Přehled: Nastavení projektu

Obrázek Nastavení koncepce projektu

Jakmile dokončíte prvotní plánování  – nebo pokud jste ještě ani nezačali – použijte aplikaci Microsoft Project 2010 k vytvoření a nastavení plánu projektu. K efektivnějšímu vedení projektu pak můžete použít výkonné funkce aplikace Project.

Tento přehled ukazuje všeobecné postupy používané při nastavení projektu. Odkazy v jednotlivých krocích umožňují získat podrobnější informace o jednotlivých postupech.

Co chcete udělat?


Krok 1: Vytvoření projektu

První krok při používání aplikace Project 2010 obvykle spočívá ve vytvoření nového prázdného plánu projektu. Nový soubor však můžete také založit na existujícím projektu nebo šabloně, které obsahují úkoly či zdroje podobné těm, které potřebujete.

Začátek stránky Začátek stránky

Krok 2: Přidání úkolů do projektu

Většina projektů začíná seznamem úkolů, jehož složitost postupně narůstá, dokud se z něj nestane rozvinutý plán a harmonogram projektu. Po vytvoření nebo importu seznamu úkolů můžete mezi těmito úkoly definovat vztahy.

Přidání úkolů Vytvořte běžné nebo opakované úkoly a přidejte je do plánu projektu.
Import úkolů a jiných dat Přidejte do plánu projektu úkoly a data polí z jiných programů.
Vytvoření milníku Milníky jsou úkoly, které slouží jako orientační body označující zásadní události v projektu.
Nastavení doby trvání úkolů Určete, jako dlouho bude úkol trvat, a přidejte tento údaj do plánu.
Propojení úkolů Vytvořte mezi úkoly v seznamu úkolů propojení (závislosti). Pokud se jeden úkol opozdí, ovlivní další úkol v řadě.
Deaktivace úkolu Úlohu zrušíte, ale bude zaznamenaná v projektovém plánu. Jedná se o nástroj užitečný pro testování toho, jaký budou mít změny dopad na projekt.

Začátek stránky Začátek stránky

Krok 3: Vytvoření osnovy projektu

Seznam úkolů bude lépe uspořádaný a přehlednější, pokud odsazením a předsazením úkolů projektu vytvoříte osnovu souhrnných a dílčích úkolů. Na rozdíl od předchozích verzí můžete v aplikaci Project 2010 začít seznamem souhrnných úkolů, které rozčleníte na dílčí úkoly, a ne naopak.

Vytvoření osnovy úkolů Vytvořením úkolů a dílčích úkolů dodejte seznamu úkolů strukturu.
Použité plánování shora dolů Nejprve nastavíte hlavní fáze a teprve potom je rozčleníte na jednotlivé úlohy.

Začátek stránky Začátek stránky

Krok 4: Vytvoření kalendářů

Jakmile máte představu, co všechno je třeba udělat a jaké jsou vzájemné vztahy mezi jednotlivými činnostmi projektu, můžete se pustit do úpravy plánu. Můžete nastavit kalendáře pro celý projekt, konkrétní úkoly a zdroje, které se podílejí na projektu.

Nastavení pracovních časů, dovolených a svátků pro projekt Můžete změnit hodiny pro všechny pracovní dny, určité dny (například každé úterý) nebo konkrétní kalendářní data (svátky).
Vytvoření kalendáře úkolu Identifikujte pracovní a nepracovní čas pro konkrétní úkol.
Funkce plánování v aplikaci Project Zjistěte, jak aplikace Project počítá plán a jak můžete ručně naplánovat úkoly.

Začátek stránky Začátek stránky

Krok 5: Uložení a publikování

Čas od času je nutné do projektu zapracovat změny, pořídit záložní kopii, vytvořit šablonu, kterou lze použít pro jiný projekt, nebo projekt publikovat na projektový server.

Uložení projektu Uložte do počítače místní projekt nebo projekt organizace.
Publikování projektu Zpřístupněte projekt jiným uživatelům na projektovém serveru.
Uložení plánu do formátu PDF nebo XPS Tyto formáty lze zobrazit v téměř každém počítači a to i tehdy, pokud v něm není nainstalovaná aplikace Project.

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Project 2010