Stránka 11 z 12PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Přechod na aplikaci PowerPoint 2010

Vyzkoušejte se

Projděte si následující test a přesvědčte se, zda dobře chápete prezentované informace. Vaše odpovědi jsou soukromé a nejsou hodnoceny.   


Chcete vložit nový snímek a vybrat jeho rozložení. Čím začnete?

Kliknete na ikonu snímku na kartě Domů.

Na kartě Domů kliknete pod ikonou snímku na šipku u položky Nový snímek.

Kliknete na ikonu snímku na kartě Vložení.

Chcete prezentaci chránit heslem. Jakými kroky začnete?

Kliknete na kartu Soubor a poté na položku Uložit a odeslat.

Kliknete na kartu Soubor a poté na položku Informace.

Kliknete na kartu Soubor a poté na položku Možnosti.

Jak otevřete možnosti tisku?

Kliknete na kartu Soubor a poté na položku Tisk.

Stisknete klávesy ALT+S+Y3.

Kliknete na ikonu Náhled, kterou jste přidali na panel nástrojů Rychlý přístup.

Všechny výše uvedené možnosti

Dokončili jste prezentaci a chcete spustit kontrolu pravopisu. Kde na pásu karet je umístěna?

Na kartě Domů

Na kartě Prezentace

Na kartě Revize

Na pásu karet se zobrazila karta Nástroje kreslení, které jste si dříve nevšimli. K čemu slouží?

Umožňuje práci s obrazci.

Umožňuje práci s obrázky.

Umožňuje práci s obrázky SmartArt, například organizačními diagramy.

Stránka 11 z 12PŘEDCHOZÍDALŠÍ