Přepínání mezi jazyky pomocí nastavení jazyka pro kontrolu pravopisu

Pokud vytváříte dokumenty v několika jazycích psaných latinkou, například češtině, angličtině a němčině, a při práci rychle přepínáte mezi jazyky, můžete díky nastavování jazyka pro kontrolu pravopisu během psaní po dokončení dokumentu zkontrolovat pravopis textu v používaných jazycích.

Chcete-li psát jazykem, který nepoužívá latinku, například arabštinou nebo čínštinou, nebo chcete-li pro každý jazyk psaný latinkou používat rozložení klávesnice určené pro daný jazyk, můžete přepínat rozložení klávesnice pomocí panelu jazyků. Další informace najdete v článku Přepínání mezi jazyky pomocí panelu jazyků.

Kterou aplikaci systému Office 2010 používáte?


Access

Pokud používáte rozložení klávesnice, které obsahuje všechny potřebné znaky, nebo znáte kódy ASCII pro zvláštní znaky, jež se v daném rozložení klávesnice nenacházejí, můžete zadat požadovaný text. Chcete-li nastavit jazyk v aplikaci Access, můžete zadat požadovaný text, vybrat jej a potom nastavit jeho jazyk kontroly pravopisu. Pokud chcete zkontrolovat pravopis, můžete přepnout slovník na daný jazyk.

 1. Otevřete databázi aplikace Access.
 2. Začněte zadávat text.

 Poznámka    Chcete-li zadat znaky, jako jsou německé ö, španělské ñ, turecké Ç nebo symboly (například značka zaškrtnutí), postupujte jedním z následujících způsobů:

Změna jazyka databáze na jazyk databázových záznamů a polí

 Důležité    Jazyk pro úpravy platí pro celou databázi a nelze jej definovat pro jednotlivé záznamy nebo pole. Další informace o kontrole pravopisu v jiném jazyce najdete v článku Kontrola pravopisu a gramatiky v jiném jazyce.

Pokud chcete změnit jazyk databáze a zkontrolovat pravopis, postupujte následujícím způsobem:

 1. Otevřete databázi aplikace Access.
 2. Klikněte na kartu Soubor.
 3. V části Nápověda klikněte na položku Možnosti.
 4. Klikněte na tlačítko Jazyk.
 5. V dialogovém okně Nastavit jazykové předvolby systému Office vyberte v seznamu Jazyk pro úpravy požadovaný jazyk a klikněte na tlačítko Nastavit jako výchozí.

 Důležité    Tímto změníte výchozí jazyk pro úpravy pro všechny aplikace systému Microsoft Office.

 1. Při příští kontrole pravopisu databáze pomocí tlačítka Pravopis na kartě Domů můžete změnit jazyk slovníku v dialogovém okně Pravopis a potom kontrolovat záznamy v databázi v různých jazycích obsažených v databázi. Tento krok je nutné opakovat pro každý jazyk v databázi.

 Poznámka    Pokud vaše verze systému Office 2010 neobsahuje nástroje pro kontrolu pravopisu a gramatiky pro požadovaný jazyk, bude pravděpodobně nutné nainstalovat jazykovou sadu. Další informace naleznete v článku Určení, zda potřebujete jazykovou sadu nebo sadu Language Interface Pack.

Začátek stránky Začátek stránky

Excel

 Důležité    Jazyk pro úpravy platí pro celý sešit a nelze jej definovat pro jednotlivé listy nebo buňky. Další informace o kontrole pravopisu v jiném jazyce najdete v článku Kontrola pravopisu a gramatiky v jiném jazyce.

Chcete-li nastavit jazyk v aplikaci Excel, zadejte text v požadovaném jazyce a potom můžete během kontroly pravopisu přepnout slovník na daný jazyk v seznamu Jazyk slovníku.

 1. Otevřete sešit aplikace Excel.
 2. Začněte zadávat text.

 Poznámky 

Chcete-li zadat znaky, jako jsou německé ö, španělské ñ, turecké Ç nebo symboly (například značka zaškrtnutí), postupujte jedním z následujících způsobů:

Změna jazyka slovníku na jazyk v textu sešitu

Pokud chcete změnit jazyk sešitu a zkontrolovat pravopis, postupujte následujícím způsobem:

 1. Otevřete sešit aplikace Excel.
 2. Klikněte na kartu Soubor.
 3. V části Nápověda klikněte na položku Možnosti.
 4. Klikněte na tlačítko Jazyk.
 5. V dialogovém okně Nastavit jazykové předvolby systému Office vyberte v seznamu Jazyk pro úpravy požadovaný jazyk a klikněte na tlačítko Nastavit jako výchozí.

 Důležité    Tímto změníte výchozí jazyk pro úpravy pro všechny aplikace systému Microsoft Office.

 1. Při příští kontrole pravopisu sešitu pomocí tlačítka Pravopis na kartě Domů můžete změnit jazyk slovníku v dialogovém okně Pravopis a potom kontrolovat text v sešitu v různých jazycích v něm obsažených. Tento krok je nutné opakovat pro každý jazyk v sešitu.

 Poznámka    Pokud vaše verze systému Office 2010 neobsahuje nástroje pro kontrolu pravopisu a gramatiky pro požadovaný jazyk, bude pravděpodobně nutné nainstalovat jazykovou sadu. Další informace naleznete v článku Určení, zda potřebujete jazykovou sadu nebo sadu Language Interface Pack.

Začátek stránky Začátek stránky

InfoPath

InfoPath Designer

 Důležité    V aplikaci InfoPath Designer platí volba Nastavit jazyk kontroly pravopisu pro aktuální zobrazení formuláře. U formulářů s více zobrazeními může být pro každé zobrazení nastaven jiný jazyk kontroly pravopisu. Jazyk kontroly pravopisu platí pro celé zobrazení. Veškerý text v zobrazení bude označen jako stejný jazyk.

Chcete-li změnit jazyk formuláře, postupujte takto:

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Úpravy na šipku u tlačítka Pravopis a potom klikněte na příkaz Nastavit jazyk kontroly pravopisu Obrázek tlačítka.
 2. V dialogovém okně Jazyk klikněte na požadovaný jazyk.
 3. Začněte zadávat text.

 Poznámky 

Chcete-li zadat znaky, jako jsou německé ö, španělské ñ, turecké Ç nebo symboly (například značka zaškrtnutí), postupujte jedním z následujících způsobů:
 1. Můžete také spustit kontrolu pravopisu.

 Poznámky 

InfoPath Editor

 Důležité    V aplikaci InfoPath Editor platí volba Nastavit jazyk kontroly pravopisu pro celý formulář. Jazyk kontroly pravopisu platí pro celé zobrazení. Veškerý text v zobrazení bude označen jako stejný jazyk.

Chcete-li zkontrolovat pravopis ve formuláři, postupujte takto:

 1. Na kartě Domů klikněte na šipku u tlačítka Pravopis a potom klikněte na příkaz Nastavit jazyk kontroly pravopisu Obrázek tlačítka.
 2. V dialogovém okně Jazyk klikněte na požadovaný jazyk.
 3. Začněte zadávat text.

 Poznámky 

Chcete-li zadat znaky, jako jsou německé ö, španělské ñ, turecké Ç nebo symboly (například značka zaškrtnutí), postupujte jedním z následujících způsobů:
 1. Můžete také spustit kontrolu pravopisu.

 Poznámky 

Začátek stránky Začátek stránky

OneNote

Pokud chcete změnit jazyk poznámkového bloku a zkontrolovat pravopis, postupujte následujícím způsobem:

 1. Umístěte kurzor do souboru, v němž chcete začít psát text v jiném jazyce. Jestliže jste text již napsali, vyberte jej.
 2. Na kartě Revize klikněte ve skupině Jazyk na tlačítko Jazyk a potom klikněte na příkaz Nastavit jazyk kontroly pravopisu.
 3. V podokně úloh Jazyk pro úpravy vyberte požadovaný jazyk.
 4. Začněte zadávat text.

 Poznámky 

Chcete-li zadat znaky, jako jsou německé ö, španělské ñ, turecké Ç nebo symboly (například značka zaškrtnutí), postupujte jedním z následujících způsobů:
 1. Chcete-li přepnout zpět do původního jazyka nebo přepnout do jiného jazyka, proveďte znovu kroky 1 až 3. V kroku 3 vyberte nový jazyk.
 2. Můžete také spustit kontrolu pravopisu.

 Poznámka    Pokud vaše verze systému Office 2010 neobsahuje nástroje pro kontrolu pravopisu a gramatiky pro požadovaný jazyk, bude pravděpodobně nutné nainstalovat jazykovou sadu. Další informace naleznete v článku Určení, zda potřebujete jazykovou sadu nebo sadu Language Interface Pack.

Začátek stránky Začátek stránky

Outlook

Pokud chcete změnit jazyk e-mailové zprávy a zkontrolovat pravopis, postupujte následujícím způsobem:

 1. Umístěte kurzor do e-mailové zprávy, ve které chcete začít psát text v jiném jazyce. Jestliže jste text již napsali, vyberte jej.
 2. Na kartě Revize klikněte ve skupině Jazyk na šipku u tlačítka Jazyk a potom klikněte na příkaz Nastavit jazyk kontroly pravopisu Obrázek tlačítka.
 3. V dialogovém okně Jazyk vyberte požadovaný jazyk.
 4. Začněte zadávat text.

 Poznámky 

Chcete-li zadat znaky, jako jsou německé ö, španělské ñ, turecké Ç nebo symboly (například značka zaškrtnutí), postupujte jedním z následujících způsobů:
 1. Chcete-li přepnout zpět do původního jazyka nebo přepnout do jiného jazyka, proveďte znovu kroky 1 až 3. V kroku 3 vyberte nový jazyk.
 2. Můžete také spustit kontrolu pravopisu a gramatiky.

 Poznámka    Pokud vaše verze systému Office 2010 neobsahuje nástroje pro kontrolu pravopisu a gramatiky pro požadovaný jazyk, bude pravděpodobně nutné nainstalovat jazykovou sadu. Další informace naleznete v článku Určení, zda potřebujete jazykovou sadu nebo sadu Language Interface Pack.

Začátek stránky Začátek stránky

PowerPoint

Pokud chcete změnit jazyk snímku a zkontrolovat pravopis, postupujte následujícím způsobem:

 1. Umístěte kurzor do souboru, v němž chcete začít psát text v jiném jazyce. Jestliže jste text již napsali, vyberte jej.
 2. Na kartě Revize klikněte ve skupině Jazyk na šipku u tlačítka Jazyk a potom klikněte na příkaz Nastavit jazyk kontroly pravopisu.
 3. V dialogovém okně Jazyk vyberte požadovaný jazyk.
 4. Začněte zadávat text.

 Poznámky 

Chcete-li zadat znaky, jako jsou německé ö, španělské ñ, turecké Ç nebo symboly (například značka zaškrtnutí), postupujte jedním z následujících způsobů:
 1. Chcete-li přepnout zpět do původního jazyka nebo přepnout do jiného jazyka, proveďte znovu kroky 1 až 3. V kroku 3 vyberte nový jazyk.
 2. Můžete také spustit kontrolu pravopisu a gramatiky.

 Poznámka    Pokud vaše verze systému Office 2010 neobsahuje nástroje pro kontrolu pravopisu a gramatiky pro požadovaný jazyk, bude pravděpodobně nutné nainstalovat jazykovou sadu. Další informace naleznete v článku Určení, zda potřebujete jazykovou sadu nebo sadu Language Interface Pack.

Začátek stránky Začátek stránky

Publisher

Pokud chcete změnit jazyk publikace a zkontrolovat pravopis, postupujte následujícím způsobem:

 1. Umístěte kurzor do souboru, v němž chcete začít psát text v jiném jazyce. Jestliže jste text již napsali, vyberte jej.
 2. Na kartě Revize klikněte na šipku u tlačítka Jazyk a potom klikněte na příkaz Nastavit jazyk kontroly pravopisu Obrázek tlačítka.
 3. V dialogovém okně Jazyk vyberte požadovaný jazyk.
 4. Začněte zadávat text.

 Poznámky 

Chcete-li zadat znaky, jako jsou německé ö, španělské ñ, turecké Ç nebo symboly (například značka zaškrtnutí), postupujte jedním z následujících způsobů:
 1. Chcete-li přepnout zpět do původního jazyka nebo přepnout do jiného jazyka, proveďte znovu kroky 1 až 3. V kroku 3 vyberte nový jazyk.
 2. Můžete také spustit kontrolu pravopisu.

 Poznámka    Pokud vaše verze systému Office 2010 neobsahuje nástroje pro kontrolu pravopisu a gramatiky pro požadovaný jazyk, bude pravděpodobně nutné nainstalovat jazykovou sadu. Další informace naleznete v článku Určení, zda potřebujete jazykovou sadu nebo sadu Language Interface Pack.

Začátek stránky Začátek stránky

Visio

Pokud chcete změnit jazyk diagramu a zkontrolovat pravopis, postupujte následujícím způsobem:

 1. Umístěte kurzor do souboru, v němž chcete začít psát text v jiném jazyce. Jestliže jste text již napsali, vyberte jej.
 2. Na kartě Revize klikněte ve skupině Jazyk na položku Nastavit jazyk kontroly pravopisu.
 3. V dialogovém okně Jazyk vyberte požadovaný jazyk.
 4. Začněte zadávat text.

 Poznámky 

Chcete-li zadat znaky, jako jsou německé ö, španělské ñ, turecké Ç nebo symboly (například značka zaškrtnutí), postupujte jedním z následujících způsobů:
 1. Chcete-li přepnout zpět do původního jazyka nebo přepnout do jiného jazyka, proveďte znovu kroky 1 až 3. V kroku 3 vyberte nový jazyk.
 2. Můžete také spustit kontrolu pravopisu.

 Poznámka    Pokud vaše verze systému Office 2010 neobsahuje nástroje pro kontrolu pravopisu a gramatiky pro požadovaný jazyk, bude pravděpodobně nutné nainstalovat jazykovou sadu. Další informace naleznete v článku Určení, zda potřebujete jazykovou sadu nebo sadu Language Interface Pack.

Začátek stránky Začátek stránky

Word

Pokud chcete změnit jazyk dokumentu a zkontrolovat pravopis, postupujte následujícím způsobem:

 1. Umístěte kurzor do souboru, v němž chcete začít psát text v jiném jazyce. Jestliže jste text již napsali, vyberte jej.
 2. Na kartě Revize klikněte ve skupině Jazyk na položku Nastavit jazyk kontroly pravopisu.
 3. V dialogovém okně Jazyk vyberte požadovaný jazyk.
 4. Začněte zadávat text.

 Poznámky 

Chcete-li zadat znaky, jako jsou německé ö, španělské ñ, turecké Ç nebo symboly (například značka zaškrtnutí), postupujte jedním z následujících způsobů:
 1. Chcete-li přepnout zpět do původního jazyka nebo přepnout do jiného jazyka, proveďte znovu kroky 1 až 3. V kroku 3 vyberte nový jazyk.
 2. Můžete také spustit kontrolu pravopisu a gramatiky.

 Poznámka    Pokud vaše verze systému Office 2010 neobsahuje nástroje pro kontrolu pravopisu a gramatiky pro požadovaný jazyk, bude pravděpodobně nutné nainstalovat jazykovou sadu. Další informace naleznete v článku Určení, zda potřebujete jazykovou sadu nebo sadu Language Interface Pack.

Začátek stránky Začátek stránky

Další informace

 
 
Platí pro:
Access 2010, Excel 2010, InfoPath 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Project 2010, Publisher 2010, Visio 2010, Word 2010