Migrace na aplikaci PowerPoint 2010 z aplikace PowerPoint 2003

Pokud upgradujete z aplikace Microsoft Office PowerPoint 2003 (nebo starší) na aplikaci Microsoft PowerPoint 2010, určitě budete nejprve mít několik otázek. Pravděpodobně budete například chtít vědět, kde se v novém rozhraní pásu karet nacházejí určitá tlačítka. Abychom vám seznámení s aplikací PowerPoint 2010 usnadnili, vytvořili jsme krátkého průvodce, ve kterém najdete odpovědi na nejčastější dotazy týkající se přechodu na tuto aplikaci. Klikněte na níže uvedený odkaz a průvodce se otevře jako soubor PDF v aplikaci Adobe Reader. Poté si jej můžete přečíst, vytisknout nebo uložit pro pozdější použití.

Tlačítko Otevřít průvodce  

 Miniatura Průvodce migrací na aplikaci PowerPoint

Obsah průvodce

  • Rychlý vizuální úvod k pásu karet a dalším součástem rozhraní aplikace PowerPoint 2010
  • Umístění referenčních příruček s mapováním příkazů z nabídek na pás karet, školení a dalších užitečných materiálů pro aplikaci PowerPoint 2010
  • Umístění hledaných položek, například dialogového okna Nástroje | Možnosti
  • Přizpůsobení pásu karet a panelu nástrojů Rychlý přístup aplikace PowerPoint 2010
  • Výměna souborů s uživateli, kteří dosud nemají aplikaci PowerPoint 2010
  • Přidání zvuku do prezentace
  • Umístění příkazů pro práci s makry nebo dalších pokročilých funkcí

 Poznámka    Chcete-li získat další informace o nových funkcích aplikace PowerPoint 2010, přečtěte si tento článek: Novinky v aplikaci PowerPoint 2010.

Začátek stránky Začátek stránky

 
 
Platí pro:
PowerPoint 2010