Nastavení pracovního času, dovolených a svátku v aplikaci Project

Pomocí kalendářů můžete nastavit pracovní časy projektu a zdroje tak, aby přesně odpovídaly informacím o dostupnosti zdroje, které aplikace Microsoft Office Project 2003 využívá při plánování úkolů, zjišťování přetížení zdrojů a jejich vyrovnávání.

ZobrazitNastavení pracovního času, dovolených a svátků pro všechny zdroje v  projektu

 1. V  nabídce Nástroje klepněte na příkaz Změnit pracovní čas.
 2. V rozevíracím seznamu Pro vyberte kalendář projektu. Za kalendářem aktuálního projektu je uveden údaj (Kalendář projektu). Výchozím kalendářem je kalendář Standardní (Kalendář projektu).
 3. Chcete-li přidat svátek, klepněte na konkrétní den, který chcete změnit.

Pokud chcete v celém kalendáři změnit jeden den týdne (například nastavit konec pracovního dne u všech pátků v 16 hodin nebo vytvořit stálý prodloužený víkend zahrnující 3 dny), klepněte na zkratku příslušného dne v horní části kalendáře. Změna provedená pro tento jeden měsíc se projeví ve všech měsících v kalendáři.

Chcete-li změnit více pracovních dnů najednou, klepněte v  horní části kalendáře na zkratku prvního dne, podržte stisknutou klávesu SHIFT a  klepněte na zkratku každého dne, který chcete změnit.

 1. Klepněte na přepínač Použít výchozí, Nepracovní čas nebo Jiný pracovní čas.

Pokud klepnete na přepínač Použít výchozí, přiřadíte vybraným dnům výchozí pracovní časy (pondělí až pátek od 8 do 12  hodin a  od 13 do 17  hodin). Víkendy jsou nastaveny jako nepracovní čas.

Jestliže klepnete na přepínač Jiný pracovní čas, zadejte do polí Od a  Do požadovanou pracovní dobu.

 Poznámky 

ZobrazitNastavení alternativních pracovních časů pro specializované plány

 1. V  nabídce Nástroje klepněte na příkaz Změnit pracovní čas.
 2. Klepněte na tlačítko Nový.
 3. Do pole Název zadejte název nového základního kalendáře.

Pokud chcete začít pracovat s  výchozím kalendářem, klepněte na přepínač Vytvořit nový základní kalendář.

Chcete-li vytvořit nový kalendář na základě existujícího kalendáře, klepněte na přepínač Vytvořit kopii a  v  rozevíracím seznamu Kalendář vyberte název požadovaného kalendáře.

 1. Klepněte na tlačítko OK.
 2. V  kalendáři vyberte dny, které chcete změnit.

Jestliže chcete změnit určitý den v  týdnu pro celý kalendář, klepněte na zkratku dne v  horní části kalendáře.

Chcete-li změnit všechny pracovní dny, klepněte v  horní části kalendáře na zkratku prvního dne, podržte stisknutou klávesu SHIFT a  klepněte na zkratku posledního dne.

 1. Klepněte na přepínač Použít výchozí, Nepracovní čas nebo Jiný pracovní čas.

Pokud klepnete na přepínač Použít výchozí, přiřadíte vybraným dnům výchozí pracovní časy (pondělí až pátek od 8 do 12  hodin a  od 13 do 17  hodin). Víkendy jsou nastaveny jako nepracovní čas.

Jestliže klepnete na přepínač Jiný pracovní čas, zadejte do polí Od a  Do požadovanou pracovní dobu.

 Poznámky 

ZobrazitZměna pracovních časů, volných dní a  dovolených jednotlivých zdrojů

 1. V  nabídce Nástroje klepněte na příkaz Změnit pracovní čas.
 2. V  rozevíracím seznamu Pro vyberte zdroj, jehož kalendář chcete změnit.
 3. V  kalendáři vyberte dny, které chcete změnit.

Jestliže chcete změnit určitý den v  týdnu pro celý kalendář, klepněte na zkratku dne v  horní části kalendáře.

Chcete-li změnit všechny pracovní dny, klepněte v  horní části kalendáře na zkratku prvního dne, podržte stisknutou klávesu SHIFT a  klepněte na zkratku posledního dne.

 1. Klepněte na přepínač Použít výchozí, Nepracovní čas nebo Jiný pracovní čas.

Jestliže klepnete na přepínač Použít výchozí, převezmou vybrané dny pracovní a  nepracovní časy základního kalendáře zdroje.

Jestliže klepnete na přepínač Jiný pracovní čas, zadejte do polí Od a  Do požadovanou pracovní dobu.

 Poznámky 

 
 
Platí pro:
Project 2003