Přidání, změna uspořádání a odstranění snímků

Při vytváření prezentace obvykle přidáváte nové snímky, různě snímky posouváte a odstraňujete snímky, které nepotřebujete.

Přidání nového snímku

  1. V podokně miniatur na levé straně klikněte na snímek, po kterém má následovat nový snímek.
  2. Na kartě Domů klikněte na Nový snímek.

Rozložení Nový snímek

  1. V galerii rozložení klikněte na rozložení, které chcete použít pro nový snímek.

Změna pořadí snímků

V podokně vlevo klikněte na miniaturu snímku, který chcete přesunout, a pak ho přetáhněte do nového umístění.

Přetažení snímku do nového umístění

 Tip:    Pokud chcete vybrat víc snímků, stiskněte a podržte klávesu CTRL a postupně klikněte na všechny snímky, které chcete přesunout, a potom je jako skupinu přetáhněte do nového umístění.

Odstranění snímku

V podokně vlevo klikněte pravým tlačítkem myši na miniaturu snímku, který chcete odstranit, a pak klikněte na Odstranit snímek.

Klikněte pravým tlačítkem myši na miniaturu snímku a pak klikněte na Odstranit snímek.

 
 
Platí pro:
PowerPoint 2013