Změna písma

Písma (Písmo: Grafický návrh použitý na všechny číslice, symboly a abecední znaky. Používá se rovněž označení řez nebo řez písma. Příklady písem mohou být písma Arial a Courier New. Písma lze obvykle použít v různých velikostech, například 10 bodů, a různých stylech, například tučné.) můžete měnit na jednom snímku nebo v celé prezentaci.

Změna písma na jednom snímku

  1. Proveďte jednu z následujících akcí:
  2. Na kartě Domů ve skupině Písmo vyberte v seznamu Písmo požadované písmo.

Změna písma v celé prezentaci

Pokud používáte jednu předlohu snímků a změníte písmo na předloze snímků, zobrazí se nové písmo v celé prezentaci.

Pokud používáte více předloh snímků (například pokud ve své prezentaci použijete více šablon (Šablona návrhu: Soubor obsahující styly pro prezentaci, včetně velikosti a typu odrážek a písem, velikosti a umístění zástupných symbolů, barevných schémat návrhů pozadí a výplní, předlohy snímků a volitelné předlohy nadpisů)), musíte změnit řez písma u každé předlohy snímků.

  1. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení předlohy na tlačítko Předloha snímků.
  2. V levém podokně, které obsahuje předlohy snímků a rozložení (Rozložení: Uspořádání prvků (například textu nadpisu a podnadpisu, seznamů, obrázků, tabulek, grafů, automatických tvarů a videa) na snímku), klikněte na miniaturu předlohy snímků nebo rozložení obsahující písmo, které chcete změnit.
  3. V předloze snímků nebo v rozložení klikněte na nadpis nebo úroveň textu, u které chcete použít nový řez písma.
  4. Na kartě Předloha snímků klikněte ve skupině Pozadí na tlačítko Písma a potom vyberte písmo ze seznamu.

Opakujte kroky 1 až 4 pro všechna další písma, která chcete změnit. Chcete-li se vrátit k úpravě snímků, klikněte na kartě Předloha snímků ve skupině Zavřít na tlačítko Zavřít předlohu.

 
 
Platí pro:
PowerPoint 2013