Informace o instalaci a aktivaci aplikací systému Microsoft Office 2007

Při instalaci a aktivaci systému Microsoft Office 2007 jsou automaticky prezentovány či zpřístupňovány potřebné pokyny a informace. Někdy však můžete chtít zobrazit tyto informace později nebo můžete potřebovat informace, které nejsou prezentovány během typické instalace. Na této stránce jsou shromážděny instalační pokyny a další informace, abyste je mohli zobrazit, kdykoli budete potřebovat.

Instalace

Pokud se během instalace systému Office 2007 zobrazí chybová zpráva nebo dojde k potížím, navštivte Centrum zdrojů pro instalaci sady Office 2007 nebo jejích aplikací, kde naleznete informace týkající se řešení potíží a informace o kontaktování podpory společnosti Microsoft.

Kód Product key

Aktivace

Produkty systému Office 2007 je nutné aktivovat, aby se ověřilo, zda byla vaše instalace provedena s použitím pravého produktu od společnosti Microsoft. Aktivace je zcela anonymní – nejsou vyžadovány žádné osobní údaje, ani tyto informace nebudou odeslány společnosti Microsoft.

Řešení problémů

 
 
Platí pro:
Access 2007, Excel 2007, InfoPath 2007, OneNote 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Project 2007, Publisher 2007, Visio 2007, Word 2007