Přidání odrážek nebo čísel do textu

Odrážky a čísla slouží v prezentaci PowerPointu 2013 k uvedení bloků textu nebo postupných kroků procesu.

  1. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení prezentací na tlačítko Normální.
  2. V levé části okna aplikace PowerPoint klikněte na miniaturu snímku, do něhož chcete přidat text s odrážkami nebo číslovaný text.
  3. Na snímku vyberte řádky textu v zástupném textu nebo tabulce, k němuž chcete přidat odrážky nebo číslování.
  4. Na kartě Domů ve skupině Odstavec klikněte na položku OdrážkyObrázek tlačítka nebo ČíslováníObrázek tlačítka.


 Poznámky 

  • Chcete-li změnit všechny řádky textu, vyberte osnovu textového objektu a potom k ní přidejte odrážky nebo číslování.
  • Chcete-li zvětšit nebo zmenšit odsazení, změnit velikost mezery mezi odrážkou nebo číslem a textem, změnit styl, barvu či velikost odrážek nebo čísel, ručně změnit číslo, od kterého se má začít, nebo provést jinou akci, naleznete potřebné informace v článku Nastavení odsazení v seznamu s odrážkami nebo číslovaném seznamu na pravítku.
 
 
Platí pro:
PowerPoint 2013