Instalace nebo odebrání jednotlivých aplikací a součástí systému Office

Když se poprvé pokusíte použít funkci, která dosud není nainstalována, systém Microsoft Office 2007 ji obvykle nainstaluje automaticky.

V případě, že se požadovaná funkce nenainstaluje automaticky, postupujte takto:

 1. Ukončete všechny aplikace.
 2. V systému Microsoft Windows klepněte na tlačítko Start a pak na příkaz Ovládací panely.
 3. Proveďte jednu z následujících akcí:
  • Windows Vista    Klepněte na příkaz Programy a poté na položku Nainstalované programy. Klepněte na název příslušné verze sady Microsoft Office nebo aplikace, kterou chcete změnit, a potom klepněte na tlačítko Změnit.

 Poznámka   V klasickém zobrazení poklepejte na možnost Programy a poté na položku Nainstalované programy. Klepněte na název příslušné verze sady Microsoft Office nebo aplikace, kterou chcete změnit, a potom klepněte na tlačítko Změnit.

 • Microsoft Windows XP:    Klepněte na možnost Přidat nebo odebrat programy a potom na položku Změnit nebo odebrat programy. Klepněte na název příslušné verze systému Microsoft Office nebo aplikace, kterou chcete změnit, a potom klepněte na tlačítko Změnit.

 Poznámka   V klasickém zobrazení poklepejte na možnost Přidat nebo odebrat programy a klepněte na název příslušné verze systému Microsoft Office nebo aplikace, kterou chcete změnit, a potom klepněte na tlačítko Změnit.

 1. V dialogovém okně Microsoft Office 20071st_Office12 klepněte na možnost Přidat či odebrat součásti a klepněte na tlačítko Další.
 2. Klepněte na požadované možnosti vlastní instalace:
  • Klepnutím na znaménko plus (+) rozbalíte složku a zobrazíte další součásti.
  • Symbol vedle součásti označuje výchozí způsob její instalace. Způsob instalace můžete u součásti změnit klepnutím na symbol a výběrem jiného symbolu ze zobrazeného seznamu. Symboly a jejich význam:

Spouštět z tohoto počítače  Spouštět z tohoto počítače:     Součást bude při dokončení instalace nainstalována a uložena na pevný disk. Dílčí součásti na pevný disk nainstalovány a uloženy nebudou.

Spouštět z tohoto počítače  Spouštět vše z tohoto počítače:     Součást a všechny její dílčí součásti budou při dokončení instalace nainstalovány a uloženy na pevný disk.

Nainstalovat při prvním použití  Nainstalovat při prvním použití:     Součást bude nainstalována na pevný disk při prvním použití. Tato operace může vyžadovat přístup k disku CD-ROM nebo síťovému serveru, ze kterého jste provedli původní instalaci. Tato možnost nemusí být k dispozici pro všechny součásti.

Není k dispozici  Není k dispozici:     Součást nebude nainstalována, protože není k dispozici.

 • Pokud součást obsahuje dílčí součásti, indikuje symbol s bílým pozadím, že se součást a všechny její dílčí součásti instalují stejným způsobem. Symbol se šedým pozadím indikuje, že se součást a její dílčí součásti instalují různými způsoby.
 • Procházet mezi součástmi a měnit jejich možnosti instalace lze také pomocí klávesnice. Součásti vyberete pomocí kláves ŠIPKA NAHORU a ŠIPKA DOLŮ. Pomocí klávesy ŠIPKA DOPRAVA rozbalíte součást, která obsahuje jednu nebo více dílčích součástí. Pomocí klávesy ŠIPKA DOLEVA rozbalenou součást sbalíte. Jakmile vyberete součást, kterou chcete změnit, můžete stisknutím klávesy MEZERNÍK zobrazit nabídku možností instalace. Pomocí kláves ŠIPKA NAHORU a ŠIPKA DOLŮ vyberte požadovanou možnost instalace a poté stiskněte klávesu ENTER.
 1. Po výběru požadovaných možností vlastní instalace proveďte jednu z následujících akcí:
  • Klepněte na tlačítko Upgradovat. Toto tlačítko se zobrazí v případě, že instalační program rozpozná v počítači dřívější verzi stejné aplikace systému Office.
  • Klepněte na tlačítko Nainstalovat. Toto tlačítko se zobrazí v případě, že instalační program nerozpozná v počítači dřívější verzi stejné aplikace systému Office.

.

 
 
Platí pro:
Access 2007, Excel 2007, Groove 2007, InfoPath 2007, OneNote 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Project 2007, Publisher 2007, SharePoint Designer 2007, Visio 2007, Word 2007