Stránka 27 z 31PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Rychlé seznámení s aplikací PowerPoint 2007

Nástroj Kontrola kompatibility a jeho zprávy

V dialogovém okně Kontrola kompatibility je uvedeno, na co všechno bude mít vliv uložení do staršího formátu. Klepnutím na odkazy nápovědy získáte definice pro zprávy souhrnu.

Co se všemi prezentacemi vytvořenými v dřívějších verzích aplikace PowerPoint?

Není problém otevřít a upravit starší prezentaci v aplikaci PowerPoint 2007. Musíte se však rozhodnout, zda chcete prezentaci zachovat v původním formátu nebo zda ji chcete uložit ve formátu novém.

Aplikace PowerPoint 2007 vám rozhodnutí usnadní:

Kontrola kompatibility

Aplikace PowerPoint 2007 rozpozná, že je prezentace, kterou otevřete, ve starém formátu. Takže na pozadí zaznamená vše, co k souboru přidáte, jako je úplně nový obrázek SmartArt, který nemusí ve starém formátu fungovat přesně stejně.

Když potom klepnete na volbu Uložit, zobrazí aplikace PowerPoint dialogové okno Kontrola kompatibility. Tato funkce zkontroluje, co se stane s prvky aplikace PowerPoint 2007, když uložíte soubor v původním formátu Prezentace aplikace PowerPoint 97-2003 (.ppt). (Vše je znázorněno na obrázku.)

Kontrolu můžete zrušit a můžete vybrat nový formát v dialogovém okně Uložit jako. Můžete se také rozhodnout pokračovat a soubor uložit ve starém formátu. Na tuto možnost se podíváme blíže v následující části.

Stránka 27 z 31PŘEDCHOZÍDALŠÍ