Stránka 9 z 31PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Rychlé seznámení s aplikací PowerPoint 2007

Popisky tipů na pásu karet označující klávesové zkratky


Pokud při práci s aplikací PowerPoint používáte více než myš klávesnici, budete chtít znát detaily o klávesových zkratkách.

V návrhu pásu karet jsou nové klávesové zkratky. Má to dvě obrovské výhody: klávesovou zkratku nyní má každé tlačítko (u příkazů nabídek v dřívějších verzích tomu tak nebylo) a klávesové zkratky často vyžadují stisknutí menšího počtu kláves.

Použití klávesových zkratek

Popisek 1 Nejprve stiskněte klávesu ALT.
Popisek 2 V různých částech pásu karet se zobrazí jako malé bílé čtverečky číslice a písmena, které představují přiřazené klávesové zkratky nazvané tipy ke klávesovým zkratkám. Písmena se zobrazí na všech kartách na pásu karet a na tlačítku Office. Na panelu Rychlý přístup se zobrazí číslice. Tyto malé bílé čtverečky, které obsahují tipy ke klávesovým zkratkám, lze označit jako značky (badges). Stisknutím jedné z určených kláves zobrazíte další příkazy a tlačítka. Například stisknutím klávesy U zobrazíte všechny tipy ke klávesovým zkratkám pro skupiny na kartě Domů.
Popisek 3 Potom stisknutím jedné z klávesových zkratek v tipech dokončete postup. Například stisknutí kláves ALT, U, L by bylo stejné jako klepnutí na tlačítko Rozložení.

Jak je to se starými klávesovými zkratkami?      Staré klávesové zkratky začínající CTRL+ stále fungují a můžete je používat stejně jako dříve. Například klávesová zkratka CTRL+C i nadále zkopíruje položku do schránky a klávesovou zkratku CTRL+V i nadále položku vložíte ze schránky.

I staré klávesové zkratky používající klávesu ALT+, které zpřístupňovaly nabídky a příkazy, nadále fungují. Pokud je však budete chtít používat, je třeba znát celé klávesové zkratky. Úplné informace o klávesových zkratkách naleznete v kurzu: Klávesové zkratky v Office systému 2007.

Stránka 9 z 31PŘEDCHOZÍDALŠÍ