Stránka 20 z 31PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Rychlé seznámení s aplikací PowerPoint 2007

Kontrola pravopisu a příkazy na kartě Revize

Jak se provádí kontrola pravopisu?
Popisek 1 Na kartě Revize klepněte na položku Kontrola pravopisu.
Popisek 2 Vyberte si možnost, kterou jste zvyklí používat.

Úkoly při dokončení tvorby prezentace se nachází na kartách Prezentace a Revize.

Mluvený komentář, nastavení a další informace:     Použijte kartu Prezentace k vytvoření mluveného komentáře, procházení prezentace, vytvoření vlastní prezentace, nastavení prezentace na více monitorech a dalším akcím.

Kontrola pravopisu, zdroje informací a poznámky:     Na kartě Revize můžete spustit kontrolu pravopisu jako dříve, použít službu Zdroje informací a tezaurus a použít poznámky při kontrole prezentace.

Stránka 20 z 31PŘEDCHOZÍDALŠÍ