Rozdíly mezi formátem OpenDocument Presentation (.odp) a formátem PowerPointu (.pptx)

Když pracujete se dvěma formáty souborů, například .pptx a .odp, můžou být mezi nimi rozdíly ve formátování a ne všechny funkce musí být vždycky dostupné. Data a obsah sice budete moct převést, u jednotlivých formátů se ale může lišit to, co a jak se dá s obsahem dělat.

Nastavení jiného výchozího formátu souborů

 1. Udělejte jednu z těchto věcí:
 • V PowerPointu 2007 klikněte na tlačítko Microsoft OfficeObrázek tlačítka Office > Možnosti aplikace PowerPoint.
 • V PowerPointu 2010 nebo 2013 klikněte na Soubor > Možnosti.
 1. Klikněte na Uložit.
 2. V části Uložit prezentace klikněte v seznamu Soubory ukládat v tomto formátu na formát souborů, který chcete používat jako výchozí.

Co PowerPoint podporuje, když powerpointovou prezentaci uložím ve formátu OpenDocument Presentation?

V tabulce vidíte, které funkce PowerPoint ve formátu OpenDocument Presentation (ODP) podporuje úplně, které podporuje jenom částečně a které nepodporuje vůbec.

 • Podporovaná funkce:     Tuto funkci podporuje formát PowerPointu i formát OpenDocument Presentation. Neztratíte žádný obsah ani formátování a funkce bude v tomto formátu fungovat úplně stejně jako v původním formátu.
 • Částečně podporovaná funkce:     Tuto funkci podporuje formát PowerPointu i formát OpenDocument Presentation, nemusí se ale úplně zachovat formátování a funkce už pak nemusí fungovat přesně tak, jak fungovala v původním formátu. Text ani data se neztratí, ale může se lišit formátování a to, jak se bude pracovat s textem a grafikou.
 • Nepodporovaná funkce:     Takovouto funkci PowerPointu formát OpenDocument Presentation nepodporuje. Pokud budete chtít dokument PowerPointu uložit ve formátu OpenDocument Presentation, neměli byste ji použít, jinak riskujete, že se ztratí obsah a formátování a že ta část prezentace, ve které funkce je, nebude fungovat tak, jak fungovala v původním formátu.

Na informace o grafických funkcích se můžete podívat v tabulce Grafika na konci článku.

Oblast Podoblast Úroveň podpory
PowerPoint 2007 PowerPoint 2010 PowerPoint 2013
Animace

Úvodní/závěrečné

animace

Částečně podporovaná funkce

Všechny úvodní a závěrečné animace, které formát OpenDocument nepodporuje, se změní na animace Objevit se nebo Zmizet.

Částečně podporovaná funkce

Všechny úvodní a závěrečné animace, které formát OpenDocument nepodporuje, se změní na animace Objevit se nebo Zmizet.

Částečně podporovaná funkce

Všechny úvodní a závěrečné animace, které formát OpenDocument nepodporuje, se změní na animace Objevit se nebo Zmizet.

Animace Barevné
animace

Nepodporovaná funkce

Animace, ve kterých je i změna barvy, tento formát nepodporuje.

Nepodporovaná funkce

Animace, ve kterých je i změna barvy, tento formát nepodporuje.

Nepodporovaná funkce

Animace, ve kterých je i změna barvy, tento formát nepodporuje.

Animace Změna velikosti
animací
Nepodporovaná funkce

Nepodporovaná funkce

Animace Výbuch, Blesknutí žárovky, Zvětšit a zmenšit a Zvýraznit svisle nejsou podporované.

Nepodporovaná funkce

Animace Výbuch, Blesknutí žárovky, Zvětšit a zmenšit a Zvýraznit svisle nejsou podporované.

Animace Zpoždění
animací
Podporovaná funkce Podporovaná funkce Podporovaná funkce
Animace Časování animací Podporovaná funkce Podporovaná funkce Podporovaná funkce
Animace Animace
textu
Podporovaná funkce Podporovaná funkce Podporovaná funkce
Animace Spouštěné
animace
Podporovaná funkce Podporovaná funkce Podporovaná funkce
Animace

Animace

se zvukem

Nepodporovaná funkce Nepodporovaná funkce Nepodporovaná funkce
Animace Animace médií Podporovaná funkce Podporovaná funkce Podporovaná funkce
Animace SmartArt Nepodporovaná funkce Nepodporovaná funkce Nepodporovaná funkce
Animace Části grafů

Částečně podporovaná funkce

Animace částí grafů se převedou na animace celého grafu.

Částečně podporovaná funkce

Animace částí grafů se převedou na animace celého grafu.

Částečně podporovaná funkce

Animace částí grafů se převedou na animace celého grafu.

Animace

Animace akcí

objektů OLE

Nepodporovaná funkce Nepodporovaná funkce Nepodporovaná funkce
Animace Animace
předloh/
rozložení
Nepodporovaná funkce Nepodporovaná funkce Podporovaná funkce
Přechody Přechody

Částečně podporovaná funkce

Formát podporuje všechny přechody, které jsou ve specifikaci SMIL nebo ve specifikaci formátu OpenDocument. Přechody Oslnění, Střih, Pruhy, Hřeben a Upoutávka nepodporuje, protože nejsou popsané ani v jedné z těchto specifikací.

Částečně podporovaná funkce

Formát podporuje všechny přechody, které jsou ve specifikaci SMIL nebo ve specifikaci formátu OpenDocument, kromě těchto: Žaluzie, Střih, Proužky, Hřeben a Upoutávka.

Částečně podporovaná funkce

Formát podporuje všechny přechody, které jsou ve specifikaci SMIL nebo ve specifikaci formátu OpenDocument, kromě těchto: Žaluzie, Střih, Proužky, Hřeben a Upoutávka.

Přechody Zvuky
při přechodech
Nepodporovaná funkce Nepodporovaná funkce Nepodporovaná funkce
Obsahová média (filmy/zvuky) Oříznutí a záložky Částečně podporovaná funkce Částečně podporovaná funkce Částečně podporovaná funkce
Obsah

Vkládání

souborů WAV

Podporovaná funkce Podporovaná funkce Podporovaná funkce
Obsah OLE Podporovaná funkce Podporovaná funkce Podporovaná funkce
Obsah

Ovládací prvky

ActiveX

Nepodporovaná funkce Nepodporovaná funkce Nepodporovaná funkce
Obsah Tabulky

Částečně podporovaná funkce

Při uložení prezentace, ve které jsou tabulky, do formátu ODP se z tabulek stanou obrázky, které se nedají upravovat.

Částečně podporovaná funkce

Při uložení prezentace, ve které jsou tabulky, do formátu ODP se z tabulek stanou obrázky, které se nedají upravovat.

Částečně podporovaná funkce
Obsah Záhlaví/
zápatí

Částečně podporovaná funkce

Když soubor s poli pro záhlaví a zápatí, včetně polí pro datum/čas nebo číslo stránky, uložíte ve formátu .odp, udělají se ze záhlaví a zápatí textová pole, která už nebudou s funkcemi záhlaví/zápatí v aplikaci ODF spojená.

Částečně podporovaná funkce

Když soubor, ve kterém jsou záhlaví nebo zápatí, uložíte do formátu ODP, udělají se ze záhlaví a zápatí textová pole.

Částečně podporovaná funkce

Když soubor, ve kterém jsou záhlaví nebo zápatí, uložíte do formátu ODP, udělají se ze záhlaví a zápatí textová pole.

Obsah Datová pole

Částečně podporovaná funkce

Převedou se sice všechny typy kalendářních dat, jiné aplikace formátu OpenDocument je ale můžou převést na výchozí typ.

Částečně podporovaná funkce

Převedou se sice všechny typy kalendářních dat, jiné aplikace formátu OpenDocument je ale můžou převést na výchozí typ.

Částečně podporovaná funkce

Převedou se sice všechny typy kalendářních dat, jiné aplikace formátu OpenDocument je ale můžou převést na výchozí typ.

Obsah Skrytí obrazce Podporovaná funkce Podporovaná funkce Podporovaná funkce
Obsah Skrytí snímku Podporovaná funkce Podporovaná funkce Podporovaná funkce
Makra, programovatelnost Makra, model OM, programovatelnost Nepodporovaná funkce Nepodporovaná funkce Nepodporovaná funkce
Nastavení prezentace Velikost stránky

Částečně podporovaná funkce

Velikost stránky se sice ukládá s prezentací, není ale přesné nastavení Velikost stránky v dialogu Vzhled stránky. Dialog se snaží nastavit výchozí velikost stránky.

Částečně podporovaná funkce

Velikost stránky se sice ukládá s prezentací, není ale přesné nastavení Velikost stránky v dialogu Vzhled stránky. Dialog se snaží nastavit výchozí velikost stránky.

Částečně podporovaná funkce

Velikost stránky se sice ukládá s prezentací, není ale přesné nastavení Velikost stránky v dialogu Vzhled stránky. Dialog se snaží nastavit výchozí velikost stránky.

Nastavení prezentace Vlastní
prezentace
Podporovaná funkce Podporovaná funkce Podporovaná funkce
Nastavení prezentace Mluvené komentáře, časování Podporovaná funkce Podporovaná funkce Podporovaná funkce
Nastavení prezentace Nastavení
prezentace
Částečně podporovaná funkce Částečně podporovaná funkce Částečně podporovaná funkce
Nastavení prezentace Nastavení
tisku
Nepodporovaná funkce Nepodporovaná funkce Nepodporovaná funkce
Nastavení prezentace Nastavení
zobrazení
Nepodporovaná funkce Nepodporovaná funkce Nepodporovaná funkce
Spolupráce Komentáře Nepodporovaná funkce Nepodporovaná funkce Nepodporovaná funkce
Grafy Grafy

Částečně podporovaná funkce

Víc si toho k podporovaným funkcím grafů můžete přečíst v tématu Rozdíly mezi formátem OpenDocument Spreadsheet (ODS) a formátem aplikace Excel (XLSX).

Částečně podporovaná funkce

Víc si toho k podporovaným funkcím grafů můžete přečíst v tématu Rozdíly mezi formátem OpenDocument Spreadsheet (ODS) a formátem aplikace Excel (XLSX).

Částečně podporovaná funkce

Víc si toho k podporovaným funkcím grafů můžete přečíst v tématu Rozdíly mezi formátem OpenDocument Spreadsheet (ODS) a formátem aplikace Excel (XLSX).

Návrh prezentace Předlohy

Částečně podporovaná funkce

Když prezentaci uložíte ve formátu .odp, všechny informace o motivu se ztratí a uloží se do předloh/rozložení. Výchozí nastavení motivu (například písma, barvy a efekty) se už u nových tvarů nedědí. Všechny existující obrazce se budou dál řídit formátováním z předloh a rozložení.

Při otevření prezentace uložené ve formátu .odp se použije výchozí motiv. To by sice prezentaci nemělo nijak změnit, u všech budoucích změn se pak ale bude prezentace kvůli tomu chovat tak, jako kdyby se používal výchozí motiv.

Částečně podporovaná funkce

Když prezentaci uložíte ve formátu .odp, všechny informace o motivu se ztratí a uloží se do předloh/rozložení. Výchozí nastavení motivu (například písma, barvy a efekty) se už u nových tvarů nedědí.

Při otevření prezentace uložené ve formátu .odp se použije výchozí motiv. To by sice prezentaci nemělo nijak změnit, u všech budoucích změn se pak ale bude prezentace kvůli tomu chovat tak, jako kdyby se používal výchozí motiv.

Částečně podporovaná funkce

Když prezentaci uložíte ve formátu .odp, všechny informace o motivu se ztratí a uloží se do předloh/rozložení. Výchozí nastavení motivu (například písma, barvy a efekty) se už u nových tvarů nedědí.

Při otevření prezentace uložené ve formátu .odp se použije výchozí motiv. To by sice prezentaci nemělo nijak změnit, u všech budoucích změn se pak ale bude prezentace kvůli tomu chovat tak, jako kdyby se používal výchozí motiv.

Návrh prezentace Rozložení

Částečně podporovaná funkce

Rozložení se při otevření v jiných aplikacích formátu OpenDocument zpracovávají stejným způsobem jako předlohy. V PowerPointu 2007 SP2 budou rozložení dál dědit vlastnosti pozadí a zástupného textu z předlohy snímků. Stejně jako u předloh se ztratí informace o motivu a při úpravách rozložení v budoucnu se pak bude prezentace chovat tak, jako kdyby se používal výchozí motiv.

Částečně podporovaná funkce

Rozložení se při otevření v jiných aplikacích formátu OpenDocument zpracovávají stejným způsobem jako předlohy.

Částečně podporovaná funkce

Rozložení se při otevření v jiných aplikacích formátu OpenDocument zpracovávají stejným způsobem jako předlohy.

Návrh prezentace Zástupné symboly

Částečně podporovaná funkce

Zástupné symboly zůstanou v .odp souborech uložené a zachovají se. Všechny zástupné symboly budou dál dědit vlastnosti formátování z odpovídajících zástupných symbolů v rozloženích a předlohách snímků. Zachová se taky jakékoliv formátování, které po uložení do tohoto formátu nastavíte jinak. Stejně jako u rozložení a předloh se ani u zástupných symbolů nezachová motiv, který se používal před uložením do .odp formátu. Další zástupné symboly, které přidáte po načtení .odp souboru, se vytváří pomocí výchozího motivu (pokud neaplikujete nový motiv).

Částečně podporovaná funkce

Informace o motivu se ze zástupných symbolů ztratí.

Částečně podporovaná funkce

Informace o motivu se ze zástupných symbolů ztratí.

Návrh prezentace Poznámky Podporovaná funkce Podporovaná funkce Podporovaná funkce
Návrh prezentace Předlohy
poznámek
Podporovaná funkce Podporovaná funkce Podporovaná funkce
Návrh prezentace Předlohy
podkladů
Podporovaná funkce Podporovaná funkce Podporovaná funkce
Šifrování Šifrování Nepodporovaná funkce Nepodporovaná funkce Nepodporovaná funkce
Ochrana Zámek Nepodporovaná funkce Nepodporovaná funkce Nepodporovaná funkce
Text Mezinárodní
formátování
textu

Částečně podporovaná funkce

Některé nepodporované funkce:

 • Kinsoku
 • Otočení svislého textu (270 stupňů, vrstvený text)
 • Konce řádků ve východoasijských jazycích
 • Kumimoji
 • Některé mezinárodní systémy číslování se mapují na odrážky nebo západní číslování.

Distribuované zarovnání

Částečně podporovaná funkce

Některé nepodporované funkce:

 • Kinsoku
 • Otočení svislého textu (270 stupňů, vrstvený text)
 • Konce řádků ve východoasijských jazycích
 • Kumimoji
 • Některé mezinárodní systémy číslování se mapují na odrážky nebo západní číslování.
 • Distribuované zarovnání

Částečně podporovaná funkce

Některé nepodporované funkce:

 • Kinsoku
 • Otočení svislého textu (270 stupňů, vrstvený text)
 • Konce řádků ve východoasijských jazycích
 • Kumimoji
 • Některé mezinárodní systémy číslování se mapují na odrážky nebo západní číslování.
 • Distribuované zarovnání
Text Zarovnání

Částečně podporovaná funkce

Distribuované zarovnání není podporovaná funkce.

Zarovnání, ukotvení nebo obtékání textu může v jiných aplikacích formátu OpenDocument vypadat jinak.

Částečně podporovaná funkce

Distribuované zarovnání není podporovaná funkce.

Zarovnání, ukotvení nebo obtékání textu může v jiných aplikacích formátu OpenDocument vypadat jinak.

Částečně podporovaná funkce

Distribuované zarovnání není podporovaná funkce.

Zarovnání, ukotvení nebo obtékání textu může v jiných aplikacích formátu OpenDocument vypadat jinak.

Text Sloupce Nepodporovaná funkce Nepodporovaná funkce Nepodporovaná funkce
Text

Otočení

textu

Částečně podporovaná funkce

Otočení o 270 stupňů a vrstvený text tento formát nepodporuje.

Částečně podporovaná funkce

Otočení o 270 stupňů a vrstvený text tento formát nepodporuje.

Částečně podporovaná funkce

Otočení o 270 stupňů a vrstvený text tento formát nepodporuje.

Text Hypertextové odkazy

Částečně podporovaná funkce

Běžné hypertextové odkazy formát podporuje, ale hypertextové odkazy při přechodu myší ne.

Částečně podporovaná funkce

Běžné hypertextové odkazy formát podporuje, ale hypertextové odkazy při přechodu myší ne.

Částečně podporovaná funkce

Běžné hypertextové odkazy formát podporuje, ale hypertextové odkazy při přechodu myší ne.

Text Seznamy

Podporovaná funkce

V jiných aplikacích formátu OpenDocument se můžou odrážky a číslování změnit nebo je formát nemusí podporovat vůbec.

Podporovaná funkce

V jiných aplikacích formátu OpenDocument se můžou odrážky a číslování změnit nebo je formát nemusí podporovat vůbec.

Podporovaná funkce

V jiných aplikacích formátu OpenDocument se můžou odrážky a číslování změnit nebo je formát nemusí podporovat vůbec.

Text

Základní

formátování

Podporovaná funkce

Aplikace formátu OpenDocument podporují tučný, podtržený a přeškrtnutý text i text psaný kurzívou.

Formát podporuje různá písma a velikosti.

Podporovaná funkce

Aplikace formátu OpenDocument podporují tučný, podtržený a přeškrtnutý text i text psaný kurzívou.

Formát podporuje různá písma a velikosti.

Podporovaná funkce

Aplikace formátu OpenDocument podporují tučný, podtržený a přeškrtnutý text i text psaný kurzívou.

Formát podporuje různá písma a velikosti.

Text Rozšířené
formátování/
grafické
efekty

Částečně podporovaná funkce

Některé nepodporované funkce:

 • Text s obrázkovou, přechodovou, vzorkovou nebo prázdnou výplní
 • Některé efekty vnějšího stínu u textu
 • Text s obrázkovým, přechodovým, vzorkovým nebo prázdným obrysem
 • Text s jinou barvou obrysu, než je barva výplně

Částečně podporovaná funkce

Některé nepodporované funkce:

 • Text s obrázkovou, přechodovou, vzorkovou nebo prázdnou výplní
 • Některé efekty vnějšího stínu u textu
 • Text s obrázkovým, přechodovým, vzorkovým nebo prázdným obrysem
 • Text s jinou barvou obrysu, než je barva výplně

Částečně podporovaná funkce

Některé nepodporované funkce:

 • Text s obrázkovou, přechodovou, vzorkovou nebo prázdnou výplní
 • Některé efekty vnějšího stínu u textu
 • Text s obrázkovým, přechodovým, vzorkovým nebo prázdným obrysem
 • Text s jinou barvou obrysu, než je barva výplně
Text Přizpůsobení

Nepodporovaná funkce

Když prezentaci uložíte v .odp formátu, nastaví se pro písma v textových polích se zapnutou funkcí Přizpůsobit jedna velikost a při dalším otevření souboru v PowerPointu 2007 už se písmo automaticky přizpůsobovat nebude.

Nepodporovaná funkce

Když prezentaci uložíte v .odp formátu, nastaví se pro písma v textových polích se zapnutou funkcí Přizpůsobit jedna velikost a při dalším otevření souboru v PowerPointu 2010 už se písmo automaticky přizpůsobovat nebude.

Nepodporovaná funkce

Když prezentaci uložíte v .odp formátu, nastaví se pro písma v textových polích se zapnutou funkcí Přizpůsobit jedna velikost a při dalším otevření souboru v PowerPointu 2013 už se písmo automaticky přizpůsobovat nebude.

Text Přetečení

Podporovaná funkce

Přetečení se může v různých aplikacích formátu OpenDocument zobrazovat různě.

Podporovaná funkce

Přetečení se může v různých aplikacích formátu OpenDocument zobrazovat různě.

Podporovaná funkce

Přetečení se může v různých aplikacích formátu OpenDocument zobrazovat různě.

Grafika

V této tabulce vidíte, které grafické funkce PowerPointu formát OpenDocument (.odp) podporuje, které podporuje částečně a které nepodporuje vůbec.

 • Podporovaná funkce:      Tuto funkci podporuje jak formát PowerPointu, tak formát OpenDocument. Grafika, ve které se tato funkce používá, se v obou formátech chová stejně a taky v nich stejně vypadá.
 • Částečně podporovaná funkce:      Tuto funkci podporuje jak formát PowerPointu, tak formát OpenDocument, ale grafika může v těchto formátech vypadat jinak. Obvykle se ani v jednom z těchto formátů neztratí žádná data, může se ale lišit formátování a to, jak v nich budete pracovat s grafikou.
 • Nepodporovaná funkce:      Formát PowerPointu a formát OpenDocument má každý svoje vlastní funkce a implementace a formát OpenDocument zrovna tyto funkce nepodporuje. Pokud budete chtít prezentaci uložit ve formátu OpenDocument, neměli byste tyto nepodporované funkce v PowerPointu používat.
Základní obrazce Úroveň podpory
PowerPoint 2007 PowerPoint 2010 PowerPoint 2013
Obrazce Podporovaná funkce Podporovaná funkce Podporovaná funkce
Textová pole

Podporovaná funkce

Textová pole formát .odp podporuje, nepodporuje jenom objekty v textových polích. Když soubor ve formátu OpenDocument otevřete, objekty v textovém poli se nezobrazí.

Podporovaná funkce

Textová pole formát .odp podporuje, nepodporuje jenom objekty v textových polích. Když soubor ve formátu OpenDocument otevřete, objekty v textovém poli se nezobrazí.

Podporovaná funkce

Textová pole formát .odp podporuje, nepodporuje jenom objekty v textových polích. Když soubor ve formátu OpenDocument otevřete, objekty v textovém poli se nezobrazí.

Objekty WordArt

Částečně podporovaná funkce

Formát Open Document nepodporuje možnosti WordArtů v PowerPointu, takže se WordArt při uložení převede na textové pole. Text a základní barva textu se zachovají, ale ztratí se formátování a efekty WordArtu.

Částečně podporovaná funkce

Formát Open Document nepodporuje možnosti WordArtů v PowerPointu, takže se WordArt při uložení převede na textové pole. Text a základní barva textu se zachovají, ale ztratí se formátování a efekty WordArtu.

Částečně podporovaná funkce

Formát Open Document nepodporuje možnosti WordArtů v PowerPointu, takže se WordArt při uložení převede na textové pole. Text a základní barva textu se zachovají, ale ztratí se formátování a efekty WordArtu.

Možnosti 3D obrazců Nepodporovaná funkce Nepodporovaná funkce Nepodporovaná funkce
Obrázky

Podporovaná funkce

Formát Open Document sice podporuje obrázky, nepodporuje ale u nich vkládání a propojování.

Podporovaná funkce

Formát Open Document sice podporuje obrázky, nepodporuje ale u nich vkládání a propojování.

Podporovaná funkce

Formát Open Document sice podporuje obrázky, nepodporuje ale u nich vkládání a propojování.

Diagramy SmartArt

Podporovaná funkce

Převádí se na skupiny obrazců.

Podporovaná funkce

Převádí se na skupiny obrazců.

Podporovaná funkce

Převádí se na skupiny obrazců.

Ovládací prvky ActiveX Nepodporovaná funkce Nepodporovaná funkce Nepodporovaná funkce
Objekty v grafech

Podporovaná funkce

Převádí se na skupiny, ve kterých jsou grafy a objekty.

Podporovaná funkce

Převádí se na skupiny, ve kterých jsou grafy a objekty.

Podporovaná funkce

Převádí se na skupiny, ve kterých jsou grafy a objekty.

Rukopisná poznámka

Podporovaná funkce

Rukopisná poznámka se převede na volný tvar.

Podporovaná funkce

Rukopisná poznámka se převede na obrázek ve formátu EMF (Enhanced Metafile).

Podporovaná funkce

Rukopisná poznámka se převede na obrázek ve formátu EMF (Enhanced Metafile).

Skupina objektů Podporovaná funkce Podporovaná funkce Podporovaná funkce
Viditelnost objektů Podporovaná funkce Podporovaná funkce Podporovaná funkce
Ohraničení objektů

Podporovaná funkce

Formát nepodporuje všechny styly ohraničení. Nepodporované styly se uloží jako výchozí styl ohraničení (černá plná čára).

Podporovaná funkce

Formát nepodporuje všechny styly ohraničení. Nepodporované styly se uloží jako výchozí styl ohraničení (černá plná čára).

Podporovaná funkce

Formát nepodporuje všechny styly ohraničení. Nepodporované styly se uloží jako výchozí styl ohraničení (černá plná čára).

Výplně objektů

Podporovaná funkce

Formát výplně objektů podporuje, nepodporuje jenom výplně pozadí snímku.

U přechodových výplní, u kterých se používají víc než dvě přechodové zarážky, se všechny zarážky kromě prvních dvou ztratí.

Podporovaná funkce

Formát výplně objektů podporuje, nepodporuje jenom výplně pozadí snímku.

U přechodových výplní, u kterých se používají víc než dvě přechodové zarážky, se všechny zarážky kromě prvních dvou ztratí.

Podporovaná funkce

Formát výplně objektů podporuje, nepodporuje jenom výplně pozadí snímku.

U přechodových výplní, u kterých se používají víc než dvě přechodové zarážky, se všechny zarážky kromě prvních dvou ztratí.

Formátování čar

Podporovaná funkce

Formát OpenDocument nepodporuje všechny styly čar a konců čar. Styly, které nepodporuje, se uloží jako výchozí černá plná čára a nepodporované konce čar se uloží jako otevřená šipka.

Podporovaná funkce

Formát OpenDocument nepodporuje všechny styly čar a konců čar. Styly, které nepodporuje, se uloží jako výchozí černá plná čára a nepodporované konce čar se uloží jako otevřená šipka.

Podporovaná funkce

Formát OpenDocument nepodporuje všechny styly čar a konců čar. Styly, které nepodporuje, se uloží jako výchozí černá plná čára a nepodporované konce čar se uloží jako otevřená šipka.

Oříznutí obrázku

Podporovaná funkce

Běžné oříznutí obrázku formát podporuje, nepodporuje ale oříznutí obrázku podle obrazce.

Podporovaná funkce

Běžné oříznutí obrázku formát podporuje, nepodporuje ale oříznutí obrázku podle obrazce.

Podporovaná funkce

Běžné oříznutí obrázku formát podporuje, nepodporuje ale oříznutí obrázku podle obrazce.

Přebarvení obrázku

Částečně podporovaná funkce

Přebarvení některých obrázků (například černobílých) má ve formátu OpenDocument ekvivalent. Přebarvení ostatních obrázků ekvivalent nemá a zjednoduší se. Obrázek vypadá stejně, přebarvení už se ale nedá změnit ani odebrat.

Částečně podporovaná funkce

Přebarvení některých obrázků (například černobílých) má ve formátu OpenDocument ekvivalent. Přebarvení ostatních obrázků ekvivalent nemá a zjednoduší se. Obrázek vypadá stejně, přebarvení už se ale nedá změnit ani odebrat.

Částečně podporovaná funkce

Přebarvení některých obrázků (například černobílých) má ve formátu OpenDocument ekvivalent. Přebarvení ostatních obrázků ekvivalent nemá a zjednoduší se. Obrázek vypadá stejně, přebarvení už se ale nedá změnit ani odebrat.

Možnosti prostorového obrázku Nepodporovaná funkce Nepodporovaná funkce Nepodporovaná funkce
Styly obrázků

Částečně podporovaná funkce

Ohraničení sice formát částečně podporuje, nemusí ale pak vypadat stejně.

Částečně podporovaná funkce

Ohraničení sice formát částečně podporuje, nemusí ale pak vypadat stejně.

Částečně podporovaná funkce

Ohraničení sice formát částečně podporuje, nemusí ale pak vypadat stejně.

Motivy Nepodporovaná funkce Nepodporovaná funkce Nepodporovaná funkce
Hypertextový odkaz na obrazci Nepodporovaná funkce Nepodporovaná funkce Nepodporovaná funkce

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
PowerPoint 2013, PowerPoint 2010, PowerPoint 2007