Přizpůsobení panelu nástrojů Rychlý přístup

Panel nástrojů Rychlý přístup je přizpůsobitelný panel nástrojů obsahující sadu příkazů, které nezávisí na kartě aktuálně zobrazené na pásu karet. Tento panel lze přesunout z jednoho ze dvou možných umístění a přidávat na něj tlačítka představující příkazy.

 Poznámky 

 • V systému Microsoft Office neexistuje možnost zvětšení tlačítek představujících příkazy. Jediným způsobem, jak toho dosáhnout, je zmenšení používaného rozlišení obrazovky.
 • Panel nástrojů Rychlý přístup nelze zobrazit na více řádcích.
 • Na panel nástrojů Rychlý přístup lze přidávat jen příkazy. Obsah většiny seznamů, jako jsou hodnoty odsazení a řádkování nebo jednotlivé styly, které se také zobrazují na pásu karet, nelze na panel nástrojů Rychlý přístup přidat. Můžete však podle svých představ přizpůsobit pás karet. Lze například vytvořit vlastní karty a skupiny obsahující často používané příkazy.
Co chcete udělat?


Přidání příkazu na panel nástrojů Rychlý přístup

 1. Na pásu karet klikněte na příslušnou kartu nebo skupinu, aby se zobrazil příkaz, který chcete přidat na panel nástrojů Rychlý přístup.
 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na požadovaný příkaz a potom klikněte na příkaz místní nabídky Přidat na panel nástrojů Rychlý přístup.

Začátek stránky Začátek stránky

Odebrání příkazu z panelu nástrojů Rychlý přístup

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na příkaz, který chcete odstranit z panelu nástrojů Rychlý přístup, a poté v místní nabídce klikněte na příkaz Odebrat z panelu nástrojů Rychlý přístup.

Začátek stránky Začátek stránky

Změna pořadí příkazů na panelu nástrojů Rychlý přístup

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na panel nástrojů Rychlý přístup a poté v místní nabídce klikněte na příkaz Přizpůsobit panel nástrojů Rychlý přístup.
 2. V části Přizpůsobit panel nástrojů Rychlý přístup klikněte na příkaz, který chcete přesunout, a potom klikněte na šipku Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů.

Začátek stránky Začátek stránky

Seskupení příkazů přidáním oddělovače mezi příkazy

Chcete-li zobrazovat panel nástrojů Rychlý přístup rozdělený na sekce, lze příkazy seskupit s pomocí oddělovače.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na panel nástrojů Rychlý přístup a poté v místní nabídce klikněte na příkaz Přizpůsobit panel nástrojů Rychlý přístup.
 2. V seznamu Zvolit příkazy z klikněte na položku Oblíbené příkazy.
 3. Klikněte na položku <Oddělovač> a potom na tlačítko Přidat.
 4. K umístění oddělovače na požadované místo klikněte na šipku Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů.

Začátek stránky Začátek stránky

Přesunutí panelu nástrojů Rychlý přístup

Panel nástrojů Rychlý přístup může být umístěn na jednom ze dvou míst:

 • V levém horním rohu vedle ikony aplikace systému Microsoft Office, například vedle ikony aplikace Word Ikona aplikace Word 2010 (výchozí umístění)
  Panel nástrojů Rychlý přístup v levém horním rohu (výchozí umístění)
 • Pod pásem karet, který je součástí rozhraní Fluent systému Microsoft Office
  Panel nástrojů Rychlý přístup pod pásem karet

Pokud nechcete, aby byl panel nástrojů Rychlý přístup zobrazen v aktuálním umístění, lze jej přesunout do jiného umístění. Považujete-li výchozí umístění vedle ikony aplikace za příliš vzdálené od pracovní oblasti, lze jej přesunout blíže k pracovní oblasti. Panel umístěný pod pásem karet však zasahuje do pracovní oblasti. Chcete-li tedy mít pracovní oblast co největší, ponechte raději panel nástrojů Rychlý přístup ve výchozím umístění.

 1. Klikněte na tlačítko Přizpůsobit panel nástrojů Rychlý přístupObrázek tlačítka.
 2. V seznamu klikněte na položku Zobrazit pod pásem karet nebo Zobrazit nad pásem karet .

Začátek stránky Začátek stránky

Přizpůsobení panelu nástrojů Rychlý přístup pomocí příkazu Možnosti

Pomocí příkazu Možnosti je možné přidat, odebrat nebo změnit pořadí příkazů na panelu nástrojů Rychlý přístup.

 1. Klikněte na kartu Soubor.
 2. V nabídce Nápověda klikněte na příkaz Možnosti.
 3. Klikněte na položku Panel nástrojů Rychlý přístup.
 4. Proveďte požadované změny.

Začátek stránky Začátek stránky

Obnovení výchozího nastavení panelu nástrojů Rychlý přístup

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na panel nástrojů Rychlý přístup a potom v místní nabídce klikněte na příkaz Přizpůsobit panel nástrojů Rychlý přístup.
 2. V okně Přizpůsobení panelu nástrojů Rychlý přístup klikněte na položku Obnovit výchozí hodnoty a potom na položku Obnovit pouze panel nástrojů Rychlý přístup.

Začátek stránky Začátek stránky

Export vlastního panelu nástrojů Rychlý přístup

Vlastní nastavení pásu karet a panelu nástrojů Rychlý přístup lze exportovat do souboru, který lze importovat a použít v jiném počítači nebo jej může použít další spolupracovník.

 1. Klikněte na kartu Soubor.
 1. V nabídce Nápověda klikněte na příkaz Možnosti.
 2. Klikněte na možnost Panel nástrojů Rychlý přístup.
 3. Klikněte na možnost Import či export a poté na položku Exportovat veškeré vlastní nastavení.

Začátek stránky Začátek stránky

Import vlastního panelu nástrojů Rychlý přístup

Soubory s vlastními nastaveními je možné importovat, a nahradit tak aktuální rozložení pásu karet a panelu nástrojů Rychlý přístup. Pomocí možnosti importu vlastního nastavení lze zajistit stejný vzhled aplikací systému Microsoft Office pro všechny spolupracovníky nebo mezi různými počítači.

 Důležité   Pokud importujete soubor vlastních nastavení pásu karet, ztratíte veškerá předchozí vlastní nastavení pásu karet a panelu nástrojů Rychlý přístup. Jestliže předpokládáte, že se možná budete chtít vrátit k aktuálnímu vlastnímu nastavení, je vhodné toto nastavení exportovat předtím, než importujete jakákoli nová vlastní nastavení.

 1. Klikněte na kartu Soubor.
 1. V nabídce Nápověda klikněte na příkaz Možnosti.
 2. Klikněte na možnost Panel nástrojů Rychlý přístup.
 3. Klikněte na možnost Import či export a poté na položku Importovat soubor vlastního nastavení.

Začátek stránky Začátek stránky

Proč je zobrazena zelená značka?

Zelená značka se zobrazí v případě, že jste na panel nástrojů Rychlý přístup přidali vlastní skupinu nebo příkaz poté, co jste přizpůsobili pás karet, ale nepřiřadili ikonu, která tuto vlastní skupinu či příkaz znázorňuje.

Ikona se použije v následujících případech:

 • Chcete přidat vlastní skupinu na panel nástrojů Rychlý přístup.
 • Chcete odlišit vlastní pás karet od výchozího pásu karet.

Přidání ikony pro znázornění vlastní skupiny či příkazu

 1. Klikněte na kartu Soubor.
 1. V nabídce Nápověda klikněte na příkaz Možnosti.
 2. Klikněte na položku Přizpůsobit pás karet.
 3. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte v seznamu Přizpůsobení pásu karet na vlastní skupinu či příkaz, které jste přidali.
 4. Klikněte na tlačítko Přejmenovat a poté v seznamu Symbol klikněte na příslušnou ikonu.
 5. V dialogovém okně Přejmenovat klikněte na tlačítko OK.
 6. Chcete-li zobrazit a uložit vlastní nastavení, klikněte na tlačítko OK.

Další informace o přizpůsobení pásu karet naleznete v tématu Přizpůsobení pásu karet.

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Access 2010, Excel 2010, InfoPath 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Publisher 2010, SharePoint Designer 2010, SharePoint Workspace 2010, Visio 2010, Word 2010