Přidání, úprava nebo odstranění komentářů k prezentaci

Komentář je poznámka, kterou připojíte k písmenu, slovu, grafice nebo jinému objektu na snímku, případně k celému snímku. Komentáře jsou užitečné, když chcete druhým napsat připomínky k jejich prezentaci.

Přidání komentáře

  1. Klikněte na místo na snímku, na které se komentář odkazuje.
  2. Klikněte na Revize > Nový komentář.

 Tip:    Na snímku se zobrazí ikona komentáře Ikona komentáře a otevře se podokno Komentáře.

  1. Napište komentář do textového pole v podokně Komentáře a stiskněte Enter nebo klikněte mimo pole komentáře.

Přidání komentáře


 Poznámky 

  • Prvky s připojeným komentářem jsou označené ikonou komentáře Ikona komentáře. Kliknutím na ikonu zobrazíte komentář k prvku v podokně Komentáře.
  • Mezi komentáři můžete přecházet tak, že budete v horní části podokna Komentáře klikat na šipku nahoru nebo dolů.

Úprava komentáře nebo odpověď na komentář

  1. Pomocí podokna Komentáře můžete upravovat komentáře přidané dalšími lidmi, kteří snímek revidovali, nebo na tyto komentáře odpovědět.
  2. Úprava komentáře: Kliknutím na komentář, který chcete upravit, otevřete textové pole s komentářem. Změňte komentář a potom klikněte mimo pole komentáře.

Odpověď na komentář: V komentáři, na který chcete napsat odpověď, klikněte na Odpovědět. Do textového pole napište odpověď a potom stiskněte Tab.

Odstranění komentáře

  1. Na snímku:    Klikněte pravým tlačítkem na ikonu komentáře Ikona komentáře, který chcete odstranit, a potom klikněte na Odstranit komentář.
  2. V podokně Komentáře:    Klikněte na komentář, který chcete odstranit, a potom klikněte na černé X.
 
 
Platí pro:
PowerPoint 2013