Vyrovnání grafů, obrázků a objektů jejich přichycením k mřížce

Pomocí příkazů k přichycení můžete vyrovnat obrázky, grafy nebo jiné objekty na stránce nebo vzájemně.

Kterou aplikaci Office používáte?


Excel

Zapnutí možností přichycení

 1. Klikněte na graf, obrázek nebo objekt v sešitě.
 2. Udělejte jeden nebo oba následující kroky:
  • Když chcete umístit obrazce nebo objekty k nejbližšímu průsečíku mřížky, klikněte na Formát > Zarovnat > Přichytit k mřížce.
  • Pokud chcete obrazec nebo objekt vyrovnat s ostatními obrazci nebo objekty, klikněte na Formát > Zarovnat > Přichytit k obrazci.

 Tip:   Pokud chcete dočasně deaktivovat možnosti přichycení, podržte při přetahování grafu, obrázku nebo objektu klávesu ALT.

Vypnutí možností přichycení

 1. Klikněte na graf, obrázek nebo objekt (Objekt: Tabulka, graf, grafika, rovnice nebo jiná forma informací. Objekty vytvořené v jedné aplikaci, např. tabulky, a propojené s jinou aplikací nebo vložené do jiné aplikace se nazývají objekty OLE.) v sešitě.
 2. Klikněte na Formát > Zarovnat a podle možností kliknutím na Přichytit k mřížce nebo Přichytit k obrazci tyto možnosti vypněte.

PowerPoint

Zapnutí možností přichycení

 1. Klikněte na Zobrazení a ve skupině Zobrazit klikněte na ikonu pro otevření dialogového okna.
  Ikona pro otevření dialogového okna ve skupině Zobrazit
 2. Pokud chcete umístit obrazce nebo objekty (Objekt: Tabulka, graf, grafika, rovnice nebo jiná forma informací. Objekty vytvořené v jedné aplikaci, např. tabulky, a propojené s jinou aplikací nebo vložené do jiné aplikace se nazývají objekty OLE.) na nejbližší průsečík mřížky, zaškrtněte ve skupinovém rámečku Přichytit políčko Přichytit objekty k mřížce . Pokud chcete mřížku zobrazit na obrazovce, ve skupinovém rámečku Nastavení mřížky zaškrtněte políčko Zobrazit mřížku na obrazovce.
  Dialogové okno Mřížka a vodítka v PowerPointu


 Poznámky 

 • Pokud chcete dočasně přepsat možnosti přichycení, podržte při přetahování grafu, obrázku nebo objektu klávesu ALT.
 • Pokud chcete na obrazovce zobrazit vodítka kreslení, zaškrtněte ve skupinovém rámečku Nastavení vodítka políčko Zobrazit vodítka na obrazovce. Když jsou vodítka zapnutá, objekty se k těmto čarám přichytí při přetažení v rámci několika málo pixelů:
 • Pokud chcete aktuální možnosti v dialogovém okně Mřížka a vodítka nastavit jako výchozí pro všechny prezentace, klikněte na Nastavit jako výchozí.
 • Pokud je zaškrtnuté políčko Přichytit objekty k mřížce, můžete při kreslení volného obrazce nakreslit rovné čáry Obrázek tlačítka.

Vypnutí možností přichycení

 1. Klikněte na Zobrazit a ve skupině Zobrazit klikněte na ikonu pro otevření dialogového okna Obrázek ikony. Objeví se pole Mřížka a vodítka.
 2. Zrušte zaškrtnutí políčka Přichytit objekty k mřížce .

 Poznámka   Pokud chcete aktuální možnosti v dialogovém okně Mřížka a vodítka nastavit jako výchozí pro všechny prezentace, klikněte na Nastavit jako výchozí.

Word

Zapnutí možností přichycení

 1. Klikněte na graf, obrázek nebo objekt v dokumentu.
 2. Klikněte na Formát > Zarovnat > Nastavení mřížky. Zobrazí se okno Mřížka a vodítka.
  Dialogové okno Wordu Mřížka a vodítka
 3. Udělejte jeden nebo oba následující kroky:
  • Pokud chcete umístit grafy, obrázky nebo objekty k nejbližšímu průsečíku mřížky, a to i v případě, že se mřížka nezobrazí, zaškrtněte v části Zobrazit mřížku políčko Přichytit objekty k mřížce, i když není mřížka zobrazena.
  • Pokud chcete obrazec nebo objekt vyrovnat s jinými obrazci nebo objekty, zaškrtněte v části Přichycování objektů políčko Přichytit objekty k jiným objektům.


 Poznámky 

 • Pokud chcete dočasně deaktivovat možnosti přichycení, podržte při přetahování grafu, obrázku nebo objektu klávesu ALT.
 • Pokud chcete aktuální možnosti v dialogovém okně Mřížka a vodítka nastavit jako výchozí pro všechny dokumenty, klikněte na Nastavit jako výchozí.
 • Ve výchozím nastavení jsou obrazce a další objekty přichycené k nejbližšímu průsečíku mřížky, jen když je mřížka viditelná. To můžete změnit zaškrtnutím políčka Přichytit objekty k mřížce, i když není mřížka zobrazena.

Vypnutí možností přichycení

 1. Klikněte na graf, obrázek nebo objekt v dokumentu.
 2. Klikněte na Formát > Zarovnat > Nastavení mřížky. Zobrazí se okno Mřížka a vodítka.
 3. Pokud chcete vypnout nastavení Přichytit objekty k mřížce, i když není mřížka zobrazena nebo Přichytit objekty k jiným objektům, zrušte zaškrtnutí příslušného políčka.

 Poznámka   Pokud chcete aktuální možnosti v dialogovém okně Mřížka a vodítka nastavit jako výchozí pro všechny dokumenty, klikněte na Nastavit jako výchozí.

 
 
Platí pro:
Excel 2013, PowerPoint 2013, Word 2013