Stránka 8 z 31PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Rychlé seznámení s aplikací PowerPoint 2007

Tlačítka zobrazení a posuvník lupy

Popisek 1 Tlačítka zobrazení jsou stejná jako ta předchozí. Pouze se změnila jejich pozice v okně.
Popisek 2 Přetažením posuvníku lupy zvětšíte nebo zmenšíte zobrazení snímku. Stejnou akci můžete provést klepnutím na tlačítko mínus (-) a plus (+).
Popisek 3 Klepnutím na toto tlačítko opět změníte velikost snímku po změně pomocí lupy tak, aby odpovídala oknu.

Zobrazení v aplikaci PowerPoint je nutné často měnit a vždycky jste to dělali snadno pomocí tlačítek. To se nezměnilo. Tlačítka pro normální zobrazení, řazení snímků a prezentaci jsou i nadále k dispozici – pouze se posunula z levého dolního rohu okna do pravého dolního rohu.

Jsou součástí nového panelu nástrojů, který zahrnuje posuvník lupy a tlačítko, které upraví velikost snímku tak, aby vyhovovala velikosti okna po předchozím použití lupy.

Nezapomeňte:     K dispozici je také karta Zobrazení a ta obsahuje velké množství zobrazení – zobrazení Poznámky, Předloha, seznam dalších otevřených prezentací atd.

Stránka 8 z 31PŘEDCHOZÍDALŠÍ