Stránka 24 z 31PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Rychlé seznámení s aplikací PowerPoint 2007

Některé výhody nového formátu souborů


Tento formát je součástí nových otevřených formátů XML pro sadu Microsoft Office. Je založený na programovacím jazyce XML (Extensible Markup Language).

Nemusíte rozumět jazyku XML, který je na pozadí. Stačí vědět, že nový formát znamená zdokonalení aplikace PowerPoint. Hlavní přínos tohoto jazyka:

Bezpečnější prezentace:     Prezentace obsahující nechtěný kód, makra nebo ovládací prvky se snadněji identifikují a blokují.

Menší velikost souboru:     Prezentace se automaticky komprimují.

Zdokonalené zabezpečení informací:     Osobní informace a informace vztahující se k podnikání se snadněji odstraňují.

Zdokonalené obnovení poškozených souborů:     Soubor je možné otevřít i tehdy, když část byla poškozena.

Jednodušší integrace:     Obsah prezentace je možné sdílet a otevírat pomocí jiných aplikací.

Stránka 24 z 31PŘEDCHOZÍDALŠÍ