Zobrazení poznámek prezentujícího při prezentacích

V PowerPointu 2013 došlo k výraznému usnadnění konfigurace zobrazení prezentujícího uživatele (prezentujícího), která mohla být v předchozích verzích problematická. Stačí připojit dva monitory a PowerPoint se automaticky nakonfiguruje. V zobrazení prezentujícího můžete při prezentaci sledovat své poznámky, ale publikum uvidí jenom snímky.

V dolní části okna snímku v PowerPointu klikněte na Zobrazení prezentace.

Tlačítko zobrazení prezentace

 Tip:    Když pracujete s PowerPointem na samostatném monitoru a chcete zobrazit zobrazení prezentujícího, klikněte v zobrazení Prezentace ve skupině ovládacích prvků v levém dolním rohu na ikonu Zobrazit zobrazení prezentujícího a potom na Zobrazit zobrazení prezentujícího.

V zobrazení prezentujícího můžete provádět následující:

  • Pokud chcete přejít na předchozí nebo další snímek, klikněte na Předchozí nebo Další.

Zobrazení prezentujícího - tlačítka Předchozí a Další

  • Všechny snímky v prezentaci zobrazíte kliknutím na Zobrazit všechny snímky.


Všechny snímky zobrazíte kliknutím na Navigátora snímkem

 Tip:    Zobrazí se miniatury všech snímků prezentace (viz níže), takže můžete snadno přejít na určitý snímek v prezentaci.

Zobrazení všech snímků v prezentaci

  • Pokud si chcete některou část snímku podrobně prohlédnout, klikněte na Zvětšit snímek a potom přesuňte kurzor na místo, které chcete zobrazit.

Zvětšit snímek

  • Pokud potřebujete při prezentaci na snímcích ukazovat nebo do nich psát, klikněte na Nástroje pera a laserového ukazovátka.

Použití pera nebo laserového ukazovátka k ukazování nebo psaní na snímky

  • Pokud chcete skrýt nebo zrušit skrytí aktuálního snímku prezentace, klikněte na Zapnout nebo vypnout černou obrazovku prezentace.

Zapnutí nebo vypnutí černé obrazovky snímku

Zobrazení prezentujícího se automaticky rozšíří na projektor nebo druhý monitor. Monitory ale také můžete mezi sebou přepínat.

 Tip:    Pokud chcete ručně nastavit, který počítač se použije k zobrazení poznámek (zobrazení prezentujícího) a který pro publikum (zobrazení prezentace), klikněte na hlavním panelu v horní části zobrazení prezentujícího na Nastavení zobrazení a potom na Zaměnit Zobrazení prezentujícího a Prezentace.

Nastavení zobrazení v zobrazení prezentujícího

 
 
Platí pro:
PowerPoint 2013