Vytvoření sestavy sledování průběhu

V aplikaci Project 2013 srovnávají sestavy sledování průběhu plánovanou, dokončenou a zbývající práci v diagramu, který se při změně údajů o projektu automaticky aktualizuje. Tím získáte v několika krocích vy i jiné zainteresované osoby rychlý přehled o stavu projektu.

Tip pro řízení projektu:    Sestavy sledování průběhu jsou klíčovou součástí agilního řízení projektů (Aktivní řízení projektů: Metoda řízení projektů, která používá krátká opakování po dobu až čtyř týdnů, adaptivní strategie a spolupráci mezi členy týmu. Mezi typy aktivního řízení projektů patří Pracovní sezení, Kritický řetěz a Extrémní programování.), zejména Scrumu. Jsou ale užitečným nástrojem pro jakýkoli způsob řízení projektů.

Když chcete vytvořit sestavu sledování průběhu, klikněte na Sestava > Řídicí panely > Zbývá dokončit (Burndown).

Nabídka Řídicí panel na kartě Sestava

Pokud chcete přidat požadované údaje do sestavy sledování průběhu, je možné, že do projektu budete muset přidat některá pole. Dál jsou uvedené tipy k nastavení projektu, abyste ze sestavy sledování průběhu vyčetli co nejvíc.

Nastavení sestavy sledování průběhu


Srovnání diagramů práce k dokončení a diagramů úkolů k dokončení

Výchozí sestava sledování průběhu obsahuje dva diagramy: diagram práce k dokončení a diagram úkolů k dokončení.

Sestava Práce k dokončení ukazuje, jaké množství práce už lidé dokončili a kolik jí je naplánované do data ukončení projektu. Zahrnuje i odhad, kolik práce by mělo být dokončeno v této fázi projektu.

Sestava Práce k dokončení

Sestava Úkoly k dokončení ukazuje, kolik už je dokončeno úkolů a kolik jich zbývá. Zahrnuje i odhad, kolik úkolů by mělo být dokončeno v této fázi projektu.

Sestava Úkoly k dokončení

Začátek stránky Začátek stránky

Nastavení diagramu práce k dokončení

Diagram práce k dokončení ukazuje, jaké množství práce už je dokončené a kolik zbývá. Pokud je nejstrmější čára diagramu zbývající souhrnná práce, je možné, že je projekt oproti plánu opožděný.

Práce je čas naplánovaný na provedení úkolu, skutečná práce je množství práce na úkolu odvedené a zbývající práce je rozdíl mezi nimi. Práci můžete sledovat jako počet hodin nebo dnů práce na osobu.

Sběr údajů o práci

Vzhledem k tomu, že diagramy práce k dokončení srovnávají plánovanou, provedenou a zbývající práci, před vytvořením sestavy zkontrolujte, že tyto údaje jsou v projektu zachycené.

 • Přiřaďte k úkolům zdroje, hlavně pokud chcete zachytit dokončenou práci. To musíte udělat před nastavením směrného plánu.
 • Nastavením směrného plánu získáte přehled projektu. V sestavě sledování průběhu směrný plán ukazuje, kdy na kdy jste naplánovali dokončení úkolů a práce.

Přidání polí s údaji o práci, která se mají sledovat

 1. Klikněte na Zobrazení > Používání zdrojů.
 2. Klikněte na Nástroje používání zdrojů – Formát > Přidat podrobnosti.

Nástroje používání zdrojů – karta Formát, tlačítko Přidat podrobnosti

 1. V oblasti Dostupná pole vyberte pole a klikněte na Zobrazit.

Dialogové okno Styl podrobností, oblast dostupná pole

 1. Jakmile vyberete všechna požadovaná pole, klikněte na OK.

Pole práce k dokončení

Práce

Pole Popis
Práce

Celkový čas, po který:

 • všechny zdroje jsou naplánované na úkol,
 • zdroj je naplánovaný na všechny úkoly,
 • zdroj je naplánovaný na úkol.
Zbývající práce Čas, který je ještě potřeba k dokončení úkolu.
Práce podle směrného plánu Celková naplánovaná práce s časovým plánem pro úkol, zdroj nebo přiřazení v průběhu času.

Skutečná práce

Pole Popis
Skutečná práce Práce, kterou zdroj přiřazený k úkolům už v průběhu času dokončil.
Souhrnná skutečná práce Skutečná práce provedená v průběhu času všemi zdroji přiřazenými k úkolům.
Zbývající souhrnná skutečná práce Práce, která je pořád potřeba k dokončení úkolů v projektu po odečtení souhrnné skutečné práce.

Souhrnná práce

Pole Popis
Souhrnná práce Souhrnné množství času naplánované pro všechny zdroje přiřazené k úkolům.
Souhrnná práce podle směrného plánu 0–10 Práce podle směrného plánu naplánovaná pro všechny zdroje přiřazené k úkolům, akumulovaná v průběhu času od doby nastavení směrného plánu.
Zbývající souhrnná práce Práce, která je pořád potřeba k dokončení úkolů v projektu po odečtení naplánované práce akumulované v průběhu času.
Zbývající souhrnná práce podle směrného plánu 0–10 Práce podle směrného plánu, která je pořád potřeba k dokončení úkolů v projektu po odečtení naplánované práce podle směrového plánu akumulované v průběhu času.

Začátek stránky Začátek stránky

Nastavení diagramu úkolů k dokončení

Diagram úkolů k dokončení ukazuje, kolik úkolů už je dokončeno a kolik zbývá. Pokud je nejstrmější čára v diagramu čára úkolů, je možné, že je projekt oproti plánu opožděný.

Sběr informací o úkolu

Vzhledem k tomu, že diagramy úkolů k dokončení srovnávají plánované, provedené a zbývající úkoly, před vytvořením sestavy zkontrolujte, že tyto údaje jsou v projektu zachycené.

 • Nastavením směrného plánu získáte přehled projektu. V sestavě sledování průběhu směrný plán ukazuje, na kdy jste naplánovali dokončení úkolů a práce.
 • Označte úkoly jako dokončené. Klikněte na úkol a potom na Úkol na pásu karet. Vyberte procentní část dokončení, ale mějte na paměti, že Project v diagramu úkolů k dokončení považuje za „dokončené“ jenom úkoly označené jako dokončené ze 100 %.

Přidání polí s údaji o úkolech, která se mají sledovat

 1. Klikněte na Zobrazení > Používání úkolů.
 2. Klikněte na Nástroje používání úkolů – Formát > Přidat podrobnosti.

Nástroje používání úkolů – karta Formát, tlačítko Přidat podrobnosti

 1. V oblasti Dostupná pole vyberte pole a klikněte na Zobrazit.

Dialogové okno Styl podrobností, oblast Dostupná pole

 1. Jakmile vyberete všechna požadovaná pole, klikněte na OK.

Pole úkolů k dokončení

Pole Popis
Dokončeno % Aktuální stav úkolu jako procento jeho trvání.
Celkem dokončeno % Kumulativní procento dokončení úkolu v průběhu času.
Zbývající úkoly podle směrného plánu 0–10 Počet naplánovaných úkolů, které zbývají k dokončení v daný den; pochází z doby nastavování plánu.
Zbývající skutečné úkoly Celkový počet skutečných úkolů, které v daný den ještě zbývají k dokončení.
Zbývající úkoly Celkový počet naplánovaných úkolů, které v daný den ještě zbývají k dokončení.

Začátek stránky Začátek stránky

Formátování sestavy sledování průběhu

Stejně jako u jiných projektových sestav můžete měnit údaje, barvy a obrazce, které se objeví v sestavě sledování průběhu. Můžete do ní taky přidávat diagramy, tabulky nebo obrázky.

Postup najdete v tématu Vytvoření sestavy projektu.

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Project Professional 2013, Project Standard 2013