Základní informace o podokně textu obrázku SmartArt

Podokno textu se nachází na levé straně obrázku SmartArt. Do tohoto podokna lze zadávat text a upravovat v něm text, který se zobrazuje v obrázku SmartArt.

Co chcete udělat?


Úvod k podoknu textu

Práce s podoknem textu umožňuje zaměřit se především na vlastní obsah prezentace a věnovat tedy méně času výslednému grafickém vzhledu. Při vytváření obrázku SmartArt obsahuje obrázek a příslušné podokno textu zástupný text, který je možné upravit a nahradit vlastním obsahem. V horní části podokna textu lze upravovat text, který se zobrazuje v obrázku SmartArt. V dolní části podokna textu se zobrazují doplňující údaje o obrázku SmartArt, například pro jaký druh informací je daný obrázek nejvhodnější. Pokud se informace v dolní části podokna textu nezobrazují, lze je zobrazit umístěním ukazatele myši na název obrázku SmartArt v dolní části podokna textu nebo zvětšením podokna, což lze provést přetažením jeho okraje myší.

I když není možné vkládat text do podokna textu přetažením, je možné pro kopírování a vkládání textu uvnitř podokna textu používat příkazy kopírovat a vložit. Rovněž lze text z podokna textu zkopírovat a vložit do všech dokumentů aplikací sady Microsoft Office 2007, nebo naopak z dokumentů aplikací sady Office 2007 zpět do podokna textu. Po dokončení úprav textu v podokně textu můžete vyzkoušet různá rozložení, a přizpůsobit tak obrázek IGX potřebám prezentace.

Obrázek podokna textu zobrazujícího text úrovně 1 a 2

V obrázcích SmartArt je obvykle nejvhodnější používat kratší texty. Větší množství textu má za následek oslabení vizualizace vytvořené obrázky SmartArt a snížení jejich možnosti sdělování zpráv. Některá rozložení, jako například Lichoběžníkový seznam v typu Seznam, lze však uspokojivě použít i s větším množstvím textu. Potřebné doplňující informace lze případně umístit mimo obrázek SmartArt, avšak v dokumentu aplikace sady Office 2007, nebo mohou být podány během prezentace ústně.

V některých obrázcích SmartArt se text v podokně textu zobrazuje pouze částečně, protože obrázek SmartArt obsahuje neměnný počet tvarů. Text, obrázky nebo jiný obsah, který není zobrazen, je v podokně textu označen červeným písmenem X. Nezobrazený obsah je však stále k dispozici po přepnutí do jiného rozložení. Pokud však toto rozložení uložíte nebo zavřete, nebudou kvůli ochraně soukromí nezobrazené informace uloženy.

Podokno textu s červenými písmeny X

Pokud přesunete ukazatel myši mimo obrázek SmartArt, podokno textu se skryje. Podokno textu se automaticky skrývá při každém klepnutí mimo obrázek SmartArt a automaticky se zobrazuje při klepnutí na obrázek. Automatické zobrazování podokna textu se vypne tehdy, pokud nastavíte skrytí okna. Podokno textu lze zavřít klepnutím na tlačítko Zavřít v pravém horním rohu podokna textu. Chcete-li podokno textu zobrazit, klepněte na tlačítko Zobrazit či skrýt podokno textu.

Podle potřeby lze provést kontrolu pravopisu textu v podokně textu a také změnit velikost textu nebo text přesunout.

Začátek stránky Začátek stránky

Význam odrážek v podokně textu

Podokno textu se chová jako osnova nebo seznam s odrážkami, který mapuje informace přímo do obrázku SmartArt. Každý obrázek SmartArt vytváří své vlastní mapování mezi odrážkami v podokně textu a sadou tvarů obrázku SmartArt.

Chcete-li v podokně textu vytvořit nový řádek textu s odrážkou, stiskněte klávesu ENTER. Chcete-li v podokně textu odsadit řádek, vyberte řádek a poté na kartě Nástroje pro obrázky SmartArt klepněte na kartě Návrh na tlačítko Snížit úroveň ve skupině Vytvořit obrázek. Chcete-li odsadit řádek v opačném směru, klepněte na tlačítko Zvýšit úroveň. Řádek lze rovněž odsadit stisknutím klávesy TAB. Stisknutím kombinace kláves SHIFT+TAB lze naopak zmenšit odsazení řádku. Při jakékoli úpravě tohoto druhu dochází k aktualizaci mapování mezi odrážkami podokna textu a tvary v rozložení obrázku IGX. Text nelze odsadit o více než jednu úroveň vzhledem k textu v řádku nad ním. Tvar nejvyšší úrovně nelze odsadit vůbec.

 Poznámka   Podle zvoleného rozložení obrázku SmartArt bude každá odrážka v podokně textu mapována v obrázku SmartArt buď jako nový tvar, nebo jako odrážka uvnitř tvaru. V níže uvedených příkladech jsou ukázány dva různé způsoby mapování stejného textu ve dvou různých obrázcích SmartArt. V prvním příkladu jsou pododrážky mapovány jako samostatné tvary. V druhém příkladě jsou pododrážky v daném tvaru mapovány jako odrážky.

Obrázek SmartArt Hierarchie – seznam s odrážkami v podokně textu, avšak ne ve tvarech

Obrázek SmartArt Základní proces s odrážkami v podokně textu uvnitř tvaru

Pokud používáte organizační diagram s tvarem Pomocník, označuje odrážka s připojeným řádkem tvar pomocníka.

Odrážky pro tvary manažera, podřízeného a pomocníka v podokně textu

Začátek stránky Začátek stránky

Formátování textu v podokně textu

Ačkoliv lze text v podokně textu formátovat obvyklým způsobem (například typ a velikost písma, tučné a podtržené písmo a kurzíva), provedené formátování se v podokně textu nezobrazuje. Všechny provedené změny formátu se však projeví v obrázku SmartArt

Začátek stránky Začátek stránky

Klávesové zkratky

Akce Klávesová zkratka
Odsazení textu TAB nebo ALT+SHIFT+ŠIPKA VPRAVO
Odsazení textu v opačném směru SHIFT+TAB nebo ALT+SHIFT+ŠIPKA VLEVO
Přidá znak tabulátoru. CTRL+TAB
Vytvoření nového řádku textu ENTER
Kontrola pravopisu textu F7
Sloučení dvou řádků textu DELETE na konci prvního řádku textu
Zobrazení místní nabídky SHIFT+F10
Přepnutí mezi horní částí podokna textu a odkazem Další informace o obrázcích SmartArt v jeho dolní části CTRL+SHIFT+F1
Přepnutí mezi obrázkem SmartArt a podoknem textu CTRL+SHIFT+F2
Zavření podokna textu ALT+F4
Přepnutí fokusu z podokna textu na okraj obrázku SmartArt ESC

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Excel 2010, PowerPoint 2010, Word 2010, Excel 2007, PowerPoint 2007, Word 2007