Stránka 22 z 31PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Rychlé seznámení s aplikací PowerPoint 2007

Klepnutí na tlačítko Praktické cvičení v aplikaci PowerPoint s následným otevřením okna aplikace PowerPoint a okna s pokyny k praktickému cvičení

Velikost ke stažení: 27 kB (<1 min. při 56 kb/s)

Praktické cvičení v aplikaci PowerPoint
Máte potíže s praktickou částí?
NápovědaVyzkoušejte tipy poradce při potížích


Jste na řadě. Pomocí pásu karet udělejte, co je potřeba k vytvoření prezentace.

Informace o praktickém cvičení

Po kliknutí na tlačítko Praktická část v aplikaci PowerPoint se do vašeho počítače stáhne cvičná prezentace a otevře se v aplikaci PowerPoint. Zobrazí se také samostatné okno s pokyny pro praktické cvičení. Poznámka:     V počítači musí být nainstalována aplikace PowerPoint 2007.

Projděte si následující test a přesvědčte se, zda dobře chápete prezentované informace. Vaše odpovědi jsou soukromé a nejsou hodnoceny.


Použili jste na snímcích motiv, ale chtěli byste jiný styl písma. Co byste měli udělat?

Přejdete na předlohu snímku a změníte motiv zde.

Vyberete všechny snímky. Na kartě Návrh klepnete na volbu Písma a vyberete jinou sadu stylů písma pro nadpis a základní text.

Na kartě Návrh klepnete na volbu Písma a vyberete jinou sadu stylů písma pro nadpis a základní text.

Přidáváte nový snímek, ale zatím si nejste jistí, kam na tomto snímku umístíte text nebo obrázky nebo obojí. Který typ rozložení snímku byste měli použít?

Pouze nadpis

Nadpis a obsah

Nadpis a text

Chtěli byste kolem obrázku, který jste vložili, přidat efekt záře. Kde ho najdete?

Na kartě FormátNástroje kreslení

Na kartě FormátNástroje obrázku

Na kartě FormátNástroje pro obrázky SmartArt

Dokončili jste prezentaci a chcete spustit kontrolu pravopisu. Kde na pásu karet se nachází?

Na kartě Revize

Na kartě Domů

Na kartě Prezentace

Kdybyste chtěli změnit nastavení, které se týká aplikace PowerPoint jako celku, jako je například zapnutí nebo vypnutí kontroly pravopisu, jak byste postupovali?

Klepnete na Tlačítko Office a přejdete na příkaz Připravit.

Klepnete na Tlačítko Office a na tlačítko Možnosti aplikace PowerPoint.

Stránka 22 z 31PŘEDCHOZÍDALŠÍ