Vyhledání kódu Product Key systému Office 2010

Chcete-li zjistit, které licenční podmínky se na vás vztahují, podívejte se na označení licence vytištěné na kódu Product Key. Tento kód se nachází vedle názvu produktu na Certifikátu pravosti. Pokud jste obdrželi kód Product Key online, podívejte se na stránku pro stažení.

  • Jestliže je označení licence FPP, vztahují se na vás licenční podmínky maloobchodního prodeje spojené s dodaným softwarem.
  • Jestliže je označení licence OEM, vztahují se na vás licenční podmínky výrobce OEM spojené s dodaným softwarem.
  • Jestliže jste zakoupili kartu s kódem Product Key, vztahují se na vás podmínky této karty spojené s dodaným softwarem.

Níže naleznete příklady a informace, které vám pomohou nalézt označení licence. Označení licencí uvedená v následujících příkladech jsou určena pouze pro orientační účely.

V tomto článku


Zabalený produkt

Standardní disk: Pokud jste zakoupili kompletní zabalený produkt u společnosti Microsoft, v maloobchodní prodejně, u prodejce nebo u online maloobchodního prodejce a disk se softwarem byl dodán v obalu ze smršťovací folie, měli byste kód Product Key najít uvnitř balení na štítku nebo kartičce naproti úchytu disku na levé straně obalu disku DVD.

Umístění kódu Product Key na obalu disku DVD

Karta s kódem Product Key: Pokud jste zakoupili kartu s kódem Product Key u společnosti Microsoft, v maloobchodní prodejně, u prodejce nebo u online maloobchodního prodejce, měli byste kód Product Key najít uvnitř balení na štítku na levé straně obalu.

Umístění kódu Product Key na obalu disku DVD

Následují příklady umístění označení licence pro angličtinu, francouzštinu a japonštinu. Jsou označena šipkou. Označení licence by mělo být podobné i u ostatních jazyků.


Kód Product Key pro anglickou jazykovou verzi

Kód Product Key pro anglickou jazykovou verzi

Kód Product Key pro francouzskou jazykovou verzi

Kód Product Key pro francouzskou jazykovou verzi

Kód Product Key pro japonskou jazykovou verzi

Kód Product Key pro japonskou jazykovou verzi

Začátek stránky Začátek stránky

Stažený software

Pokud jste zakoupili software prostřednictvím webu společnosti Microsoft a stáhli jste software do počítače (v takovém případě neobdržíte disk se softwarem), měla by být tři písmena tvořící označení licence uvedena u 25místného kódu Product Key na stránce s potvrzením objednávky stažení. Následuje příklad umístění označení licence pro angličtinu. Umístění označení licence by mělo být podobné i u ostatních jazyků.

Kopie obrazovky

Kód Product Key pro anglickou jazykovou verzi


Začátek stránky Začátek stránky

Předinstalovaný počítač

Jestliže jste zakoupili osobní počítač, do jehož ceny byl zahrnut i software, měli byste označení licence najít u 25místného kódu Product Key. Umístění tohoto kódu závisí na typu licence. Podle následujících ilustrací vyhledejte kód Product Key a označení licence.

Výrobce OEM: Označení licence lze najít následujícím způsobem:

1. Podívejte se na Certifikát pravosti (software OEM).

Certifikát pravosti (software OEM)

2. V softwaru klikněte na kartu Soubor a na možnost Nápověda. U ID produktu se zobrazí označení OEM.

Kód Product Key pro anglickou jazykovou verzi

Kód Product Key pro anglickou jazykovou verzi


Předinstalovaný počítač: Pokud jste v Japonsku a software byl dodán na disku v krabici společně s počítačem, měli byste kód Product Key a označení licence najít v dokumentaci k příslušnému softwaru v krabici.

Kód Product Key pro japonskou jazykovou verzi

Kód Product Key pro japonskou jazykovou verzi


Začátek stránky Začátek stránky