Stránka 10 z 31PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Rychlé seznámení s aplikací PowerPoint 2007

Klepnutí na tlačítko Praktické cvičení v aplikaci PowerPoint s následným otevřením okna aplikace PowerPoint a okna s pokyny k praktickému cvičení

Velikost ke stažení: 26 kB (<1 min. při 56 kb/s)

Praktické cvičení v aplikaci PowerPoint
Máte potíže s praktickou částí?
NápovědaVyzkoušejte tipy poradce při potížích


Přejděte k praktické části a začněte pracovat s pásem karet a novými aspekty aplikace PowerPoint.

Informace o praktickém cvičení

Po kliknutí na tlačítko Praktická část v aplikaci PowerPoint se do vašeho počítače stáhne cvičná prezentace a otevře se v aplikaci PowerPoint. Zobrazí se také samostatné okno s pokyny pro praktické cvičení. Poznámka:     V počítači musí být nainstalována aplikace PowerPoint 2007.

Projděte si následující test a přesvědčte se, zda dobře chápete prezentované informace. Vaše odpovědi jsou soukromé a nejsou hodnoceny.


Chcete při práci s textem použít tlačítka Kopírovat a Vložit. Kde na pásu karet je najdete?

Na kartě Vložení.

Na kartě Domů.

Na Panelu nástrojů pro rychlý přístup.

Ve které skupině na kartě Domů byste hledali tlačítko Řádkování Obrázek tlačítka ?

Skupina Písmo.

Skupina Odstavec.

Skupina Snímky.

Tento úkol jste prováděli v rámci cvičení: Jak skryjete část pásu karet?

Klepnete na tlačítko Zavřít v pravém horním rohu pásu karet.

Poklepete na libovolnou kartu.

Poklepete na zobrazenou kartu.

Na pásu karet vidíte kartu, které jste si dříve nevšimli, s označením Nástroje pro kreslení. K čemu slouží?

Slouží jako pomoc pro práci s tvary.

Slouží jako pomoc pro práci s obrázky.

Slouží jako pomoc při vytvoření obrázku SmartArt, jako je organizační diagram.

Přidali jste docela hodně příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup a ten začíná zabírat příliš mnoho místa v horní části okna. Co bude prvním krokem k napravení této situace?

Začnete odebírat některé z příkazů na tomto panelu nástrojů.

Pomocí ukazatele myši přetáhnete panel nástrojů do jiného umístění.

Klepnete na šipku napravo od panelu nástrojů Rychlý přístup.

Stránka 10 z 31PŘEDCHOZÍDALŠÍ