Stránka 1 z 11PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Vytvoření první prezentace aplikace PowerPoint 2010

PowerPoint 2010 Naučte se vytvořit prezentaci aplikace PowerPoint 2010 a připravit ji ke sdílení s vaší cílovou skupinou.


O tomto kurzu

Tento kurz obsahuje:

  • Jedna lekce určená pro práci vlastním tempem a jedno praktické cvičení pro vyzkoušení v praxi
  • Krátký test na konci lekce (test není hodnocen)
  • Stručná referenční karta, kterou si můžete po kurzu vzít s sebou

Cíle

Po dokončení tohoto kurzu budete schopni:

  • Vytvořit snímky a vložit text
  • Zvolit rozložení snímku, vložit obrázek a použít motiv
  • Změnit velikost a umístění prvků snímku
  • Formátovat obrázky, obrazce a další obsah snímku
  • Vytvořit poznámky lektora pro použití při předvádění
  • Sdílet soubor prezentace pro revizi
  • Vytisknout podklady a připravit předvádění

Než začnete

Praktické cvičení vyžaduje aplikaci PowerPoint 2010.

Stránka 1 z 11PŘEDCHOZÍDALŠÍ