Nastavení výchozí tiskárny

  1. V případě potřeby nastavte novou tiskárnu.

ZobrazitJak?

  1. Klepněte na nabídkuStart systému Windows XP a pak klepněte na položku Tiskárny a faxy.

V nabídce Start systému Windows 2000 přejděte na příkaz Nastavení a klepněte na položku Tiskárny.

  1. V systému Windows XP ve skupinovém rámečku Práce s tiskárnou klepněte na příkaz Přidat tiskárnu.

V systému Windows 2000 poklepejte na ikonu Přidat tiskárnu.

  1. Postupujte podle pokynů Průvodce přidáním tiskárny.

Pokud chcete vytisknout zkušební stránku, přesvědčte se, zda je tiskárna zapnuta a připravena k tisku.

  1. Klepněte na nabídkuStart systému Windows XP a pak klepněte na položku Tiskárny a faxy.

V nabídce Start systému Windows 2000 přejděte na příkaz Nastavení a klepněte na položku Tiskárny.

  1. Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu tiskárny, kterou chcete nastavit jako výchozí, a v místní nabídce (Místní nabídka: Nabídka, ve které se zobrazuje seznam příkazů relevantních pro danou položku. Chcete-li zobrazit místní nabídku, klikněte na požadovanou položku pravým tlačítkem myši nebo stiskněte kombinaci kláves SHIFT+F10.) klepněte na příkaz Nastavit jako výchozí tiskárnu.

Zatržítko zobrazené vedle ikony Tiskárna nebo vedle tohoto příkazu označuje, že je tiskárna již nastavena jako výchozí.

 
 
Platí pro:
Access 2003, Excel 2003, FrontPage 2003, InfoPath 2003, OneNote 2003, Outlook 2003, PowerPoint 2003, Publisher 2003, Word 2003