Tisk snímků s poznámkami lektora nebo bez nich

Tisk snímků bez poznámek lektora je opravdu jednodušší než s poznámkami. Existuje vlastně jen jeden způsob, jak tisknout poznámky lektora společně se snímky.

  1. Klikněte na Soubor > Tisk.
  2. Nastavení klikněte na druhé políčko (které má ve výchozím stavu název Snímky na celou stránku). Potom v části Rozložení při tisku klikněte na Poznámky.
    Tisk poznámek lektora
    Poznámky vytisknou jeden snímek na stránku s poznámkami lektora pod snímkem. Podokno náhledu zobrazuje, jak vypadají jednotlivé možnosti rozložení.
  3. Nastavte ostatní parametry. Třeba které snímky chcete, kolik kopií, atd..
  4. Klikněte na Tisk.

ostatní možnosti v části Rozložení při tisku a všechny možnosti v části Podklady tisknou jen snímky nebo obsah snímků, ale bez poznámek lektora.

Další informace o tisku powerpointových snímků najdete v článku Tisk prezentace černobíle nebo ve stupních šedé nebo Vytvoření a tisk podkladů.

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
PowerPoint 2013