Označení licencí sad Microsoft Office 2007

Chcete-li zjistit, které licenční podmínky se na vás vztahují, podívejte se na označení licence vytištěné na kódu Product Key. Tento kód se nachází vedle názvu produktu na Certifikátu pravosti. Pokud jste obdrželi kód Product Key online, podívejte se na stránku pro stažení. Jestliže je označení licence FPP, vztahují se na vás Licenční podmínky maloobchodního prodeje dodávané se softwarem. V případe, že je označení licence OEM, vztahují se na vás licenční podmínky výrobce OEM dodávané se softwarem. Pokud je označení MLK, vztahují se na vás podmínky licenční sady bez médií (Medialess License Kit), které jsou dodávány se zakoupeným softwarem.

Níže naleznete příklady a informace, které vám pomohou nalézt označení licence. Označení licencí uvedená v následujících příkladech jsou určena pouze pro orientační účely.

Fyzické médium


Pokud jste zakoupili software v maloobchodní prodejně, online nebo prostřednictvím maloobchodního prodejce katalogového softwaru a disk se softwarem byl dodán v průhledném obalu ze smršťovací fólie, měla by být tři písmena tvořící označení licence umístěna u 25místného kódu Product Key, který je přilepen na zadní straně průhledného obalu s diskem se softwarem. Níže naleznete příklady umístění označení licence pro anglickou, francouzskou a japonskou jazykovou verzi. Pro jiné jazyky by mělo být označení licence stejné, část okolního textu však může být lokalizována.

Kód Product Key pro anglickou jazykovou verzi Kód Product Key anglické verze
Kód Product Key pro francouzskou jazykovou verzi Kód Product Key francouzské verze
Kód Product Key pro japonskou jazykovou verzi Kód Product Key japonské verze

Stažený software


Pokud jste zakoupili software prostřednictvím webu společnosti Microsoft a stáhli jste software do počítače (v takovém případě neobdržíte disk se softwarem), měla by být tři písmena tvořící označení licence umístěna u 25místného kódu Product Key na stránce s potvrzením objednávky stažení. Níže je uveden příklad umístění označení licence pro anglickou jazykovou verzi. Pro ostatní jazyky by mělo být umístění označení licence stejné, ale část okolního textu může být lokalizována.

Stažený software
Kód Product Key pro anglickou jazykovou verzi

Předinstalovaný software


Jestliže jste zakoupili osobní počítač s předinstalovaným softwarem, mělo by být označení licence umístěno u 25místného kódu Product Key. Umístění tohoto kódu závisí na typu licence. Podle následujících ilustrací vyhledejte kód Product Key a označení licence.

 • OEM: Označení licence se nachází vedle názvu produktu na Certifikátu pravosti, který je umístěn na zadní straně lepenkové kapsy uvnitř krabice s počítačem.

  Předinstalovaný produkt
  Kód Product Key pro anglickou jazykovou verzi
 • MLK: Pokud chcete produkt licencovat prostřednictvím sady MLK (Medialess License Kit) zakoupené samostatně, a nikoli s osobním počítačem v rámci programu Office Ready, naleznete označení licence vedle názvu produktu na Certifikátu pravosti, který je připevněn k zadní straně karty s textem „Remove this Card. Product key is behind this card.“ (Odstraňte tuto kartu. Kód Product Key je umístěn pod touto kartou). Karta se nachází na přední straně obalu sady MLK.

  Předinstalovaný produkt
  Kód Product Key pro anglickou jazykovou verzi
 • PIPC: Pokud se nacházíte v Japonsku a software byl dodán na disku uvnitř krabice s počítačem, naleznete kód Product Key a označení licence v dokumentaci, která je dodávána se softwarem.

  Předinstalovaný produkt
  Kód Product Key pro japonskou jazykovou verzi

Začátek stránky Začátek stránky