Formátování, umístění a změna velikosti zástupných symbolů

  1. Pomocí jednoho z následujících kroků vyberte zástupný symbol (Zástupné symboly: Pole s tečkovanými nebo šrafovanými okraji, která jsou součástí většiny rozložení snímků. Tato pole obsahují nadpis a text nebo objekty, například grafy, tabulky a obrázky.), který chcete změnit:
    • Chcete-li změnit zástupný symbol na snímku, klepněte na zástupný symbol.
    • Chcete-li změnit zástupný symbol v celé prezentaci, přejděte v nabídce Zobrazit na příkaz Předloha, klepněte na příkaz Snímek, Poznámka nebo Podklad a poté klepněte na zástupný symbol, který chcete změnit.
  2. Proveďte požadované změny pomocí kteréhokoli z následujících kroků:

Poznámky

 
 
Platí pro:
PowerPoint 2003