Stránka 25 z 31PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Rychlé seznámení s aplikací PowerPoint 2007

Nový formát souborů v dialogovém okně Uložit jako


Aplikace PowerPoint automaticky uloží novou prezentaci v novém formátu. V jakém formátu se soubor ukládá zjistíte v dialogovém okně Uložit jako. (Klepněte na Tlačítko OfficeObrázek tlačítka a v nabídce vyberte příkaz Uložit jako.)

V dialogovém okně Uložit jako se podívejte do pole Typ souboru: Nový formát souboru se zde nachází při výchozím nastavení. Nazývá se Prezentace aplikace PowerPoint. (V dřívějších verzích se nazýval Prezentace.)

Poznámka:    Pokud máte v systému Microsoft Windows nastavené zobrazování přípon názvů souborů (písmena v názvu souboru, která následují za tečkou), zobrazí se vám také přípona tohoto typu souboru, například: Prezentace aplikace PowerPoint (*.pptx). Písmeno x na konci znamená, že se jedná o soubor aplikace PowerPoint 2007.

Název uložené prezentace v novém formátu včetně přípony souboru by měl být podobný jako například Roční zpráva.pptx.

Stránka 25 z 31PŘEDCHOZÍDALŠÍ