Stránka 18 z 31PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Rychlé seznámení s aplikací PowerPoint 2007

Zadání textu v organizačním diagramu

Práce s novým organizačním diagramem
Popisek 1 Organizační diagram přebírá barvy použitého motivu.
Popisek 2 Vedle diagramu se zobrazí textové pole a do něj můžete zadat text.
Popisek 3 Text, který zadáte do podokna textu, je mapován k tvarům diagramu a zobrazuje se během psaní jako diagram.

Jak jste viděli dříve, obrázky můžete vkládat pomocí ikon v rozložení Nadpis a obsah. Patří sem i ikona pro obrázky SmartArt. Obrázky nabízejí rozložení organizačního diagramu i další rozložení pro diagramy v aplikaci PowerPoint 2007.

Když klepnete na ikonu Obrázek SmartArt:

Ikona obrázku SmartArt v rozložení snímku

zobrazí se vám úplná galerie grafických rozložení, která jsou k dispozici.

Organizační diagramy a další obrázky nyní mají podokno textu, do kterého můžete zadat text pro diagram a pracovat s ním mimo tvary organizačního diagramu. Je to pohodlné, pokud dáváte přednost tomu, abyste nemuseli psát přímo do diagramu.

Nyní také můžete pracovat opačným směrem: Převedete stávající odrážkový seznam na snímek do obrázku pomocí tlačítka Převést na obrázek SmartArtObrázek tlačítka na kartě Domů.

Pokud dáte přednost vložení diagramu tímto způsobem, vyhledejte volbu SmartArt na kartě Vložení.

Tlačítko Vložit obrázek SmartArt na kartě Vložit

Tabulky a grafy můžete vložit také z této karty.

Stránka 18 z 31PŘEDCHOZÍDALŠÍ