Stránka 4 z 31PŘEDCHOZÍDALŠÍ

Rychlé seznámení s aplikací PowerPoint 2007

Zobrazení dalších karet a příkazů na pásu karet

Klepnutím na tlačítko Přehrát zobrazíte některé další karty pásu karet.

Pás karet se skládá z několika karet. Kromě karty Domů na něm najdete následující karty:

Karta Vložení:     Tady najdete všechny položky, které byste mohli chtít vložit na snímek  – od tabulek, obrázků, diagramů, grafů a textových polí až po zvuky, hypertextové odkazy, záhlaví a zápatí.

Karta Návrh:     Slouží k úplnému výběru vzhledu snímků. Spadá sem návrh pozadí, písmo a barevné schéma. Potom je možné tento vzhled upravit.

Karta Animace:     Zde se nacházejí všechny efekty animace. Nejsnadnější je přidání základních animací pro seznamy nebo grafy.

Karta Prezentace:     Slouží k výběru barvy pera nebo snímku, na kterém chcete začít. Umožňuje nahrát mluvené slovo, projít si prezentaci a provést další přípravné práce.

Karta Revize:     Zde naleznete kontrolu pravopisu a službu zdrojů informací. Můžete požádat kolegy z týmu, aby přidali při kontrole prezentace poznámky a potom si tyto poznámky projít.

Karta Zobrazení:     Umožňuje rychle přepnout do zobrazení Poznámky, zapnout mřížky nebo uspořádat všechny otevřené prezentace v okně.

Karty podle potřeby

Na pásu karet si všimněte jedinečně barevných karet, které se budou během vaší práce zobrazovat a zase skrývat. Jsou to kontextové karty, které obsahují speciální formátovací nástroje pro položky, jako jsou obrázky. Další informace o nich získáte později.

Stránka 4 z 31PŘEDCHOZÍDALŠÍ