Obnovení zástupných symbolů v předloze

Jestliže odstraníte zástupný symbol (Zástupné symboly: Pole s tečkovanými nebo šrafovanými okraji, která jsou součástí většiny rozložení snímků. Tato pole obsahují nadpis a text nebo objekty, například grafy, tabulky a obrázky.)předloze (Předloha: Zobrazení snímku nebo stránky, ve kterém definujete formátování pro všechny snímky nebo stránky v prezentaci. Každá prezentace obsahuje předlohu pro jednotlivé hlavní součásti: snímky, úvodní snímky, poznámky lektora a podklady pro posluchače.) a chcete ho znovu vložit, proveďte jeden z následujících kroků:

ZobrazitObnovení zástupných symbolů v předloze snímků

  1. V nabídce Zobrazit nastavte ukazatel myši na příkaz Předloha a potom klepněte na příkaz Snímek.
  2. V nabídce Formát klepněte na příkaz Rozvržení předlohy.
  3. Ve skupinovém rámečku Zástupné symboly vyberte typ zástupného symbolu, který chcete obnovit.

ZobrazitObnovení zástupných symbolů v předloze poznámek

  1. V nabídce Zobrazit nastavte ukazatel myši na příkaz Předloha a klepněte na příkaz Poznámka.
  2. V nabídce Formát klepněte na příkaz Rozvržení předlohy poznámek.
  3. Ve skupinovém rámečku Zástupné symboly vyberte typ zástupného symbolu, který chcete obnovit.

ZobrazitObnovení zástupných symbolů v předloze podkladů

  1. V nabídce Zobrazit nastavte ukazatel myši na příkaz Předloha a klepněte na příkaz Podklad.
  2. V nabídce Formát klepněte na příkaz Rozvržení předlohy podkladů.
  3. Ve skupinovém rámečku Zástupné symboly vyberte typ zástupného symbolu, který chcete obnovit.

 Poznámka   Pokud chcete obnovit zástupný symbol, který jste přesunuli nebo u něhož jste změnili velikost, vyberte jej a odstraňte. Potom jej obnovte způsobem uvedeným výše.

 
 
Platí pro:
PowerPoint 2003