Předloha snímků

Předloha snímků je prvkem šablony návrhu (Šablona návrhu: Soubor obsahující styly pro prezentaci, včetně velikosti a typu odrážek a písem, velikosti a umístění zástupných symbolů, barevných schémat návrhů pozadí a výplní, předlohy snímků a volitelné předlohy nadpisů), který obsahuje informace o šabloně, včetně řezů písma, velikosti a umístění zástupných symbolů (Zástupné symboly: Pole s tečkovanými nebo šrafovanými okraji, která jsou součástí většiny rozložení snímků. Tato pole obsahují nadpis a text nebo objekty, například grafy, tabulky a obrázky.), pozadí návrhu a barevných schémat (Barevné schéma: Sada osmi vyvážených barev, kterou můžete použít u snímků, poznámek nebo v podkladech pro posluchače. Barevné schéma se skládá z barvy pozadí, barvy pro čáry a text a šesti dalších barev, které jsou vybrány tak, aby byl snímek přehledný.).

Prvky stylu obsažené v předloze snímků

popisek 1   Řez písma nadpisu, textu a zápatí

popisek 2   Umístění zástupných symbolů textu a objektů

popisek 3   Styl odrážek

popisek 4   Pozadí návrhu a barevné schéma

Předloha snímku slouží k provádění globálních změn, například nahrazení řezu písma. Tato změna se projeví na všech snímcích v prezentaci.

V předloze snímků můžete obvykle provádět následující akce:

  • Změnit písmo nebo odrážky.
  • Vložit obrázek, například logo, který chcete zobrazit na více snímcích.
  • Změnit umístění, velikost a formát zástupného symbolu.

Předlohu snímků zobrazíte v zobrazení předlohy. V předloze snímků je možné provádět stejné změny jako v libovolném snímku. Text v předloze však slouží pouze k nastavení řezu, skutečný text, například nadpisy a seznamy, je třeba zadat do snímku v normálním zobrazení. Text záhlaví a zápatí zadávejte v dialogovém okně Záhlaví a zápatí.

Při změně předlohy snímků jsou zachovány změny provedené na jednotlivých snímcích.

Předloha snímku je přidána do prezentace v případě, že použijete šablonu návrhu. Šablona obvykle obsahuje také předlohu nadpisů, v které můžete provádět změny týkající se snímků s rozložením (Rozložení: Uspořádání prvků (například textu nadpisu a podnadpisu, seznamů, obrázků, tabulek, grafů, automatických tvarů a videa) na snímku) Úvodní snímek.

ZobrazitDvojice předloh snímků a nadpisů

Předloha snímků a předloha nadpisů v šabloně návrhu se nazývá dvojice předloh snímků a nadpisů (Dvojice předloh snímků a nadpisů: Předloha snímků a předloha nadpisů pro danou šablonu návrhu, kterou použijete v prezentaci). Tyto předlohy se zobrazí společně v zobrazení předlohy. Vyberte miniaturu předlohy, u které chcete provést změny.

Dvojice předloh snímků a nadpisů v zobrazení předlohy

popisek 1   Dvojice předloh snímků a nadpisů s vybranou předlohou nadpisů

popisek 2   Můžete změnit řez písma nadpisu, podnadpisu a zápatí.

popisek 3   Je možné změnit vlastnosti zástupného symbolu nadpisu, podnadpisu a zápatí.

ZobrazitProvedení změn ve více předlohách snímků

Pokud v prezentaci použijete více než jednu šablonu návrhu, bude prezentace obsahovat více předloh snímků (jednu pro každou použitou šablonu návrhu). Chcete-li tedy provést změny v celé prezentaci, bude nutné změnit každou předlohu snímků nebo dvojici předloh (používáte-li také předlohu nadpisů).

Více předloh v zobrazení předlohy

popisek 1   První dvojice předloh snímků a nadpisů s obrázkem v předloze nadpisů. Pokud chcete tento obrázek přidat na všechny ostatní snímky v prezentaci, bude nutné jej přidat do předlohy snímků v této dvojici a do druhé dvojice předloh snímků a nadpisů.

popisek 2   Druhá dvojice předloh snímků a nadpisů

Aplikace PowerPoint obsahuje příkazy pro vkládání, odstraňování, přejmenování, duplikování a zachování předloh, které usnadňují práci s více předlohami. Jestliže předlohu zachováte, bude chráněna před automatickým odstraněním prováděným v určitých případech aplikací PowerPoint.

 
 
Platí pro:
PowerPoint 2003