Stránka 30 z 31PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Rychlé seznámení s aplikací PowerPoint 2007

Příkaz Převést

Popisek 1 Ponechejte prezentaci otevřenou a klepnutím na volbu Převést ji uložte do nového formátu souboru.
Popisek 2 Zobrazí se zpráva s vysvětlením, co příkaz Převést provede. Klepnutím na tlačítko OK příkaz dokončete.

Způsobem, jak uložit starší prezentaci v novém formátu, je použít příkaz Převést v aplikaci PowerPoint 2007. Výsledkem tohoto příkazu je, že aplikace PowerPoint nahradí starý soubor prezentace novým. Soubor potom již ve starém formátu přestane existovat.

Chcete-li tento příkaz použít, otevřete prezentaci, klepněte na Tlačítko OfficeObrázek tlačítka a klepněte na příkaz Převést.

Další typy souborů

V aplikaci PowerPoint 2007 jsou další typy souborů, které můžete vybrat pro uložení prezentace. K dispozici je například nový typ prezentace, který obsahuje makra. Další podrobnosti naleznete na kartě Rychlá reference.

Projděte si následující test a přesvědčte se, zda dobře chápete prezentované informace. Vaše odpovědi jsou soukromé a nejsou hodnoceny.


Kterou z následujících výhod poskytuje nový formát souborů?

Vyšší zabezpečení informací

Menší velikost souboru a zdokonalené obnovení poškozených souborů

Jednodušší integrace

Všechny výše uvedené možnosti

Uložili jste prezentaci aplikace PowerPoint 2007 v novém formátu a chcete, aby ji mohl plně upravovat kolega, který na ní bude pracovat s použitím aplikace PowerPoint 2003. Co hlavně váš kolega potřebuje, aby mohl prezentaci otevřít a pracovat s ní v novém formátu?

Kontrolu kompatibility

Sadu Compatibility Pack

Příkaz Převést

Co dělá funkce Kontrola kompatibility?

Zobrazuje informace o tom, jaký bude mít vliv uložení prezentace ve starém formátu na prvky aplikace PowerPoint 2007.

Zobrazuje informace o tom, zda je možné otevřít dříve vytvořenou prezentaci v aplikaci PowerPoint 2007.

Zkontroluje, zda osoba, se kterou chcete prezentaci sdílet, má nainstalovanou sadu Compatibility Pack.

Chcete otevřít soubor aplikace PowerPoint a vidíte dva názvy souborů: Roční zpráva.ppt a Roční zpráva.pptx. Která z nich používá nový formát pro aplikaci PowerPoint 2007?

Roční zpráva.pptx.

Roční zpráva.ppt.

Stránka 30 z 31PŘEDCHOZÍDALŠÍ