Změna písma

Můžete změnit typ písma používaného pro text na určitých snímcích nebo použít jiná písma v celé prezentaci.

Proveďte jeden z následujících kroků:

ZobrazitZměna písma na snímku

  1. Vyberte text nebo zástupný symbol (Zástupné symboly: Pole s tečkovanými nebo šrafovanými okraji, která jsou součástí většiny rozložení snímků. Tato pole obsahují nadpis a text nebo objekty, například grafy, tabulky a obrázky.) obsahující text, který chcete změnit.

ZobrazitJak? 

  • Chcete-li změnit písmo jednoho odstavce nebo fráze, vyberte text přetažením.
  • Chcete-li změnit písmo veškerého textu v zástupném symbolu, vyberte celý text přetažením nebo vyberte zástupný symbol obsahující daný text. Jestliže chcete vybrat zástupný symbol, klepněte nejprve na text. Zobrazí se šrafované ohraničení zástupného symbolu. Nastavte ukazatel myši na ohraničení a klepněte. Ohraničení bude vybráno a změní se na silné tečkované.
  1. Na panelu nástrojů Formát klepněte na název písma v rozevíracím seznamu Písmo vzhled tlačítka.

ZobrazitTip

Ke změně písma textu můžete také použít dialogové okno Písmo v nabídce Formát. V tomto dialogovém okně můžete dále nastavit další typy formátování jako například velikost, řez a barvu písma.

ZobrazitPoužití předlohy snímků ke změně písma v celé prezentaci

Jestliže používáte jednu předlohu snímků (Předloha snímků: Hlavní snímek obsahující informace o motivu a rozvrženích prezentace, včetně pozadí, barvy, písem, efektů, velikosti zástupných symbolů a umístění), můžete změnit styl písma na předloze a změna se projeví v celé prezentaci. Pokud používáte více předloh snímků (například jestliže jste v prezentaci použili více než jednu šablonu návrhu (Šablona návrhu: Soubor obsahující styly pro prezentaci, včetně velikosti a typu odrážek a písem, velikosti a umístění zástupných symbolů, barevných schémat návrhů pozadí a výplní, předlohy snímků a volitelné předlohy nadpisů)), musíte změnit styl písma na každé předloze.

  1. V nabídce Zobrazit nastavte ukazatel myši na příkaz Předloha a potom klepněte na příkaz Snímek.

V zobrazení Předloha se nalevo od karty Snímky zobrazí miniatury všech předloh snímků (ve dvojicích zahrnujících předlohu nadpisů (Předloha nadpisů: Snímek obsahující informace z použité šablony návrhu týkající se stylů na úvodních snímcích, včetně velikosti a umístění zástupných symbolů, pozadí návrhu a barevných schémat)).

  1. Jestliže používáte více předloh, vyberte miniaturu předlohy snímků nebo předlohy nadpisů, u které chcete změnit styl písma.
  2. Na snímku klepněte na nadpis nebo úroveň textu, u které chcete použít nový styl písma. 

(Nezapomeňte, že na předloze měníte pouze písmo a ne text.)

  1. Na panelu nástrojů Formát klepněte na název písma v rozevíracím seznamu Písmo vzhled tlačítka.
  2. Opakujte tyto kroky pro veškerý text, jehož písmo chcete změnit.
  3. Chcete-li se vrátit k úpravě snímků, klepněte na tlačítko Zavřít předlohu na panelu nástrojů Zobrazit předlohu snímků.
 
 
Platí pro:
PowerPoint 2003