Stránka 1 z 27PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Vytvoření první prezentace

Snímky prezentace
Zjistěte informace nutné k vytvoření a předvedení prezentace aplikace Microsoft Office PowerPoint 2007.

O tomto kurzu

Tento kurz obsahuje:

  • Tři lekce určené pro práci vlastním tempem a tři praktická cvičení pro bezprostřední zkušenost. Praktická cvičení vyžadují aplikaci Office PowerPoint 2007.
  • Krátký test na konci každé lekce. Testy nejsou hodnoceny.
  • Karta Rychlá reference, kterou si můžete po kurzu odnést s sebou.

Cíle

Po dokončení tohoto kurzu budete schopni:

  • Vytvoříte snímky a přidáte text.
  • Vložíte obrázky a další obsah.
  • Použijete motiv určující celkový vzhled prezentace.
  • Vytisknete podklady a poznámky.
  • Připravíte se na předvedení prezentace.

Byli jste požádáni o vytvoření prezentace aplikace PowerPoint, ale nevíte, jak začít?

Udělejte si tento kurz a naučte se základy: Vytvoření snímků, vložení obsahu do snímků a vytvoření hezkého vzhledu. Pak si připravíte poznámky mluvčího a podklady a připravíte se na předvedení prezentace.

Přečtěte si všechny informace na této stránce a pak kurz spusťte klepnutím na tlačítko Další.

Stránka 1 z 27PŘEDCHOZÍDALŠÍ