Přidání obrazců

Do svých dokumentů, e-mailů, prezentací a tabulek můžete přidávat obrazce, jako jsou obdélníky, kružnice a šipky. Obrazec přidáte takto: klikněte na Vložení, Obrazce, vyberte obrazec a kliknutím a tažením ho vytvořte.

Po vložení jednoho nebo více obrazců k nim můžete přidat text, odrážky, číslování a rychlé styly.

Další informace o použití grafů nebo obrázků SmartArt v dokumentu najdete v článku Kdy je vhodné použít obrázek SmartArt a kdy graf?

Kterou aplikaci používáte?


Excel

 1. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Ilustrace na tlačítko Obrazce.
 2. Klikněte na požadovaný obrazec a umístěte ho kliknutím a tažením na libovolném místě v sešitu.

Pokud chcete vytvořit přesný čtverec nebo kružnici (nebo zachovat poměr stran u ostatních obrazců), stiskněte a držte při tažení myší klávesu SHIFT.

 Tip:    Přidáním obrazců do grafu nebo horní části obrázku SmartArt můžete přizpůsobit graf nebo obrázek.

Outlook

 1. Klikněte do textu e-mailové zprávy a na kartě Vložení klikněte na Obrazce.
 2. Klikněte na požadovaný obrazec a umístěte ho kliknutím a tažením na libovolném místě v textu zprávy.

Pokud chcete vytvořit přesný čtverec nebo kružnici (nebo zachovat poměr stran u ostatních obrazců), stiskněte a držte při tažení myší klávesu SHIFT.

PowerPoint

 1. Na kartě Domů ve skupině Kreslení vyberte obrazec z galerie.
  Galerie obrazců
  Pokud máte zmenšené okno PowerPointu, klikněte na příkaz Obrazce. Tlačítko Obrazce a vyberte obrazec.
 2. Umístěte obrazec kliknutím a tažením na libovolném místě ve snímku.

Pokud chcete vytvořit přesný čtverec nebo kružnici (nebo zachovat poměr stran u ostatních obrazců), stiskněte a držte při tažení myší klávesu SHIFT.

 Tip:    Přidáním obrazců do grafu nebo horní části obrázku SmartArt můžete přizpůsobit graf nebo obrázek.

Začátek stránky Začátek stránky

Project

Pro následující postup je potřeba vytvořit sestavu. Provedete to následovně: klikněte na Projekt, dále na Sestavy a vyberte stávající sestavu nebo klikněte na Další sestavy a vyberte sestavu v okně Sestavy nebo klikněte na Nová.

 1. V otevřené sestavě klikněte na Formát, Kreslení a na obrazec, který chcete použít.
 2. Umístěte obrazec kliknutím a tažením na libovolném místě v projektu.

Word

 1. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Ilustrace na tlačítko Obrazce.
 2. Klikněte na požadovaný obrazec a umístěte ho kliknutím a tažením na libovolném místě v dokumentu.

Pokud chcete vytvořit přesný čtverec nebo kružnici (nebo zachovat poměr stran u ostatních obrazců), stiskněte a držte při tažení myší klávesu SHIFT.

Přidáním jednotlivých obrazců do grafu nebo horní části obrázku SmartArt můžete přizpůsobit graf nebo obrázek.

Začátek stránky Začátek stránky

Dále v tomto článku


Přidání textu k obrazci

Vložte obrazec nebo klikněte na existující obrazec a zadejte text.

 1. Klikněte pravým tlačítkem na obrazec a vyberte možnost Přidat text.
 2. Zadejte text a klikněte mimo obrazec.


 Poznámky 

 • Text, který k obrazci přidáte, se stane jeho součástí – pokud obrazec otočíte nebo překlopíte, otočí se nebo překlopí i text.

Začátek stránky Začátek stránky

Změna obrazce za jiný

 Poznámka    Tyto příkazy nejsou dostupné v aplikaci Project.

 1. Klikněte na obrazec, který chcete změnit.

Chcete-li změnit více obrazců, podržte při jejich výběru stisknutou klávesu CTRL.

 1. Na kartě Formát ve skupině Vložit obrazce klikněte na tlačítko Upravit obrazecObrázek tlačítka Upravit obrazec, přejděte na příkaz Změnit obrazec a klikněte na požadovaný nový obrazec.

Začátek stránky Začátek stránky

Přidání víc obrazců do souboru

Namísto vytváření kresby přidáváním jednotlivých obrazců můžete vytvořit obrázek SmartArt. V obrázcích SmartArt dochází při přidávání nebo odebírání obrazců a úpravách textu k automatické aktualizaci uspořádání obrazců a velikosti písma v obrazcích.

Kterou aplikaci používáte?


Excel

 1. Na kartě Vložení klikněte na Obrazce.
 2. Klikněte pravým tlačítkem na obrazec, který chcete přidat, a potom na příkaz Zamknout režim kreslení.
 3. Umístěte obrazec kliknutím a tažením na libovolném místě v sešitu.
 4. Kroky 2 a 3 opakujte u všech obrazců, které chcete přidat.

 Tip:    Pokud chcete vytvořit přesný čtverec nebo kružnici (nebo zachovat poměr stran u ostatních obrazců), stiskněte a držte při tažení myší klávesu SHIFT.

 1. Po přidání všech obrazců stiskněte klávesu ESC.

Začátek stránky Začátek stránky

Outlook

 1. Klikněte do textu e-mailové zprávy a na kartě Vložení klikněte na Obrazce.
 2. Klikněte pravým tlačítkem na obrazec, který chcete přidat, a potom na příkaz Zamknout režim kreslení.
 3. Umístěte obrazec kliknutím a tažením na libovolném místě v textu zprávy.
 4. Kroky 2 a 3 opakujte u všech obrazců, které chcete přidat.

 Tip:    Pokud chcete vytvořit přesný čtverec nebo kružnici (nebo zachovat poměr stran u ostatních obrazců), stiskněte a držte při tažení myší klávesu SHIFT.

 1. Po přidání všech obrazců stiskněte klávesu ESC.

PowerPoint

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Kreslení na tlačítko Obrazce.
 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na obrazec, který chcete přidat, a poté klikněte na příkaz Zamknout režim kreslení.
 3. Umístěte obrazec kliknutím a tažením na libovolném místě ve snímku.
 4. Kroky 2 a 3 opakujte u všech obrazců, které chcete přidat.

 Tip:    Pokud chcete vytvořit přesný čtverec nebo kružnici (nebo zachovat poměr stran u ostatních obrazců), stiskněte a držte při tažení myší klávesu SHIFT.

 1. Po přidání všech obrazců stiskněte klávesu ESC.

Začátek stránky Začátek stránky

Project

Pro následující postup je potřeba vytvořit sestavu. Provedete to následovně: klikněte na Projekt, pak Sestavy a vyberte stávající sestavu nebo klikněte na Další sestavy a vyberte sestavu v okně Sestavy nebo klikněte na Nová.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na obrazec, který chcete přidat, a poté klikněte na příkaz Zamknout režim kreslení.
 2. Umístěte obrazec kliknutím a tažením na libovolném místě ve snímku.
 3. Kroky 1 a 2 opakujte u všech obrazců, které chcete přidat.

 Tip:    Pokud chcete vytvořit přesný čtverec nebo kružnici (nebo zachovat poměr stran u ostatních obrazců), stiskněte a držte při tažení myší klávesu SHIFT.

 1. Po přidání všech obrazců stiskněte klávesu ESC.

Začátek stránky Začátek stránky

Word

 1. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Ilustrace na tlačítko ObrazceObrázek tlačítka.
 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na obrazec, který chcete přidat, a poté klikněte na příkaz Zamknout režim kreslení.
 3. Umístěte obrazec kliknutím na libovolné místo v dokumentu a tažením myší.
 4. Kroky 2 a 3 opakujte u všech obrazců, které chcete přidat.

 Tip:    Pokud chcete vytvořit přesný čtverec nebo kružnici (nebo zachovat poměr stran u ostatních obrazců), stiskněte a držte při tažení myší klávesu SHIFT.

 1. Po přidání všech obrazců stiskněte klávesu ESC.

Začátek stránky Začátek stránky

Přidání seznamu s odrážkami nebo číslovaného seznamu k obrazci

 1. Vyberte text v obrazci, ke kterému chcete přidat odrážky nebo číslování.
 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na vybraný text a v místní nabídce přejděte na příkaz Odrážky a klikněte na příkaz Odrážky a číslování.
 3. Udělejte něco z tohoto:
  • Chcete-li přidat odrážky, klikněte na kartu S odrážkami a poté vyberte požadované možnosti.
  • Chcete-li přidat číslování, klikněte na kartu Číslování a poté vyberte požadované možnosti.

Začátek stránky Začátek stránky

Přidání rychlého stylu k obrazci

Rychlé styly umožňují použít styl na obrazec jedním kliknutím. Tyto styly naleznete v galerii Rychlé styly. Přesunutím ukazatele myši na miniaturu rychlého stylu můžete zjistit, jak tento styl ovlivní příslušný obrazec.

 1. Klikněte na obrazec, který chcete změnit.
 2. Na kartě Formát vyberte ve skupině Styly obrazců rychlý styl.
 3. Pokud chcete zobrazit více rychlých stylů, klikněte na tlačítko VíceObrázek tlačítka.

Začátek stránky Začátek stránky

Odstranění obrazce

 • Klikněte na obrazec, který chcete odstranit, a stiskněte klávesu DELETE. Pokud chcete odstranit více obrazců, podržte klávesu CTRL, vyberte obrazce a stiskněte klávesu DELETE.

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
Excel 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Project Professional 2013, Project Standard 2013, Word 2013