Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu 2013

Powerpointové prezentace fungují podobně, jako když někomu ukazujete třeba fotky. Chcete sdělit nějaké poselství nebo příběh, a tak složíte prezentaci z jednotlivých snímků. Každý snímek byste si mohli představit jako prázdné plátno pro obrázky, slova a obrazce, které pomůžou vybudovat váš příběh.

 Tip:   

Volba motivu

Při otevření PowerPointu uvidíte několik předdefinovaných motivů. Motiv je návrh snímku, který obsahuje sladěné barvy (Barvy motivu: Sada barev použitá v souboru. Barvy, písma a efekty motivu tvoří motiv.), písma (Písma motivu: Sada větších a menších písem, která se používá v souboru. Písma motivu, barvy motivu a efekty motivu tvoří motiv.) a speciální efekty (Efekty motivu: Sada vizuálních atributů, která se používá u prvků v souboru. Efekty motivu, barvy motivu a písma motivu tvoří motiv.), jako jsou stíny, odrazy a další.

 1. Zvolte si motiv.
 2. Klikněte na Vytvořit nebo si vyberte barevnou variantu a pak klikněte na Vytvořit.

Úvodní obrazovka PowerPointu 2013

Další informace: Použití barev a návrhů ve snímcích (motiv)

Vložení nového snímku

Na kartě Domů klikněte na tlačítko Nový snímek a vyberte rozložení snímku.

Vložení nového snímku

Další informace: Přidání, změna uspořádání a odstranění snímků

Uložení prezentace

 1. Na kartě Soubor klikněte na možnost Uložit.
 2. Vyberte složku nebo ji vyhledejte procházením.
 3. Do pole Název souboru zadejte název prezentace a klikněte na Uložit.

Uložení prezentace

 Tip:    Ukládejte si průběžně rozdělanou práci. Používejte k tomu zkratku CTRL+S a používejte ji často.

Další informace: Uložení prezentace

Přidání textu

Klikněte do zástupného textu a začněte psát.

Přidání textu

Formátování textu

 1. Vyberte text.
 2. Pod kartou Nástroje kreslení klikněte na kartu Formát.
 3. Udělejte jednu z těchto věcí:
 • Pokud chcete změnit barvu textu, klikněte na Výplň textu a zvolte požadovanou barvu.
 • Pokud chcete změnit barvu obrysu textu, klikněte na Obrys textu a zvolte požadovanou barvu.
 • Pokud chcete použít stín, odraz, záři, zkosení, otočení v prostoru nebo transformaci, klikněte na Textové efekty a zvolte požadovaný efekt.

Formátování textu

Další informace:

Přidání obrazců

 1. Na kartě Vložení klikněte na Obrazce.
 2. Vyberte si nějaký obrazec a pak ho nakreslete kliknutím na libovolné místo ve snímku a tažením myší.

Vložení obrazce

 Tip:    Pokud chcete vytvořit přesný čtverec nebo kružnici (nebo zachovat poměr stran u ostatních obrazců), stiskněte a držte při tažení myší klávesu SHIFT.

Další informace: Přidání obrazců

Přidání obrázků

Na kartě Vložení udělejte jednu z těchto věcí:

 • Pokud chcete vložit obrázek, který máte uložený na místním disku nebo interním serveru, klikněte na Obrázky v počítači, vyhledejte obrázek procházením a pak klikněte na Vložit.

Přidání obrázku

 • Pokud chcete vložit obrázek například ze stránek Bing nebo galerie klipartů na webu Office.com, klikněte na Online obrázky a vyhledejte obrázek pomocí vyhledávacího pole.

Zadejte například Kočky do vyhledávacího pole Klipart z Office.com.

Vložení obrázku z klipartu


Tady je ukázka obrázků koček, které uvidíte:

Ukázka obrázků koček na webu klipartů

 • Zvolte obrázek a klikněte na Vložit.

Další informace: Vložení obrázku

Přidání poznámek lektora

Snímky jsou nejlepší, když je nezahltíte příliš moc informacemi. Užitečné poznámky a fakta si můžete vložit do poznámek lektora, kde je budete mít k dispozici při předvádění prezentace.

 1. Pokud chcete otevřít podokno poznámek, klikněte v dolní části okna na tlačítko Poznámky.

Přidání poznámek lektora

 1. Klikněte do podokna Poznámky pod snímkem a napište si poznámky.

Další informace: Přidání poznámek lektora ke každému snímku prezentace

Vytištění poznámek lektora

 1. Na kartě Soubor klikněte na Vytisknout.
 2. V části Tiskárna zvolte tiskárnu, na které chcete tisknout.
 3. V části Nastavení klikněte na šipku dolů u položky Snímky na celou stránku a v části Rozložení při tisku klikněte na možnost Poznámky.
 4. Klikněte na Tisk.

Vytištění poznámek lektora

Další informace: Tisk snímků s poznámkami lektora nebo bez nich.

Předvedení prezentace

Na kartě Prezentace udělejte jednu z těchto věcí:

 • Pokud chcete spustit prezentaci od prvního snímku, klikněte ve skupině Spustit prezentaci na tlačítko Od začátku.

Spuštění prezentace od začátku

 Tip:    Pokud chcete zjistit, jak se můžete podívat na své poznámky při předvádění prezentace tak, aby je nevidělo vaše obecenstvo, přečtěte si téma Používání zobrazení předvádějícího při prezentacích .

Zavření zobrazení pro předvádění prezentace

Zobrazení pro předvádění prezentace můžete kdykoli zavřít stisknutím klávesy Esc.

 
 
Platí pro:
PowerPoint 2013