Přidání pozadí do prezentace

Pokud jste v předchozích verzích aplikace Microsoft Office PowerPoint chtěli přidat do prezentace pozadí, přidali jste šablonu návrhu (Šablona návrhu: Soubor obsahující styly pro prezentaci, včetně velikosti a typu odrážek a písem, velikosti a umístění zástupných symbolů, barevných schémat návrhů pozadí a výplní, předlohy snímků a volitelné předlohy nadpisů) v podokně Návrh snímku. V aplikaci Microsoft Office PowerPoint 2007 se přidání pozadí do prezentace provádí přidáním stylu pozadí.

V tomto článku:


Přehled stylů pozadí

Styly pozadí jsou varianty výplně pozadí odvozené z kombinací barev motivu (Barvy motivu: Sada barev použitá v souboru. Barvy, písma a efekty motivu tvoří motiv.) a intenzit pozadí v motivu (Motiv: Sada jednotných prvků návrhu vytvářejících vzhled dokumentu pomocí barev, písem a grafiky) aktuálního dokumentu. Pokud změníte motivy dokumentů, jsou styly pozadí aktualizovány tak, aby odpovídaly barvám a pozadím nového motivu. Chcete-li změnit pouze pozadí prezentace, měli byste vybrat jiný styl pozadí. Změnou motivů dokumentu změníte daleko více prvků než jen pozadí – změní se také sada barev, písma použitá v záhlaví a základním textu, styly čar a výplní a efekty motivů (Efekty motivu: Sada vizuálních atributů, která se používá u prvků v souboru. Efekty motivu, barvy motivu a písma motivu tvoří motiv.).

Styly pozadí se zobrazují v podobě miniatur v galerii Styly pozadí. Přesunete-li ukazatel myši na miniaturu stylu pozadí, můžete se podívat, jak daný styl pozadí ovlivní vaši prezentaci. Pokud se vám styl pozadí líbí, můžete jej vybrat klepnutím.

Začátek stránky Začátek stránky

Přidání stylu pozadí do prezentace

  1. Klepněte na snímky, k nimž chcete přidat styl pozadí.

Chcete-li vybrat více snímků, klepněte na první snímek, pak stiskněte a podržte klávesu CTRL a klepněte na další snímky.

  1. Na kartě Návrh ve skupině Pozadí klepněte na šipku u položky Styly pozadí.

Obrázek karty Návrh

  1. Klepněte pravým tlačítkem myši na požadovaný styl pozadí a použijte jeden z následujících postupů:

 Tip   Chcete-li přidat galerii stylů pozadí na panel nástrojů Rychlý přístup, klepněte na miniaturu pravým tlačítkem myši a poté klepněte na příkaz Přidat galerii na panel nástrojů Rychlý přístup.

Začátek stránky Začátek stránky

Přizpůsobení stylu pozadí u konkrétní prezentace

  1. Klepněte na snímky, k nimž chcete přidat styl pozadí.

Chcete-li vybrat více snímků, klepněte na první snímek, pak stiskněte a podržte klávesu CTRL a klepněte na další snímky.

  1. Na kartě Návrh ve skupině Pozadí klepněte na šipku u položky Styly pozadí.

Obrázek karty Návrh

  1. Klepněte na položku Formát pozadí a poté vyberte požadované možnosti.

 Tip   Chcete-li usnadnit čtení podkladů prezentace, můžete při zobrazení rozložení předlohy nebo vlastního rozložení snímku skrýt objekty (Objekt: Tabulka, graf, grafika, rovnice nebo jiná forma informací. Objekty vytvořené v jedné aplikaci, např. tabulky, a propojené s jinou aplikací nebo vložené do jiné aplikace se nazývají objekty OLE.), které nezastupují text (například tvary, obrázky, grafy a obrázky SmartArt). Chcete-li to provést, klepněte na snímky, u nichž chcete skrýt grafiku na pozadí, a poté na kartě Návrh zaškrtněte ve skupině Pozadí políčko Skrýt objekty pozadí.

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
PowerPoint 2007