěkně ukázat na maskách použitých na letáku obecního divadelního spolku. Původní klip stažený z webu Klipart a média obsahuje dvě masky. Cílem je použít každou masku samostatně.

Nejdříve vytvoříte kopii klipu.

 • Kopii klipu vytvoříte takto: Klip vyberte a stiskněte klávesu CTRL. Vedle ukazatele se objeví znaménko plus (+). Podržte klávesu CTRL stisknutou a přetažením klipu vytvořte jeho kopii.

Vytvoření kopie klipu

Nyní máte dvě kopie klipu, každou z nich můžete rozložit a z každé kopie pak odstranit jednu masku. Získáte tak dvě samostatné masky pro použití v letáku (stínované masky v klipech vpravo).

Odstranění jedné masky v každé ze dvou kopií

Změna velikosti

Klip lze přizpůsobit požadavkům publikace také změnou jeho velikosti.

Změna velikosti klipu

Postup:

 1. Stiskněte a podržte klávesu SHIFT.
 2. Umístěte ukazatel myši na jeden z rohových úchytů (ukazatel se změní na oboustrannou šipku) a táhněte ho.
 3. Uvolněte tlačítko myši a potom uvolněte klávesu SHIFT.
Přebarvení

Po zjednodušení klipu a změně jeho velikosti jste připraveni změnit jeho barvy, aby nepůsobily tak rušivě.

Klip připravený k přebarvení

Před přebarvením klipu je nutné klip vybrat. Klepněte nejprve na celý klip a potom klepněte na část, kterou chcete přebarvit (kolem vybrané části se zobrazí tmavě šedé kroužky).

 Tip   Pokud jsou tmavě šedé kroužky na barevném pozadí klipu obtížně viditelné, můžete klip znovu rozložit, abyste mohli části klipu snadněji rozpoznat. Úchyty vybraných částí rozloženého klipu mají bílou barvu, takže jsou nápadnější. Pokud klip kvůli přebarvení rozložíte, nezapomeňte ho po dokončení změn barev znovu seskupit.

Následuje několik akcí, které je možné provést při přebarvení částí klipu. Všechna níže uvedená tlačítka jsou umístěna na panelu nástrojů Formát. Chcete-li zobrazit panel nástrojů Formát, přejděte v nabídce Zobrazit na položku Panely nástrojů a klepněte na příkaz Formát.

 • Změna barvy výplně pomocí tlačítka Barva výplněTlačítko Barva výplně.
 • Změna barvy čáry pomocí tlačítka Barva čáryTlačítko Barva čáry.
 • Změna tloušťky nebo stylu čáry pomocí tlačítka Styl čáry/okrajeTlačítko Styl čáry/okraje.
Překlopení

Klip můžete překlopit ve vodorovném směru, aby se lépe vešel do prostoru, který je na letáku k dispozici.

Vodorovné překlopení klipu

Postup:

 1. Vyberte klip klepnutím.
 2. V nabídce Uspořádat přejděte na položku Otočit či překlopit a klepněte na příkaz Překlopit vodorovně (nebo Překlopit svisle, podle toho, jaký klip chcete překlopit).

Přebarvení písmenových klipů, jejich otočení a přidání prostorových efektů

Chcete-li najít písmenové kliparty, které byste mohli použít v sestavování slov, hledejte na webu Klipart a média klíčová slova abeceda nebo písmena.

Písmenový klipart

Nalezená písmena nebudete pravděpodobně chtít použít přesně tak, jak vypadají. Můžete například odstranit ohraničení písmen – rozložíte každé písmeno na dílčí objekty a odstraníte části ohraničení.

Písmenové klipy po odstranění nežádoucích částí

Podrobný popis rozložení klipu a odstranění nežádoucích částí naleznete v předchozí části tohoto článku.

Přebarvení a přidání stínu

Nyní máte pěkná čistá písmena a můžete je přebarvit, změnit tloušťku čáry a přidat stín. Postup:

 1. Vyberte písmeno klepnutím.
 2. Na panelu nástrojů Formát klepněte na tlačítko Barva výplněTlačítko Barva výplně a zvolte požadovanou barvu.

 Poznámka   Není-li panel nástrojů Formát zobrazen, přejděte v nabídce Zobrazit na příkaz Panely nástrojů a klepněte na položku Formát.

 1. Klepněte na tlačítko Styl čáry/okrajeTlačítko Styl čáry/okraj a klepněte na tloušťku 0,25 bodu.
 2. Klepněte na tlačítko Barva čáryTlačítko Barva čáry a vyberte stejnou barvu jako u výplně.
 3. Klepněte na tlačítko Styl stínuTlačítko Styl stínu a poté klepněte na příkaz Nastavení stínu – zobrazí se panel nástrojů Nastavení stínu. Klepnutím na první tlačítko vlevo na panelu nástrojů přidejte k písmenu stín. Klepnutím na některé z dalších tlačítek můžete měnit pozici stínu.
 4. Stejný postup proveďte u všech písmen.

Písmena budou vypadat například takto:

Písmenové klipy se stíny

 Tip   Chcete-li zarovnat písmena dolů či nahoru, vyberte všechna písmena přetažením výběrového obdélníku, v nabídce Uspořádat klepněte na příkaz Zarovnat či rozmístit a klepněte na požadovaný typ zarovnání.

Otočení

Písmena (i jiné klipy a obrázky) je možné otočit tak, aby vyhovovaly požadované oblasti nebo aby vznikl zvláštní efekt.

Otočené písmenové klipy

Postup:

 1. Vyberte klip klepnutím.
 2. Umístěte ukazatel myši na zelený kulatý úchyt v horní části objektu. Jakmile se kolem zeleného úchytu zobrazí kroužek, otáčejte tažením myší objektem, dokud nebude v požadovaném úhlu.

Otáčení klipu s hodinami

Tip:     Pokud byste chtěli otočit pouze ručičky hodin, rozložte klip s hodinami na dílčí objekty, vyberte pouze ručičku hodin a otočte ji.

Překrytí

Písmena (a libovolné další klipy) se mohou překrývat. Lze toho dosáhnout přenesením některých objektů dozadu a jiných dopředu.

Překrytí písmenových klipů

Postup:

 1. Umístěte klipy tak, aby přesahovaly jeden do druhého.
 2. Klepněte na klip, který chcete přenést dopředu.
 3. V nabídce Uspořádat přejděte na položku Pořadí a poté klepněte na příkaz Přenést o jeden objekt dopředu.
 4. Klepněte na klip, který chcete přenést dozadu.
 5. V nabídce Uspořádat přejděte na položku Pořadí a poté klepněte na příkaz Přenést o jeden objekt dozadu.
Prostorové efekty

S prostorovými efekty můžete libovolně experimentovat – měnit směr osvětlení, perspektivu, barvu a texturu povrchu.

Písmenové klipy s prostorovými efekty

Postup:

 1. Vyberte písmeno nebo jiný klip, u kterého chcete použít prostorové efekty.
 2. Na panelu nástrojů Formát klepněte na tlačítko Prostorový stylTlačítko Prostorový styl a poté klepněte na příkaz Nastavení prostorového efektu.
 3. Na panelu nástrojů Nastavení prostorového efektu zvolte požadované naklonění, hloubku, směr, osvětlení, povrch a barevné možnosti.

 Poznámka   Společnost Microsoft poskytuje kontaktní informace o třetích stranách, aby vám usnadnila vyhledání odborné pomoci. Tyto kontaktní informace se mohou bez upozornění měnit. Společnost Microsoft neručí za správnost těchto kontaktních informací o třetích stranách.

O autorovi

Mary Sauerová je odbornice na aplikaci Microsoft Publisher. Strávila mnoho času řešením problémů s kliparty pro účastníky diskusních skupin k aplikaci Publisher. Své odborné znalostí získala vytvářením letáků a brožur pro společenské organizace. Další informace od ní můžete získat na jejím webu Clip Art & Media Help (v angličtině).

 
 
Platí pro:
Publisher 2003